Detail projektu

Inovace a podpora výuky digitálních modulací

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2002-04-30 - 2002-12-31)

O projektu

Záměrem projektu je vybudování předmětu "Teorie sdělování", a to s důrazem na současné a perspektivní komunikační techniky. Úkolem pro následující období je transformace stávajícího předmětu "Teorie sdělování a přenosu dat" do nového studijního programu a úplné zabezpečení výuky v nových podmínkách fungování školy.

Popis anglicky
The purpose of the project is building the subject “Theory of communication”, emphasis on contemporary and advanced communication technologies. The task of consequent period is transformation of existing subject “Theory of communication and data transmission” into a new curriculum, and full establishing of education in new conditions.

Klíčová slova
digitální modulace, výuka, inovace.

Klíčová slova anglicky
digital modulation, teaching, innovation.

Označení

FRVŠ 1816/2002

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Biolek Dalibor, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Biolková Viera, Ing. - spoluřešitel
Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (30.04.2002 - 31.12.2002)

Výsledky

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Inovace a podpora výuky digitálních modulací. 1. VUT BRNO: FRVŠ, 2002.
Detail