Detail projektu

Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu krevního řečiště.

Období řešení: 01.07.2006 — 30.06.2011

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Zdravý a kvalitní život

- plně financující (2006-02-16 - 2011-06-30)

Označení

2B06111

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (16.02.2006 - nezadáno)

Výsledky

ŘÍHA, K.; VRBA, K. 3D Scene Acquisition for Autostereoscopic Display. In Proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems ICSES '06. Lodz, Poland: Technical University of Lodz, 2006. p. 761-764. ISBN: 83-921172-5-5.
Detail

ŘÍHA, K.; ČÍŽ, R.; KRAJSA, O.; CHMELAŘ, M.; BENEŠ, R. Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu krevního řečiště - závěrečná výzkumná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT reg. č. 2B06111 za rok 2011. BRNO: VUT, 2011.
Detail

ŘÍHA, K.; ČÍŽ, R. Blood Vessels Detection in NIR Light. In 8-th International Conference Research in Telecommunication Technology RTT 2007, Liptovský Ján, SR. 2007. p. 355-358. ISBN: 978-80-8070-735-4.
Detail

KOUŘIL, J.; HOŠEK, J. Experimental Equipment for Data Collection. In Proceedings of the 17th Telecommunications Forum TELFOR 2009. Belgrade, Serbia: Telecommunications Society - Belgrade, 2009. p. 674-676. ISBN: 978-86-7466-375-2.
Detail

KARÁSEK, J.; BENEŠ, R. Image Filter Design Based on Evolution. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: NOVPRES, 2010. p. 251-255. ISBN: 978-80-214-4080-7.
Detail

ŘÍHA, K.; BENEŠ, R. Circle Detection in Pulsative Medical Video Sequence. In Proceedings of International Conference on Signal Processing, vol. I. Beijing: IEEE Press, 2010. p. 674-677. ISBN: 978-1-4244-5898-1.
Detail

KOUŘIL, J.; CHMELAŘ, M. Non-Invasive Blood Pressure Measurement Using Multiholter Device. In Proceedings of IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2009. Algarve, Portugalsko: IADIS Press, 2009. p. 200-203. ISBN: 978-972-8924-81-2.
Detail

ŘÍHA, K.; CHEN, P.; FU, D. Detection of Artery Section Area Using Artificial Immune System Algorithm Using Artificial Immune System Algorithm. In Proceedings of The 7th WSEAS International Conference on CIRCUITS, SYSTEMS, ELECTRONICS, CONTROL & SIGNAL PROCESSING. Puerto De La Cruz, Spain: 2008. p. 46-52. ISBN: 978-960-474-035-2.
Detail

CHMELAŘ, M.; ŘÍHA, K.; BODEČEK, K. Bloodstream Model and its Application in Research into New Diagnostic Methods for Probing Circulatory System Parameters. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2007, vol. 44, no. 1, p. 87-93. ISSN: 1738-6438.
Detail

ŘÍHA, K.; ČÍŽ, R.; BODEČEK, K. NIR Light Image Processing for Blood Vessel Detection. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2007, vol. 44, no. 1, p. 115-123. ISSN: 1738-6438.
Detail

ŘÍHA, K.; CHMELAŘ, M.; ČÍŽ, R. New Ways of Non-invasive Measuring of Blood Circulation Parameters. WSEAS Transactions on Signal Processing, 2010, vol. 2010, no. 6, p. 1-11. ISSN: 1790-5052.
Detail

ŘÍHA, K.; CHEN, P.; FU, D. Using Fuzzy Entropy Thresholding Method for Segmentation of Infrared Images. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2008, vol. 47, no. 1, p. 130-140. ISSN: 1738-6438.
Detail

ŘÍHA, K.; ČÍŽ, R. Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu krevního řečiště - dílčí výzkumná zpráva projektu MŠMT - národní program výzkumu II ev. č. 2B06111. BRNO: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

ŘÍHA, K.; ČÍŽ, R. Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu krevního řečiště - dílčí výzkumná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT reg. č. 2B06111 za rok 2007. BRNO: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007. s. 1 ( s.)
Detail

ŘÍHA, K., VRBA, K. Výpočet disparity stereo páru pomocí dynamického programování. In Research in telecomunication technology 2006. Brno: 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3243-8.
Detail

ŘÍHA, K.; ČÍŽ, R.; KRAJSA, O.; CHMELAŘ, M.; BENEŠ, R. Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu krevního řečiště - dílčí výzkumná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT reg. č. 2B06111 za rok 2010. BRNO: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2010.
Detail

BENEŠ, R.; ŘÍHA, K. Noise Reduction in Medical Ultrasound Images. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 3, p. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

BENEŠ, R.; ŘÍHA, K.; HASMANDA, M. Object Localization in Medical Images. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011). 2011. p. 559-563. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

ČÍŽ, R.; ŘÍHA, K.; BENEŠ, R.; ZÁVODNÁ, E.; Vysoké učení technické v Brně: Bodově interpolační způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu. 303499, patent. (2012)
Detail

ČÍŽ, R.; ŘÍHA, K.; BENEŠ, R.; ZÁVODNÁ, E.; Vysoké učení technické v Brně: Bodově distanční způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu. 303512, patent. (2012)
Detail

ČÍŽ, R.; ŘÍHA, K.; BENEŠ, R.; ZÁVODNÁ, E.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro analýzu prostorově se měnících objektů. 21907, užitný vzor. Praha (2011)
Detail

FLEK, T.; KRAJSA, O.: Multipurpose biosignal data logg; Multipurpose biosignal data logger. PA-446. (funkční vzorek)
Detail

ŘÍHA, K.; BENEŠ, R.; PŘINOSIL, J.: DICOM modul; Softwarový modul pro zobrazení biomedicínských obrazů. http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xbenes30/DicomLoader/. URL: http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xbenes30/DicomLoader/. (software)
Detail

BODEČEK, K.; CHMELAŘ, M.; ČÍŽ, R.: Model krevního řečiště; Prototyp modelu krevního řečiště. FEKT VUT v Brně. (prototyp)
Detail

KRAJSA, O.; KOUŘIL, J.; CHMELAŘ, M.: MULTIHOLTER; MULTIHOLTER - prototyp zařízení pro sběr signálů vztažených k průběhu pulzové tlakové vlny v krevním řečišti. FEKT, UTKO, VUT v Brně. (prototyp)
Detail

CHMELAŘ, M.: EKG zesilovač; EKG zesilovač. UTKO. (prototyp)
Detail

CHMELAŘ, M.: Dvoukanálový zesilovač; Dvoukanálový zesilovač pro fotopletysmografický snímač. UTKO. (prototyp)
Detail

KRAJSA, O.; ČÍŽ, R.: BiosignalToolbox; Biosignal Toolbox. http://anca.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

BENEŠ, R.; ŘÍHA, K.: 3DReconstruction; Rekonstrukce 3D scény. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~riha/software/3DReconstruction/. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~riha/software/3DReconstruction/. (software)
Detail

ŘÍHA, K.; BENEŠ, R.; HASMANDA, M.: Sonoskop v. 2.1; Aplikace pro sledování příčného řezu arterie s ruční inicializací. http://splab.cz/ke-stazeni/software/aplikace-pro-sledovani-pricneho-rezu-arterie-s-rucni-inicializaci. URL: http://splab.cz/ke-stazeni/software/aplikace-pro-sledovani-pricneho-rezu-arterie-s-rucni-inicializaci. (software)
Detail