Detail produktu

Testovací komora pro organické materiály v ochranné atmosféře

CHMELA, O. ŽÁK, J. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Testovací komora obsahuje 18 vstupů/výstupů, které primárně slouží pro sledování elektrických charakteristik organických materiálů, konkrétně organických polymerů na různých typech elektrod. Komora je navržena tak, aby testovaný materiál byl co nejméně ovlivňován okolním prostředí, tzn. že komora obsahuje dva vstupy pro napojení na vedení inertního plynu (dusík). Komora by měla být dokonale těsná, aby uvnitř komory nevznikalo nežádoucí proudění plynu, které by mohlo způsobovat ovlivnění měřených výsledků. Jako zakončení dvou výstupů z komory je použito T spojky, která svádí výstupy do jednoho, který je možno napojit na laboratorní vedení inertního plynu. Průměr vedení je 6 mm. Jako kontakt mezi substrátem a vodičem je použit speciální typ kontaktu s odpruženou hlavou pro co nejmenší namáhání kontaktů na substrátu. Vnitřní rozměry komory jsou 15 x 20 mm.

Klíčová slova

Testovací komora, organické materiály, ochranná atmosféra

Datum vzniku

7. 8. 2014

Umístění

technická 10, 4.28

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www