Detail projektu

Výzkum komunikačního protokolu SUSKP v 2.1

Období řešení: 10.11.2015 — 18.12.2015

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Neveřejné zdroje financování projektů (zahraniční, neveřejné tuzemské zdroje)
- plně financující (2015-11-10 - 2015-12-18)

O projektu

Cílem tohoto projektu byl výzkum a návrh komplexního komunikačního protokolu SU – Server (SUSKP) ve verzi 2.1 (proprietární řešení). Hlavním přínosem byla analýza zabezpečovací vrstvy a návrh metody zajištění spolehlivého přenosu nad protokolem UDP. Dalším přínosem byla analýza použití TCP pro optické spoje. Byly navrženy všechny potřebné mechanismy pro protokol včetně autentizace a výměny symetrických šifrovacích klíčů pro komunikující jednotky. Získané výsledky jsou předmětem obchodního tajemství objednavatele a jsou k dispozici pouze prezenčně po předchozím písemném souhlasu objednatele na pracovišti zhotovitele, tj. v Centru SIX VUT v Brně.

Popis anglicky
The main goal of this project was to propose a complex communication protocol SU - Server (SUSKP) version 2.1 (proprietary solutions).

Klíčová slova
komunikační protokol, TCP, UDP

Klíčová slova anglicky
communication protocol, TCP, UDP

Označení

2015_HS18557167

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (10.11.2015 - nezadáno)
AŽD Praha s.r.o
- objednatel (01.01.1900 - nezadáno)

Výsledky

MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L. Komunikační protokol v2.1 SUSKP. 2015. s. 1-54.
Detail