Detail projektu

Výzkum a vývoj systému pro optimalizaci výrobních procesů

Období řešení: 01.07.2009 — 31.07.2013

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO

- plně financující (2009-07-01 - 2013-07-31)

Označení

FR-TI1/444

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.07.2009 - nezadáno)

Výsledky

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; MÜLLER, J.; PERIS MONTALT, V. Warehouse Routing Problem Built on Evolutionary Techniques of Genetic Algorithms. In 6th International Conference on Teleinformatics. 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 83-88. ISBN: 978-80-214-4231-3.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; MÜLLER, J.; PERIS MONTALT, V. Automatization of Vehicle Routing in Warehouse. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V. Optimization of Warehouse Processes - Benchmark Definition. In MENDEL 2013 19th International Conference on Soft Computing. 1. Brno: 2013. p. 45-50. ISBN: 978-80-214-4755-4.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; POVODA, L. Logistic Warehouse Process Optimization through Genetic Programming Algorithm. In Advances in Intelligent Systems and Computing, Modern Trends and Techniques in Computer Science. 285. Springer, 2014. p. 29-40. ISBN: 978-3-319-06739-1.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; DUTTA, M.; KUMAR, Y. Optimization of Logistic Distribution Centers Process Planning and Scheduling. In 2013 Sixth International Conference on Contemporary Computing (IC3-2013). New Delhi, Republic of India: 2013. p. 343-348. ISBN: 978-1-4799-0190-6.
Detail

KARÁSEK, J.; CVRK, L. Stav vědy a techniky v oblasti genetického programování. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 2, s. 147-155. ISSN: 1213-1539.
Detail

JURČÍK, M.; KARÁSEK, J. Návrh metody pro výpočet predikce kolizí vozíků v logistickém skladu založena na simulaci neelastických kolizí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 3, s. 194-204. ISSN: 1213-1539.
Detail

POVODA, L.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; DUTTA, M.; SINGH, A. Genetic Programming Operators for Work-Flow Optimization in Logistic Distribution Centers. In 2013 Sixth International Conference on Contemporary Computing (IC3-2013). 2014. p. 105-109. ISBN: 978-1-4799-0190-6.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; SMÉKAL, Z.: SW-RRPSH; Software pro Řešení Rozvrhovaích Problémů Skladového Hospodářství. Webnode AG, Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká Republika. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-reseni-rozvrhovacich-problemu-skladoveho-hospodarstvi. (software)
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; SMÉKAL, Z.: SOVP; Integrovaný Systém pro Optimalizaci Výrobních Procesů. Webnode AG, Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká Republika. (funkční vzorek)
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; SMÉKAL, Z.: JEF; Java Evolutionary Framework. Fakulta elektrotechniky a komunikacních technologií, Ústav telekomunikací, PA-326, volně ke stažení přímo ze stránek http://spl.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/258. (software)
Detail

Odkaz