prof. Ing.

Jaromír Hubálek

Ph.D.

FEKT, UMEL – profesor

+420 54114 6195
hubalek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • Fujcik, Prokop, Stehlík, Hubálek: mikrokonduktometr; Integrovaný měřící systém pro měření elektrických vlastností kapalin. UMEL, U7/104. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • Hubálek, Kuchta, Novák: Adaptivni konduktometr; Přístroj pro měření vodivosti adaptivní metodou. UMEL U7/104. (funkční vzorek)
  Detail

 • Hubálek, Chmelík: detektor kapalin; Kapacitní detektor kapalin v hadici. UMEL U7/104. (funkční vzorek)
  Detail

 • KUCHTA, R.; STEHLÍK, J.; HUBÁLEK, J.: Konduktometr s ASIC; Přístroj s integrovaným konduktometrem. Laboratoř mikrosenzorů. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/mikrosenzory. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/mikrosenzory, počet stažení: 1
  Detail

 • KUCHTA, R.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.: Elektrochem. analyzátor s ASIC; Elektrochemický analyzátor s integrovaným mikropotenciostatem. Laboratoř mikrosenzorů. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/mikrosenzory. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/mikrosenzory, počet stažení: 1
  Detail

 • ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.: S5-chip; Elektrochemický senzor s integrovaným potenciostatem. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav mikroelektroniky Technická 3058/10 616 00 Brno Česká republika Místnost N0.64. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/~adamek/vzorky/FV_senzor.doc. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/~adamek/vzorky/FV_senzor.doc, počet stažení: 1
  Detail

 • PRÁŠEK, J.; PYTLÍČEK, Z.; HUBÁLEK, J.: GAS-směšovač; Směšovací zařízení pro nastavení požadované koncentrace plynů. T10-N0.66. (funkční vzorek)
  Detail

 • PRÁŠEK, J.; PYTLÍČEK, Z.; HUBÁLEK, J.: GAS-chamber; Komůrka pro testování senzorů plynů. T10-N0.66. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUBÁLEK, J.; KUCHTA, R.; STEHLÍK, J.: konduktotmetr s ASIC; Mikrokonduktometr - nová verze. U7. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUBÁLEK, J.; SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.: fluorescence rostlin; Zařízení pro fluorescenční analýzu rostlin. MZLU. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUBÁLEK, J.; ŽÁK, J.: monitorováni klimatu; Zařízení pro monitorování klimatu během růstu rostlin. MZLU. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUBÁLEK, J.: lokální depozice; Zařízení pro automatické lokální chemické a elektrochemické depozice. U7. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUBÁLEK, J.; KUCHTA, R.; BAJER, P.: Konduktometr ITER; Přístroj pro měření měrné vodivosti z mikrosenzorů iterační metodou. UMEL. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUBÁLEK, J.; BAJER, P.: Elektrochemický spektroskop; Přístroj pro elektrochemickou impedanční spektroskopii. UMEL. (funkční vzorek)
  Detail

 • BAJER, P.; HUBÁLEK, J.: Analyzátor impedance; Přenosný impedanční analyzátor, projekt 1QS201710508 a MSM0021630503. LabSensNano. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠÍLENÝ, J.; HUBÁLEK, J.: Neuronová síť pro senzory; Program pro zpracování signálů elektrochemických senzorů neronovou sítí, projekt 1QS201710508. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens. (software)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens, počet stažení: 1
  Detail

 • FUJCIK, L.; PROKOP, R.; HUBÁLEK, J.: Asic Impedance; ASIC pro impedanční analýzu, projekt 1QS201710508 a MSM0021630503. LabSensNano. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens, počet stažení: 1
  Detail

 • ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.: 8-kanálový potenciostat; 8-kanálový potenciostat, projekt GA102/08/1546. LabSensNano. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens, počet stažení: 1
  Detail

 • HUBÁLEK, J.; ŽÁK, J.: Senzorové pole; Senzorové pole, projekt GA102/08/1546 a KAN208130801. LabSensNano. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens, počet stažení: 1
  Detail

 • ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.: switch; automatický přepínač pole, projekt GA102/08/1546 a KAN208130801. LabSensNano. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens, počet stažení: 1
  Detail

 • HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: Rozdělovač 1; Rozdělovač kapalin pro depoziční zařízení. Ústav mikroelektroniky, laboratoř 0.65 Technická 3058/10, 616 00, Brno, Česká republika. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=20. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=20, počet stažení: 4
  Detail

 • HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: anodiccell; Anodizační cela. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=19. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=19, počet stažení: 3
  Detail

 • PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; MÁRIK, M.; HUBÁLEK, J.: RM-50u; Replikační maska pro kapilární elektroforézu. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=22. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=22, počet stažení: 3
  Detail

 • CHOMOUCKÁ, J.; PEKÁREK, J.; RYVOLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.: PDMS chip; PDMS čip. T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=21. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=21, počet stažení: 3
  Detail

 • CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; BUŠINOVÁ, P.; HUBÁLEK, J.: S4-CuS; Stříkaná pracovní Cu2O elektroda. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=30. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=30, počet stažení: 3
  Detail

 • CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; BUŠINOVÁ, P.; HUBÁLEK, J.: S4-CuP; Tištěná pracovní Cu2O elektroda. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=31. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=31, počet stažení: 3
  Detail

 • HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: Mikromanipulátor; Mikromanipulátor pro fotolitografii. Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=16. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=16, počet stažení: 3
  Detail

 • HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: nanoelektroda; Nanomechanizovaná elektroda pro elektrochemická měření. Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=18. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=18, počet stažení: 3
  Detail

 • HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: Hrotové měření; Hrotové zařízení pro lokální depozice a měření na čipu. Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=17. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=17, počet stažení: 3
  Detail

 • PEKÁREK, J.; PRÁŠEK, J.; JAŠEK, O.; HUBÁLEK, J.: Si1-DGCNTs; Si elektroda s přímo rostlými uhlíkovými nanotrubicemi. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=23. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=23, počet stažení: 4
  Detail

 • SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J.: MAS sensor; senzor vlhkosti. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=12. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=12, počet stažení: 2
  Detail

 • MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: Nanoelektrody; Nanoelektrody pro měření buněk. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=13. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=13, počet stažení: 4
  Detail

 • MOZALEV, A.; SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J.: dropcell; Kapková elektrochemická cela. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=11. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=11, počet stažení: 3
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.: Sens pole WE1/3; Senzorové pole pro paralelní měření. T10 - N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=10. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=10, počet stažení: 2
  Detail

 • HUBÁLEK, J.; GALBIČKA, T.; ČERNOŠEK, M.; SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.; PYTLÍČEK, J.; PRÁŠEK, J.: OLED switch; Přepínač blikání organických LED (O-LED). LabSensNano, UMEL T10, N4.28. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=15. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=15, počet stažení: 5
  Detail

 • HUBÁLEK, J.; SEDLÁČEK, J.; MÁRIK, M.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.: Organic devices platform; Elektrodová součástka pro testování materiálů organické elektroniky. LabSensNano, UMEL T10, N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=14. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=14, počet stažení: 4
  Detail

 • PRÁŠEK, J.; GABLECH, I.; PYTLÍČEK, Z.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: GAS-Heater-1; Vyhřívací platforma pro senzory plynů. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=56. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=56, počet stažení: 4
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; HUBÁLEK, J.: LED kalibrátor; Zařízení pro kontrolu funkčnosti optického biosenzoru. LabSensNano, UMEL T10, N4.28. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=39. (funkční vzorek)
  http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=39, počet stažení: 2
  Detail

 • PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.: S8; Tříelektrodový elektrochemický senzor. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=55. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=55, počet stažení: 3
  Detail

 • PYTLÍČEK, Z.; PRÁŠEK, J.; MOZALEV, A.; HUBÁLEK, J.: AW1000; Automatizované zařízení anodické oxidace do 1000 V. T10-N0.65. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=33. (funkční vzorek)
  http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=33, počet stažení: 3
  Detail

 • PYTLÍČEK, Z.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.: AW200; Automatizované zařízení anodické oxidace do 200 V. T10-N0.65. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=32. (funkční vzorek)
  http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=32, počet stažení: 3
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; PRÁŠEK, J.; SVATOŠ, V.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: maska_organika; Maska pro napařování organických polovodičových struktur. Laboratoř materiálů FCH. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=41. (funkční vzorek)
  http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=41, počet stažení: 3
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.: fluoresceční biosenzor; Přístroj pro fluorescenční analýzu pesticidů. Loschmidtovy laboratoře, Ústav experimentální biologie, Fakulta přírodovědná, Masarykova univerzita, budova A13, Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká Republika. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=40. (funkční vzorek)
  http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=40, počet stažení: 2
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.: mikrofluid ohřívač; Zařízení pro temperování mikrofluidních čipů. Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Mendelova univerzita v Brně, Fakulta agronomická, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Česká republika. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=42. (funkční vzorek)
  http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=42, počet stažení: 2
  Detail

 • SOLOVEI, D.; PYTLÍČEK, Z.; BENDOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.: gas_sensor_TiO2_2; Pole TiO2 nanosloupků pro senzorické aplikace. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=54. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=54, počet stažení: 4
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.: Black box; Black box s elektronikou pro měření fluorescenčních signálů. LabSensNano T10-0.66; Radanal s.r.o., Okružní 613, 530 03 Pardubice. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=44. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=44, počet stažení: 2
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.: MS for CM; Mikrofluidní systém pro měření vodivosti. LabSensNano T10-0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=45. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=45, počet stažení: 2
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.: MS for OD; Mikrofluidní systém pro optickou detekci. LabSensNano T10-0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=46. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=46, počet stažení: 2
  Detail

 • SLAVÍK, J.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.: Micro-PDMS system; Miniaturizovaný mikrofluidní systém pro optickou detekci a měření vodivosti. LabSensNano T10-0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=47. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=47, počet stažení: 2
  Detail

 • ŽÁK, J.; SEDLÁČEK, J.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.; HORNA, A.: AnalFluor; Software pro detekci rychlosti zhášení v mikrofluidních systémech. LabSensNano T10-0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=48. (software)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=48, počet stažení: 2
  Detail

 • PYTLÍČEK, Z.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J., HORNA, A.: MRSI; Software pro měření reálné složky impedance v mikrofluidních systémech. LabSensNano T10-0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=49. (software)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=49, počet stažení: 4
  Detail

 • PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.: HVS for MM; Vysokonapěťový zdroj pro mikrofluidní měření. LabSensNano T10-0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=57. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=57, počet stažení: 2
  Detail

 • HRDÝ, R.; KYNCLOVÁ, H.; DRBOHLAVOVÁ, J.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: Nanostructured working electrode; Nanostrukturovaná pracovní elektroda pro elektrochemické senzory. T10 0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=51. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=51, počet stažení: 3
  Detail

 • DRBOHLAVOVÁ, J.; DZURO, M.; HRDÝ, R.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: TiO2 QDs array; Optický převodník pro detekci biomolekul in vitro. LabSensNano, UMEL T10, N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=52. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=52, počet stažení: 2
  Detail

 • HRDÝ, R.; KYNCLOVÁ, H.; HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.: Nanoporézní elektroda; Nanoporézní elektroda. Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=50. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=50, počet stažení: 3
  Detail

 • HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.: zalévací forma; Zalévací forma pro výrobu nanoporézních membrán. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=58. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=58, počet stažení: 3
  Detail

 • HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.: Poloautomatická hlava; Poloautomatická anodizační hlava. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=53. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=53, počet stažení: 2
  Detail

 • HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; KYNCLOVÁ, H.; PEKÁREK, J.: Nanopovrch pro plyny; Nanostrukturovaná elektroda pro měření plynů na bázi polovodivých oxidů. LabSensNano, UMEL. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=60. (funkční vzorek)
  http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=60, počet stažení: 3
  Detail

 • MOZALEV, A.; VAZQUEZ, R.; HRDY, R.; HUBALEK, J.: teflon cell; Electrolytic bath for anodic and cathodic processing of metal and oxide layers on dielectric, semiconducting and metallic substrates. LabSensNano, room 0.65. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/Products.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/Products.aspx, počet stažení: 1
  Detail

 • MOZALEV, A.; HUBALEK, J.: super-coatings; Micro/nano structured superhydrophobic surfaces. LabSensNano, UMEL, mist. 0.68. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/Products.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/Products.aspx, počet stažení: 1
  Detail

 • MOZALEV, A.; HUBALEK, J.: nano dielectrics; Nanostructured alumina-tantala dielectrics for high-frequency integral capacitors. LabSensNano, SIX, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/Products.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/Products.aspx, počet stažení: 1
  Detail

 • MOZALEV, A.; HUBALEK, J.; SOLOVEI, D.: Nanoporous tantalum oxide; Porous-anodic-alumina-supported nanostructured Ta2O5/Ta films for advanced capacitors. UMEL, SIX, mist. 0.68. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/Products.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/Products.aspx, počet stažení: 1
  Detail

 • SVOBODA, O.; ODSTRČILÍK, J.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.: MWEK_v01; Softwarové rozhraní MATLAB-WEKA pro klasifikaci obrazu. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.: FluorescencniElektroforeza; Inovace měřicí komory pro fluorescenční měření. Technická 10, 0.68. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=77. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=77, počet stažení: 2
  Detail

 • ŽÁK, J.; KOSINA, P.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.: FluorescencniOsvit; Osvitová jednotka pro fluorescenční měření. Technická 10, 0.68. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=78. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=78, počet stažení: 3
  Detail

 • NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.: BolometerStation; Stanice pro měření bolometrů. LabSensNano T10-0.67. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=70. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=70, počet stažení: 2
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: CNT-CVD; Depoziční pracoviště pro CNT pomocí acetylénu za sníženého tlaku. LabSensNano T10-0.67. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=71. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=71, počet stažení: 2
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: drznap; Držák vzorků v napařovačce. T10 - N0.67. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=72. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=72, počet stažení: 2
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: temperacenap; Inovace temperování pláště komory napařovačky Balzers. T10 N0.67. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=77. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=77, počet stažení: 2
  Detail

 • MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.: Děrovaná elektroda; Nový dvouelektrodový systém elektrochemického senzoru. T10/0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=79. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=79, počet stažení: 2
  Detail

 • PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.: BackSideEtch; Nástroj pro leptání zadních stran Si desek. T10-0.65. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=83. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=83, počet stažení: 3
  Detail

 • MOZALEV, A.; BENDOVÁ, M.; PYTLÍČEK, Z.; HUBÁLEK, J.: gas_sensor_3D; Pole nanosloupků oxidů kovů pro senzorické aplikace. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=84. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=84, počet stažení: 3
  Detail

 • DRBOHLAVOVÁ, J.; MOZALEV, A.; BEDLEK, M.; HUBÁLEK, J.: Au nanodots array; Optický detekční systém na bázi zlatých nanoteček. LabSensNano, UMEL T10, N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=80. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=80, počet stažení: 2
  Detail

 • HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.: Au/W elektroda; Elektrochemický detekční systém wolframové elektrody se zlatým nanostrukturovaným povrchem. Laboratoře LabSensNano (VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky 0,66, Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=82. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=82, počet stažení: 2
  Detail

 • CHMELA, O.; ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.: TESTORGCHAMB-001; Testovací komora pro organické materiály v ochranné atmosféře. technická 10, 4.28. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=86. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=86, počet stažení: 3
  Detail

 • SVOBODA, O.; ODSTRČILÍK, J.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.: MATclass_v1.0; Univerzální klasifikační rozhraní pro programové prostředí MATLAB. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Technická 10, Brno.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: platinove nanohroty; Platinové nanohroty pro elektrická měření buňek Platinové nanohroty pro elektrická měření buňek. Technická 10, N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=89. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=89, počet stažení: 2
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.: bolomtest; Pracoviště pro kalibraci bolometru. T10 N0.66. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=87. (funkční vzorek)
  http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=87, počet stažení: 2
  Detail

 • VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J.; PYTLÍČEK, Z.: AACVD; AACVD reactor. Centrum SIX, Technická 3058/10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=93. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=93, počet stažení: 3
  Detail

 • VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J.; SEDLÁČEK, J.; PRÁŠEK, J.: Nebulizer; Aerosol Generator. Centrum SIX, Technická 3058/10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=90. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=90, počet stažení: 2
  Detail

 • SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; ŽÁK, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.: Rezonanční membrána; Rezonanční membrána vyrobená z nitridu křemíku pro snímání akustických vln. Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=95. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=95, počet stažení: 3
  Detail

 • PRÁŠEK, J.; VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J.: Hot plate - HT; Vysokoteplotní vyhřívací destička. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=97. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=97, počet stažení: 2
  Detail

 • SLAVÍK, J.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J.: Nízko šumový zesilovač; Nízko šumový zesilovač pro zesilování extracelulárních akčních potenciálů. Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=103. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=103, počet stažení: 2
  Detail

 • PŘIKRYLOVÁ, K.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.: TiO2 nanotrubičky; TiO2 nanotrubičky. LabSensNano. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=112. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=112, počet stažení: 2
  Detail

 • PYTLÍČEK, Z.; GABLECH, I.; SEDLÁČEK, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.: GAS Chamber-3; Komůrka s vyhřívací platformou pro testování senzorů plynů. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=114. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=114, počet stažení: 2
  Detail

 • HRDÝ, R.; ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.: Ventil 2; Vícecestný kapalinový ventil. Laboratoře LabSenNano. N0.66, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=127. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=127, počet stažení: 2
  Detail

 • GABLECH, I.; SOMER, J.; FOHLEROVÁ, Z.; KURDÍK, S.; PEKÁREK, J.; FECKO, P.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P.: Utopené mikrokanály; Utopené mikrokanály pro mikrofluidiku. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=134. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=134, počet stažení: 1
  Detail

 • PEKÁREK, J.; GABLECH, I.; SVATOŠ, V.; NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.: Bolometer_100_revA; Kontrolér pro měření 100 pixelového MEMS bolometru. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=133. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=133, počet stažení: 1
  Detail

 • HRDÝ, R.; FOHLEROVÁ, Z.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P.: 64-elektrodový čip 2. generace; Elektrochemický 64-mikroelektrodový čip pro biochemickou detekci. Laboratoře LAbSensNano N.066 Technická 10, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠIK, O.; MÜNZ, F.; VOBORNÝ, S.; HUBÁLEK, J.: InN MOCVD; Epitaxní vrstva InN nadeponovaná nízkoteplotní aparaturou MOCVD. CEITEC, Research group RG102. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=140. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=140, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠIK, O.; VOBORNÝ, S.; MÜNZ, F.; HUBÁLEK, J.: GaN MOCVD; Epitaxní vrstva GaN nadeponovaná vysokoteplotní aparaturou MOCVD. CEITEC, Research group RG102. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=141. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=141, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠIK, O.; VOBORNÝ, S.; MÜNZ, F.; HUBÁLEK, J.: GaN MOCVD; Epitaxní vrstva AlN nadeponovaná vysokoteplotní aparaturou MOCVD. CEITEC, Research group RG102. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=142. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=142, počet stažení: 1
  Detail

 • HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P.; PEKÁREK, J.; PROKOP, R.: Modul kamery; Snímací modul hyperspektrální kamery založený na řádkovém detektoru. Laboratoř senzorů a nanotechnologií, UMEL FEKT VUT, Technická 3058/10, 616 00 Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=144. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=144, počet stažení: 0
  Detail

 • ŠIK, O.; VESELÝ, J.; HUBÁLEK, J.; HOLCMAN, V.: THz Lenses; Univerzální optický systém s automatizovanou závěrkou pro záření v THz oblastech. FEKT UMEL, Technická 10, 61600 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; VANČÍK, S.; SCHMID, U.; HUBÁLEK, J.: CAPOC P01; Al2O3/HfO2 heterogenní kapacitor na čipu. LabSensNano (CEITEC RG1-2) T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=145. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=145, počet stažení: 0
  Detail

 • PYTLÍČEK, Z.; HUBÁLEK, J.; BAŠTÁN, O.: Perspiration senzor; Nositelný senzor míry perspirace v1.0. UAMT FEKT. URL: https://vutbr.sharepoint.com/sites/LabSensNano/NextPerception/Forms/AllItems.aspx. (funkční vzorek)
  https://vutbr.sharepoint.com/sites/LabSensNano/NextPerception/Forms/AllItems.aspx, počet stažení: 0
  Detail

 • HUBÁLEK, J.; HARVÁNEK, M.; ARM, J.; BAŠTÁN, O.: Kolorimetr v1.0; Kolorimetr pro detekci fosforu v1.0. UMEL FEKT VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • MUKHERJEE, A.; BAŠTÁN, O.; HARVÁNEK, M.; ARM, J.; POSPÍŠIL, M.; RICHTERA, L.; HUBÁLEK, J.: E-coli analyzer; Autonomní elektrochemický modul pro detekci bakterie e-coli ve vodě. Umístěno v plovoucí jednotce na přítocích řeky Dyje (Želetavka a Fugnitz), popř. na VUT, laboratoře Mikrosenzorů a nanotechnologií, Technická 10 či Dunajská univerzita v Kremži.. URL: https://www.umel.fekt.vut.cz/sites/default/files/inline-files/2022-elektrochemicky-modul_v1.0.pdf. (funkční vzorek)
  https://www.umel.fekt.vut.cz/sites/default/files/inline-files/2022-elektrochemicky-modul_v1.0.pdf, počet stažení: 0
  Detail

 • HUBÁLEK, J.; ASHRAFI, A.; ARM, J.; BAŠTÁN, O.; VESELÝ, J.; RICHTERA, L.: Colorimetric analyzer; Autonomní kolorimetrický modul pro detekci fosforu, amoniaku a uranu ve vodě. Umístěno v plovoucí jednotce na přítocích řeky Dyje (Želetavka a Fugnitz), popř. na VUT, laboratoře Mikrosenzorů a nanotechnologií, Technická 10 či Dunajská univerzita v Kremži.. URL: https://www.umel.fekt.vut.cz/sites/default/files/inline-files/2022-kolorimetricky-modul_v1.0.pdf. (funkční vzorek)
  https://www.umel.fekt.vut.cz/sites/default/files/inline-files/2022-kolorimetricky-modul_v1.0.pdf, počet stažení: 0
  Detail

 • BAŠTÁN, O.; ARM, J.; HARVÁNEK, M.; POSPÍŠIL, M.; VESELÝ, J.; HUBÁLEK, J.: Water station; Autonomní plovoucí stanice s řídicím modulem a power managementem. Umístěno na přítocích řeky Dyje (Želetavka a Fugnitz), popř. na VUT, laboratoře Mikrosenzorů a nanotechnologií, Technická 10 či Dunajská univerzita v Kremži.. URL: https://www.umel.fekt.vut.cz/sites/default/files/inline-files/2022-plovouci-stanice_v1.0.pdf. (funkční vzorek)
  https://www.umel.fekt.vut.cz/sites/default/files/inline-files/2022-plovouci-stanice_v1.0.pdf, počet stažení: 0
  Detail

 • BAŠTÁN, O.; ARM, J.; HUBÁLEK, J.: PR sensor 2. generace; Nositelný senzor míry perspirace v2.0. RG102, Technická 10, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; NĚMCOVÁ, A.; KRÁLÍK, M.; CHLÍBKOVÁ, D.; KOLÁŘOVÁ, J.; MYŠKA, V.; ARM, J.; HARVÁNEK, M.; KOLAŘÍK, M.; HUBÁLEK, J.: výpočet kalorií; Přesné určení spálených kalorií z parametrů nositelných zařízení. RG102, Technická 10, Brno. URL: https://www.umel.fekt.vut.cz/vysledky-vav. (software)
  https://www.umel.fekt.vut.cz/vysledky-vav, počet stažení: 0
  Detail

 • SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; NĚMCOVÁ, A.; KRÁLÍK, M.; CHLÍBKOVÁ, D.; KOLÁŘOVÁ, J.; MYŠKA, V.; ARM, J.; HARVÁNEK, M.; KOLAŘÍK, M.; HUBÁLEK, J.: Health image; Hodnocení zdraví pomocí tvorby Health Image skóre. RG102, Technická 10, Brno. URL: https://www.umel.fekt.vut.cz/vysledky-vav. (software)
  https://www.umel.fekt.vut.cz/vysledky-vav, počet stažení: 0
  Detail

 • POSPÍŠIL, M.; HUBÁLEK, J.: Salanity sensor v1.0; Nositelný senzor salanity potu v1.0. RG102, Technická 10, Brno. URL: https://www.umel.fekt.vut.cz/vysledky-vav. (funkční vzorek)
  https://www.umel.fekt.vut.cz/vysledky-vav, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.