Detail projektu

Zavedení výsledků výzkumu nových typů proudových konvejorů do výuky - F1

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující

O projektu

Projekt je zaměřen na inovaci předmětu Analogová technika. Cílem je začlenit nové moderní prvky jak do přednášek tak i do laboratoří. Budou doplněny netradiční proudové prvky jako jsou např. různé typy proudových konvejorů (CCII, CCIII, DVCC, UCC), operační zesilovače s proudovou vazbou CFA nebo transkondutanční zesilovače OTA a BOTA. Budou také rozebrány jednotlivé fukční bloky těchto prvků jako jsou zdroje konstantního proudu, proudová zrcadla a napěťové opakovače.V laboratořích budou doplňeny úlohy zaměřené na měření vlastností komerčně vyráběných prvků CFA a OTA a také na zkoumání vlastností funkčních bloků složených z diskrétních součástek.

Označení

IS 0181

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Výsledky

LATTENBERG, I., VRBA, K. Zavedení výsledků výzkumu nových typů proudových konvejorů do výuky (Technická zpráva k řešení projektu FRVŠ č. 181/2001). FEI VUT v Brně,1. Brno: FRVŠ, 2001.
Detail