Detail projektu

Aplikace digitální separace řeči v komunikačních technologiích

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2003

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Projektová konsorcia

- částečně financující (2001-01-01 - 2003-12-31)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO

- plně financující (2002-05-09 - nezadáno)

O projektu

Projekt "Aplikace digitální separace řeči v komunikačních technologiích" je zaměřen na vysoce účinné digitální technice pro separaci řeči skryté ve značném hluku. Vyvinutá technika výrazným způsobem zvýší bezpečnost práce ve velmi hlučných prostředích, zejména v dopravě. Jde o původní technologii, která podpoří nové užitné vlastnosti komunikační techniky a je také použitelná ke zvýšení kvality a úrovně vybavení a služeb v ozbrojených silách.

Popis anglicky
The project "Applied Digital Speech Separation in Communication Technologies" focuses on highly efficient digital techniques used in separating speech hidden in much noise. The techniques developed will greatly increase thae safety of work in extremely noisy environments,particularly in transportation. The tchnology in question is original and will support new utility properties of communication technology. It can also be used to increase the quality and standard of equipment and services in the armed forces.

Klíčová slova
separace řeči skryté v hluku, komunikační technologie

Klíčová slova anglicky
separating speech hidden in noise, communication technology

Označení

FD-K/125

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (09.05.2002 - nezadáno)

Výsledky

VRBA, K., SMÉKAL, Z., KÉPESI, M., PLŠEK, M., PORUBA, J. Databáze akustických nahrávek různých kategorií hluků a stanovení jejich charakteru. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125. Databáze akustických nahrávek různých kategorií hluků a stanovení jejich charakteru. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125. VUT v Brně. Brno: MPO ČR, 2001. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K., SMÉKAL, Z., KÉPESI, M., PLŠEK, M. Kategorizace hlásek a hluků. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO FD-K/125. Kategorizace hlásek a hluků. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO FD-K/125. VUT v Brně. Brno: MPO ČR, 2001.
Detail

VRBA, K., SMÉKAL, Z., KÉPESI, M., NAGY, Z., PLŠEK, M., VONDRA, M., RAJMIC, P. Techniky analýzy degradovaných řečových signálů. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125. Techniky analýzy degradovaných řečových signálů. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125. VUT v Brně. Brno: MPO ČR, 2001. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K. a kol. Výběr signálového procesoru pro separaci řeči. Dílčí zpráva projektu podporovaného MPO ČR v programu „KONSORCIA“ ev. č. FD-K/125. neuvedeno. 2002.
Detail

SMÉKAL, Z. a kol. Ověření separační metody. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K. a kol. Tvorba algoritmů pro DSP. Dílčí zpráva projektu podporovaného MPO ČR v programu „KONSORCIA“ ev. č. FD-K/125. neuvedeno. 2002.
Detail

SMÉKAL, Z. a kol. Implementace algoritmu separace řeči na digitální signálový procesor TMS320C6711. Aplikace digitální separace řeči v komunikačních technologiích. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K. a kol. Vyhodnocení měření v reálných podmínkách. Aplikace digitální separace řeči v komunikačních technologiích. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K., SMÉKAL, Z., PORUBA, J., RAJMIC, P. Oponovaná výzkumná zpráva "Vývoj alternativních metod separace řeči", č. FD-K/125 (63 stran). Vývoj alternativních metod separace řeči. neuvedeno. Brno: 2002.
Detail