Detail produktu

Zařízení pro temperování mikrofluidních čipů

SEDLÁČEK, J. HUBÁLEK, J. KIZEK, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží pro vyhřívání a chlazení mikrofluidních čipů v rozsahu teplot 4 stupňů celsia až 60 stupňů celsia. Ovládání je analogové. Skládá se ze dvou vzájemně propojených částí první část je držák čipu s topným/chladícím Peltierovým článkem a druhá část je ovládací elektronika. Nastavování teploty je ruční analogové.

Klíčová slova

termostat, mikrofluidní čip, termoelektrické chalzení/ ohřívání

Datum vzniku

12. 1. 2012

Umístění

Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Mendelova univerzita v Brně, Fakulta agronomická, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www