Detail produktu

Nanoporézní elektroda

HRDÝ, R. KYNCLOVÁ, H. HUBÁLEK, J. PRÁŠEK, J. DRBOHLAVOVÁ, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Nanoporézní elektroda je vyrobena z nanoporézní anodizované membrány z oxidu hlinitého. Tloušťka membrány je 250 um. Průměr nanopórů je 50 - 150 nm dle použité membrány. Na membráně je z obou stran napařena tenká 10 – 25 nm vrstva zlata, tak aby nanopóry zůstaly průchodné. Každá vrstva slouží jako samostatná pracovní elektroda. Takto připravená membrána je zalita do inertní hmoty tvrzené pomocí UV záření. Elektroda slouží jako experimentální vzorek pro studium difúzních dějů v nanopórech, nanofluidiky a použití nanoporézních membrán jako separátory pro bioaplikace.

Klíčová slova

nanoporézní maska, elektroda, alumina, tenká vrstva

Datum vzniku

14. 12. 2012

Umístění

Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www