Detail produktu

Kolorimetr pro detekci fosforu v1.0

HUBÁLEK, J. HARVÁNEK, M. ARM, J. BAŠTÁN, O.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Kolorimetr pro detekci fosforu v1.0 je analyzátor, resp. optický chemický senzor, který využívá reagenčního roztoku, který mění zabarvení roztoku, pokud obsahuje fosforové ionty. Zabarvení je modré barvy v oblasti vlnové délky okolo 450 nm. Kolorimetr má za úkol snímat barvu, resp. ji rozpoznat a být dostatečně senzitivní na nízké koncentrace fosforu vyhodnocením intenzity modré barvy. Tento analyzátor je „proof of concept“ pro účel projektu, který ověřil dosažení dostatečné senzitivity pro určení fosforu od velmi nízkých koncentrací na úrovni desítek ppb.

Klíčová slova

fosfor; chemický senzor; Arduino; RGB senzor

Datum vzniku

28. 9. 2021

Umístění

UMEL FEKT VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek