Detail produktu

Přenosný impedanční analyzátor, projekt 1QS201710508 a MSM0021630503

BAJER, P. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení pro provádění impedanční spektroskopie elektrochemických vodivostních senzorů. Založené na čipu provádějící diskrétní Furierovu analýzu. Zařízení je přenosné, připojitelné k PC přes USB přes které je také napájeno.

Klíčová slova

impedanční analýza, elektrochemická impedanční spektroskopie, EIS

Datum vzniku

1. 3. 2009

Umístění

LabSensNano

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www