Detail projektu

Integrační server s kryptografickým zabezpečením

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2014

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- plně financující (2012-01-01 - nezadáno)

Označení

FR-TI4/647

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2012 - nezadáno)

Výsledky

BURDA, K. Řízení přístupu v počítačových sítích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 28, s. 1-11. ISSN: 1213-1539.
Detail

BURDA, K.; LEŽÁK, P. Aplikace univerzálního rámce řízení přístupu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 28, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J.; MALINA, L. Optimization of Power Analysis Using Neural Network. In Smart Card Research and Advanced Applications, Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2014. p. 94-107. ISBN: 978-3-319-08302-5.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L. Practical Revocable Anonymous Credentials. In Proceedings of the 13th Joint IFIP TC6 and TC11 Conference on Communications and Multimedia Security - CMS 2012. Springer, 2012. p. 211-213. ISBN: 978-3-642-32804-6.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V.; TRÁSY, K. Simple Electromagnetic Analysis in Cryptography. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2012, vol. 1, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1805-5443.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Modular Arithmetic Operations on the Current Programmable Smart Cards. In Research in Telecommunication Technologies 2012. 1. 2012. p. 1-5. ISBN: 978-80-554-0570-4.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L. Anonymous Credentials with Practical Revocation. In Proceedings of the First AESS European Conference on Satellite Telecommunications. 2012. p. 1-6. ISBN: 978-1-4673-4688-7.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Group signatures for secure and privacy preserving vehicular ad hoc networks. In Proceedings of the 8h ACM symposium on QoS and security for wireless and mobile networks - Q2SWinet '12. New York, NY, USA: ACM, 2012. p. 71-74. ISBN: 978-1-4503-1619-4.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; ČLUPEK, V.; ZEMAN, V.; SYSEL, P. Základní metody diferenciální proudové analýzy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

BURDA, K. Perfektní autentizace libovolně dlouhých zpráv. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2012, č. 28, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V.; SYSEL, P.; TRÁSY, K. Near electromagnetic field measurement of microprocessor. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, vol. 2013, no. 02, p. 203-207. ISSN: 0033-2097.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L. Unlinkable Attribute-Based Credentials with Practical Revocation on Smart-Cards. In Smart Card Research and Advanced Applications. Lecture Notes in Computer Science. LNCS. Berlin: Springer-Verlag, 2013. p. 62-76. ISBN: 978-3-642-37287-2. ISSN: 0302-9743.
Detail

MALINA, L.; CASTELLA-ROCA, J.; VIVES-GUASCH, A.; HAJNÝ, J. Short-Term Linkable Group Signatures with Categorized Batch Verification. In Foundations and Practice of Security. Lecture Notes in Computer Science. LNCS. Berlin: Springer-Verlag, 2013. p. 244-260. ISBN: 978-3-642-37118-9. ISSN: 0302-9743.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V. Innovative Method of the Power Analysis. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 02, p. 586-594. ISSN: 1210-2512.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; ČLUPEK, V.; TRÁSY, K. General Scheme of Differential Power Analysis. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. 2013. p. 358-363. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J. Efficient Security Solution for Privacy-Preserving Cloud Services. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. 2013. p. 23-28. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Trade-off between Signature Aggregation and Batch Verification. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. 2013. p. 57-62. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Efficient Group Signatures with Verifier-local Revocation Employing a Natural Expiration. In Proceedings of the 10th International Conference on Security and Cryptography. 2013. p. 555-560. ISBN: 978-989-8565-73-0.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V. Privacy-preserving SVANETs: Privacy-preserving Simple Vehicular Ad-hoc Networks. In Proceedings of the 10th International Conference on Security and Cryptography. 2013. p. 267-274. ISBN: 978-989-8565-73-0.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; MATEJ, M.; ZEMAN, V.; MARTINÁSEK, Z. Network Infrastructure Testing with DDoS Attacks. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. 2013. p. 92-95. ISBN: 978-80-227-4026-5.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J.; MALINA, L.; ZEMAN, V. Program Demonstrating the Timing Analysis. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. 2013. p. 1-5. ISBN: 978-80-227-4026-5.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; ČLUPEK, V.; TRÁSY, K. Acoustic Attack on Keyboard Using Spectrogram and Neural Network. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2014. p. 637-641. ISBN: 978 1 4799 8497 8.
Detail

ČLUPEK, V.; MALINA, L.; ZEMAN, V. Secure Digital Archiving in Post-Quantum Era. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2015. p. 622-626. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; ZEMAN, V. Scalable Authentication for Integration Server. In 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. 2014. p. 632-636. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.: SCSM; Software zabezpečené komunikace klient – server se škálovatelnou autentizací. Ústav telekomunikací, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54#3. (software)
Detail

MARTINÁSEK, Z.; ZAPLETAL, O.; MALINA, L.: ADPAC; Attack DPA Contest. Ústav telekomunikací, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54#6. (software)
Detail