Detail produktu

TiO2 nanotrubičky

PŘIKRYLOVÁ, K. DRBOHLAVOVÁ, J. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

TiO2 nanotrubičky jsou vyrobené z nanovrstvy titanu na křemíkovém substrátu pomocí anodické oxidace za mírných podmínek. Za vhodně zvolených výrobních parametrů je anodizací titan transformován na oxid titaničitý ve formě samouspořádaných nanotrubiček. Délka nanotrubiček je 800 nm, jejich průměr je 60 nm a tloušťka stěny je 10 nm. Takto nanostrukturovaný povrch oxidu titaničitého lze využít pro fotokatalytické nebo biomedicínské aplikace, jako je modifikace povrchu titanových implantátů za účelem zvýšení adheze především kostních buněk.

Klíčová slova

TiO2, nanotrubičky, anodická oxidace, fotokatalýza.

Datum vzniku

10. 11. 2015

Umístění

LabSensNano

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www