Detail produktu

Autonomní elektrochemický modul pro detekci bakterie e-coli ve vodě

MUKHERJEE, A. BAŠTÁN, O. HARVÁNEK, M. ARM, J. POSPÍŠIL, M. RICHTERA, L. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o analyzátor, resp. voltametrický chemický senzor určený pro detekci bakterie e-coli, který je jedním z měřicích modulů autonomního plovoucího systému pro měření kvality vody v řekách. Modul pro detekci využívá kultivačního roztoku, který je po smísení s odebraným vzorkem a následné kultivaci podroben voltametrickému měření. Použitá cyklická voltametrie jako analytická metoda, zde detekuje enzym 8-HQ, který vzniká při kultivaci přítomné bakterie e-coli. Z naměřeného průběhu lze poté stanovit přítomnost i koncentraci bakterie e-coli v odebraném vzorku.

Klíčová slova

e-coli; cyklická voltametrie; 8-HQ; analýza vody

Datum vzniku

20. 12. 2022

Umístění

Umístěno v plovoucí jednotce na přítocích řeky Dyje (Želetavka a Fugnitz), popř. na VUT, laboratoře Mikrosenzorů a nanotechnologií, Technická 10 či Dunajská univerzita v Kremži.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www