Detail projektu

Systém pro kryptografickou ochranu elektronické identity

Období řešení: 01.01.2012 — 01.12.2014

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2012-01-01 - nezadáno)

Označení

TA02011260

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2012 - nezadáno)

Výsledky

HAJNÝ, J.; MALINA, L. Practical Revocable Anonymous Credentials. In Proceedings of the 13th Joint IFIP TC6 and TC11 Conference on Communications and Multimedia Security - CMS 2012. Springer, 2012. p. 211-213. ISBN: 978-3-642-32804-6.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L.; TĚTHAL, O. Privacy-Friendly Access Control Based on Personal Attributes. In Proceedings of IWSEC 14. Lecture Notes in Computer Science. LNCS. Springer, 2014. p. 1-16. ISBN: 978-3-319-09842-5. ISSN: 0302-9743.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J. Efficient modular multiplication for programmable smart-cards. TELECOMMUNICATION SYSTEMS, 2014, vol. 55, no. 4, p. 491-498. ISSN: 1018-4864.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V.; TRÁSY, K. Simple Electromagnetic Analysis in Cryptography. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2012, vol. 1, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1805-5443.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Modular Arithmetic Operations on the Current Programmable Smart Cards. In Research in Telecommunication Technologies 2012. 1. 2012. p. 1-5. ISBN: 978-80-554-0570-4.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L. Anonymous Credentials with Practical Revocation. In Proceedings of the First AESS European Conference on Satellite Telecommunications. 2012. p. 1-6. ISBN: 978-1-4673-4688-7.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J. Privacy-preserving framework for geosocial applications. Security and Communication Networks, 2014, vol. 7, no. 11, p. 1764-1779. ISSN: 1939-0114.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L. Unlinkable Attribute-Based Credentials with Practical Revocation on Smart-Cards. In Smart Card Research and Advanced Applications. Lecture Notes in Computer Science. LNCS. Berlin: Springer-Verlag, 2013. p. 62-76. ISBN: 978-3-642-37287-2. ISSN: 0302-9743.
Detail

MALINA, L.; CASTELLA-ROCA, J.; VIVES-GUASCH, A.; HAJNÝ, J. Short-Term Linkable Group Signatures with Categorized Batch Verification. In Foundations and Practice of Security. Lecture Notes in Computer Science. LNCS. Berlin: Springer-Verlag, 2013. p. 244-260. ISBN: 978-3-642-37118-9. ISSN: 0302-9743.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J. Efficient Security Solution for Privacy-Preserving Cloud Services. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. 2013. p. 23-28. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V. Privacy-preserving SVANETs: Privacy-preserving Simple Vehicular Ad-hoc Networks. In Proceedings of the 10th International Conference on Security and Cryptography. 2013. p. 267-274. ISBN: 978-989-8565-73-0.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L. Mobilní zařízení a jejich využití v současné kryptografii. Sborník příspěvků EurOpen 43. 2013. s. 33-44. ISBN: 978-80-86583-26-6.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Group signatures for secure and privacy preserving vehicular ad hoc networks. In Proceedings of the 8h ACM symposium on QoS and security for wireless and mobile networks - Q2SWinet '12. New York, NY, USA: ACM, 2012. p. 71-74. ISBN: 978-1-4503-1619-4.
Detail

ROSOL, I.; TĚTHAL, O.; BOROVSKÝ, M.; STRANÍK, T.; HAJNÝ, J.: Acard; Softwarová implementace systému anonymní autentizace pro kartový operační systém MultOS. http://anaut.oksystem.cz. URL: http://anaut.oksystem.cz. (software)
Detail

ROSOL, I.; TĚTHAL, O.; BOROVSKÝ, M.; STRANÍK, T.; MALINA, L.: Anauth; Softwarová implementace systému anonymní autentizace pro infrastrukturu serverů. anaut.oksystem.cz. URL: http://anaut.oksystem.cz. (software)
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.: MAOlib; Knihovna modulární aritmetiky na platformě čipových karet .NET. Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR. URL: http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54. (software)
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.: EIMAOmultos; Experimentální implementace modulární aritmetiky na čipových kartách MultOS. Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR. URL: http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54. (software)
Detail