Detail projektu

Příprava specialistů pro ICT - bakalářské studium Teleinformatiky

Období řešení: 01.09.2010 — 31.08.2013

Zdroje financování

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání (2. výzva)

- plně financující (2010-04-01 - 2013-03-31)

O projektu

Rychle se rozvíjející oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) klade stále vyšší nároky na kvalitu absolventů i akademických pracovníků. Je proto nezbytné, aby technické vysoké školy reagovaly na aktuální požadavky praxe a zahrnovaly do svých studijních programů nejnovější poznatky z oblasti ICT. Cílem projektu je aktuálně naplnit obsah odborných kurzů, vytvořit kvalitní studijní materiály a texty a nastartovat přípravu kvalitních odborníků pro všechny oblasti ICT. K dosažení těchto cílů přispěje další vzdělávání akademických pracovníků a částečně také partneři projektu, GiTy, a.s. a ČVUT. Realizace projektu ve svém důsledku povede k posílení ekonomického růstu a zvýšení konkurenceschopnosti ČR ve světovém měřítku.

Označení

CZ.1.07/2.2.00/15.0139

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- odpovědné pracoviště (31.10.2016 - nezadáno)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.03.2009 - nezadáno)

Výsledky

ŠILHAVÝ, P. Datová komunikace. Datová komunikace. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-211. ISBN: 978-80-214-4455-3.
Detail

KOMOSNÝ, D.; BALEJ, J.; MORÁVEK, P. Síťové operační systémy. 1. Brno: Vysoké učení techniké v Brně, 2012. s. 1-130. ISBN: 978-80-214-4446-1.
Detail

KOMOSNÝ, D.; MORÁVEK, P.; BALEJ, J. CISCO akademie 1 - CCNA. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-141. ISBN: 978-80-214-4714-1.
Detail

NOVOTNÝ, V.; NAGY, Ľ.; KRKOŠ, R. Architektura sítí - laboratorní cvičení. Architektura sítí - laboratorní cvičení. Brno, ČR: VUT v Brně, 2013. s. 1-102. ISBN: 978-80-214-4723-3.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Datová komunikace - Laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-84. ISBN: 978-80-214-4725-7.
Detail

NOVOTNÝ, V. Architektura sítí. Brno, ČR: VUT Brno, 2012. s. 1-151. ISBN: 978-80-214-4450-8.
Detail