Detail projektu

Realizační laboratoř pro bakalářské a diplomní práce

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2009-01-01 - 2009-12-31)

O projektu

Bakalářská či diplomová práce je zakončení určité etapy studia, kterým student prokazuje schopnosti samostatné technické práce, prostudovat a zpracovat určitý problém, včetně schopnosti zpracovat k dané problematice textovou dokumentaci a realizovat mnohdy funkční vzorek, nebo ověřit funkčnost určitých částí. Projekt zpracovávají všichni studenti bakalářského a magisterského studia, kterých jsou každoročně na bakalářském oboru "Teleinformatika" a magisterském oboru "Telekomunikační a informační technika" cca 400. Experimentální práce zpravidla provádí 30-40% studentů. Pro tyto studenty je zapotřebí vytvořit vhodné laboratorní podmínky, tak, aby nezasahovali do běžné výuky v laboratořích a zároveň měli k dispozici patřičné a potřebné technické vybavení pokud možno na lepší úrovni než v laboratoři určené na běžnou výuku a zaměřenou na určitou specifickou úlohu. Cílem projektu je vytvořit pracoviště určené právě pro tyto studenty, které jim umožní realizovat praktickou část, aniž by docházelo k narušení laboratorní výuky poskytované v rámci bakalářského a magisterského studijního programu "Teleinformatika" a "Telekomunikační a informační technika".

Popis anglicky
Bakalářská či diplomová práce je zakončení určité etapy studia, kterým student prokazuje schopnosti samostatné technické práce, prostudovat a zpracovat určitý problém, včetně schopnosti zpracovat k dané problematice textovou dokumentaci a realizovat mnohdy funkční vzorek, nebo ověřit funkčnost určitých částí. Projekt zpracovávají všichni studenti bakalářského a magisterského studia, kterých jsou každoročně na bakalářském oboru "Teleinformatika" a magisterském oboru "Telekomunikační a informační technika" cca 400. Experimentální práce zpravidla provádí 30-40% studentů. Pro tyto studenty je zapotřebí vytvořit vhodné laboratorní podmínky, tak, aby nezasahovali do běžné výuky v laboratořích a zároveň měli k dispozici patřičné a potřebné technické vybavení pokud možno na lepší úrovni než v laboratoři určené na běžnou výuku a zaměřenou na určitou specifickou úlohu. Cílem projektu je vytvořit pracoviště určené právě pro tyto studenty, které jim umožní realizovat praktickou část, aniž by docházelo k narušení laboratorní výuky poskytované v rámci bakalářského a magisterského studijního programu "Teleinformatika" a "Telekomunikační a informační technika".

Klíčová slova
experimentální vývojový laboratoř, speciální seminář, elektrotechnická konstrukce, automatizované měření, zpracování naměřených dat

Klíčová slova anglicky
experimentální vývojový laboratoř, speciální seminář, elektrotechnická konstrukce, automatizované měření, zpracování naměřených dat

Označení

340/ F1 a - Vrba Kamil

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)