Detail produktu

Přístroj pro fluorescenční analýzu pesticidů

SEDLÁČEK, J. ŽÁK, J. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Přístroj slouží pro biochemickou analýzu pesticidů ve vodě. Obsahuje generátor sloužící k excitaci zkoumaného vzorku. Generované světlo je o vlnové délce 590 nm. Světlo je do a od vzorku vedeno pomocí optického vlákna. Na konci tohoto vlákna je biorekogniční vrstva vytvořená kombinací fluoresceinu a imobilizovaného enzymu. Fotodektor snímá emisi světla generovanou chemickou reakcí biorekogniční části s pesticidy. Detektor umožňuje detekovat světelné záření od 300 nm do 900 nm.

Klíčová slova

LED dioda, fotonásobič, fluorescence, biosenzor, světelné záření, optické vlákno

Datum vzniku

21. 3. 2012

Umístění

Loschmidtovy laboratoře, Ústav experimentální biologie, Fakulta přírodovědná, Masarykova univerzita, budova A13, Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www