Detail produktu

Mikrofluidní systém pro optickou detekci

SEDLÁČEK, J. ŽÁK, J. PEKÁREK, J. CHOMOUCKÁ, J. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o systém pro optickou detekci v separačních mikrokanálcích. Celý systém se skládá z elektrod naprášených na skle (NiCr/Au) a PDMS čipu, který je výměnný a přidělává se na předem určené místo. Vývody napěťových elektrod jsou pomocí mikrodrátku připojeny na DPS s konektory. V prvním kroku měření vodivosti se pod tlakem zavede pufr do celého systému. V druhém kroku se napipetuje vzorek určený k separaci do rezervoáru C a poté pomocí napěťového zdroje dojde k usměrnění toku částic mezi rezervoáry C a D. Následuje fáze separace, při níž dojde k přepnutí napěťového zdroje k rezervoárům A a B. Separované látky lze poté opticky detekovat. V místě detekce je umístěn vyměnitelný filtr, který propouští světlo požadované vlnové délky.

Klíčová slova

mikrofluidni system, opticka detekce

Datum vzniku

15. 10. 2012

Umístění

LabSensNano T10-0.66

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www