prof. Ing.

Jaromír Hubálek

Ph.D.

FEKT, UMEL – profesor

+420 54114 6195
hubalek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  PILIAI, L.; DINHOVA, T.N.; JANATA, M.; BALAKIN, D.; VALLEJOS, S.; OTTA, J.; STEFKOVA, J.; FISER, L.; FITL, P.; NOVOTNY, M.; HUBALEK, J.; VOROCHTA, M.; MATOLINOVA, I.; VRNATA, M. NAP-XPS study of surface chemistry of CO and ethanol sensing with WO3 nanowires-based gas sensor. Sensors and Actuators B: Chemical, 2023, roč. 397, č. Prosinec 2023, s. 1-12. ISSN: 0925-4005.
  Detail | WWW

  SMÍSITEL, P.; ŠIMŮNKOVÁ, H.; CHMELA, O.; CLAROS VARGAS, M.; VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J. Electrical Characterization of Hydrothermally Synthesized Metal Oxide Nanowires with Regard to Oxygen Adsorption/Desorption Thermodynamics. In NANOCON 2022 Conference Proceedings. Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 1st Edition. TANGER Ltd., 2023. s. 64-70. ISBN: 978-80-88365-09-9. ISSN: 2694-930X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; SMÍSITEL, P.; CHMELA, O.; VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J. NO2 Adsorption/Desorption Thermodynamics in Single Tungsten Oxide Nanowire Gas Sensors. In 2023 IEEE SENSORS. 2023 IEEE SENSORS. online: IEEE, 2023. s. 1-4. ISBN: 979-8-3503-0387-2. ISSN: 2168-9229.
  Detail | WWW

  TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M.; SMÍSITEL, P.; HUBÁLEK, J.; PEŠKOVÁ, M.; SMILEK, J. Conducting Hydrogel Based on Novel Polymer Composite PEDOT:DBSA for Bioelectronic Applications. Linz: JKU Linz, 2023. s. 85-85.
  Detail

  SMÍSITEL, P.; ŠIMŮNKOVÁ, H.; CHMELA, O.; CLAROS VARGAS, M.; VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J. Electrical characterization of hydrothermally synthesized manganese dioxide nanowires with regard to NO2 adsorption/desorption thermodynamics. In Engineering Proceedings. Engineering Proceedings. MDPI, 2023. s. 1-6. ISSN: 2673-4591.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SMÍŠEK, R.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; CHLÍBKOVÁ, D.; KRÁLÍK, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; MYŠKA, V.; KOLAŘÍK, M.; HARVÁNEK, M.; ARM, J.; BAŠTÁN, O.; POSPÍŠIL, M.; ŠÍMA, J.; HUBÁLEK, J. Aerobic Fitness Level Estimation Using Wearables. In Computing in Cardiology 2022. Computing in Cardiology. 2023. ISSN: 2325-887X.
  Detail

 • 2022

  HUBÁLEK, J.; CHLÍBKOVÁ, D.; KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; ARM, J.; MYŠKA, V.; NĚMCOVÁ, A.; HARVÁNEK, M.; KRÁLÍK, M.; KOLAŘÍK, M.; SMÍŠEK, R.; BAŠTÁN, O.; POSPÍŠIL, M. Nový způsob hodnocení kondice a zdraví pomocí nositelných zařízení. 2022.
  Detail

  KARTCI, A.; VANČÍK, S.; PRÁŠEK, J.; HRDÝ, R.; SCHNEIDER, M.; SCHMID, U.; HUBÁLEK, J. Comparison of on-chip MIS capacitors based on stacked HfO2/Al2O3 nanolaminates. Materials Today Communications, 2022, roč. 33, č. 1, s. 1-8. ISSN: 2352-4928.
  Detail | WWW

  SMÍSITEL, P.; HUBÁLEK, J.; CHMELA, O. Study of oxygen adsorption/desorption thermodynamics of single WO3 nanowire. 2022.
  Detail

  MALEČKOVÁ R., TUMOVÁ Š., SMÍSITEL P., KUBÁČ L., AKRMAN J., PEŠKOVÁ M., VÍTEČEK J., HUBÁLEK J.,VALA M., WEITER M. Vodivý hydrogel na bázi nového matriálu PEDOT:DBSA pro bioelektronické aplikace. Laboratorní a klinické aspekty regenerativní medicíny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. s. 59-59. ISBN: 978-80-01-07052-9.
  Detail | WWW

  KRÁLÍK, M.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J.; CHLÍBKOVÁ, D.; KOLÁŘOVÁ, J.; MYŠKA, V.; KOLAŘÍK, M.; HARVÁNEK, M.; ARM, J.; BAŠTÁN, O.; POSPÍŠIL, M.; HUBÁLEK, J. Ohad dechové frekvence pomocí wearables. Praha: 2022.
  Detail

  MALEČKOVÁ R., TUMOVÁ Š., SMÍSITEL P., KUBÁČ L., AKRMAN J., PEŠKOVÁ M., VÍTEČEK J., HUBÁLEK J.,VALA M., WEITER M. Conducting Hydrogel Based on Novel Polymer Composite PEDOT:DBSA for Bioelectronic Applications. Studentská odborná konference Chemie je život 2022 Sborník abstraktů. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, fakulta chemická, 2022. s. 63-63. ISBN: 978-80-214-6117-8.
  Detail | WWW

 • 2021

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; LEDNICKÝ, T.; WHITEHEAD, A.; KALINA, L.; ŠIMŮNEK, P.; HUBÁLEK, J. Tantalum-based nanotube arrays via porous-alumina-assisted electrodeposition from ionic liquid: Formation and electrical characterization. Applied Surface Science, 2021, roč. 548, č. 149264, s. 149264-149274. ISSN: 0169-4332.
  Detail | WWW

  VANČÍK, S.; KARTCI, A.; HUBÁLEK, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; SCHNEIDER, M.; SCHMID, U. Development of 3D on-chip capacitor based on high-κ dielectric. Milano: 2021.
  Detail | WWW

 • 2020

  Hanliang Zhu, Huanan Li, Haoqing Zhang, Zdenka Fohlerova,Sheng Ni, Levent Yobas, Jaroslav Klempa, Imrich Gablech, Jaromir Hubalek, Honglong Chang, Pavel Neuzil. Heat Transfer Time Determination Based on DNA Melting Curve Analysis. Microfluidics and Nanofluidics, 2020, č. 10, s. 1-7. ISSN: 1613-4982.
  Detail | WWW

  NG, S.; PRÁŠEK, J.; ZAZPE, R.; PYTLÍČEK, Z.; SPOTZ, Z.; RODRIGUEZ-PEREIRA, J.; MICHALIČKA, J.; PŘIKRYL, J.; KRBAL, M.; SOPHA, H.; HUBÁLEK, J.; MACÁK, J. Atomic Layer Deposition of SnO2-Coated Anodic One-Dimensional TiO(2 )Nanotube Layers for Low Concentration NO2 Sensing. ACS APPL MATER INTER, 2020, roč. 12, č. 29, s. 33386-33396. ISSN: 1944-8244.
  Detail | WWW

  SLAVÍK, J.; ČMIEL, V.; HUBÁLEK, J.; YANG, Y.; REN, T.-L. Hippocampal Neurons’ Alignment on Quartz Grooves and Parylene Cues on Quartz Substrate. Applied Sciences - Basel, 2020, roč. 11, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FOHLEROVÁ, Z.; ZHU, H.; HUBÁLEK, J.; NI, S.; PODEŠVA, P.; OTÁHAL, A.; NEUŽIL, P.; YOBAS, L. Rapid Characterization of Biomolecules’ Thermal Stability in Segmented Flow-Through Optofluidic Microsystem. Scientific Reports, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  MOZALEV, A.; HUBÁLEK, J. On-substrate porous-anodic-alumina-assisted gold nanostructure arrays: Meeting the challenges of various sizes and interfaces. ELECTROCHIMICA ACTA, 2019, roč. 297, č. -, s. 988-999. ISSN: 1873-3859.
  Detail | WWW

  SVOBODA, O.; SKOPALÍK, J.; BAIAZITOVA, L.; ČMIEL, V.; POTOČŇÁK, T.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. DNA intracellular delivery into 3T3 cell line using fluorescence magnetic ferumoxide nanoparticles. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Singapore: Springer, 2019. s. 149-153. ISBN: 978-981-10-9023-3. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  SLAVÍK, J.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J. Interaction of selenite with metallothionein studied by Brdika reaction. Monatshefte für Chemie, 2019, roč. 150, č. 3, s. 469-475. ISSN: 1434-4475.
  Detail | WWW

  BÍLEK, O.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. Enhanced antibacterial and anticancer properties of Se-NPs decorated TiO2 nanotube film. PLOS ONE, 2019, roč. 14, č. 3, s. 1-9. ISSN: 1932-6203.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PRÁŠEK, J.; HOUŠKA, D.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; SCHMID, U. Optimization of Cryogenic Deep Reactive Ion Etching Process for On-Chip Energy Storage. In 42st International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE2019. International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Poland: IEEE Computer Society, 2019. s. 1-6. ISBN: 978-1-7281-1874-1. ISSN: 2161-2536.
  Detail | WWW

  TRNKOVÁ, L.; SLAVÍK, J.; HUBÁLEK, J. Metallothionein and Selenite in Brdička Reaction. In XIX. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. 2019. s. 57-58. ISBN: 978-80-210-9309-6.
  Detail

  CHMELA, O.; SADÍLEK, J.;DOMENECH-GIL, G.; ROMANO-RODRIGUEZ, A.; HUBÁLEK, J.; VALLEJOS VARGAS, S. Arrays of gas sensing elements based on cerium oxide-tungsten oxide core-shell single-nanowires. Sensors and electronic instrumentation advances: Proceedings of the 5th international conference on sensors and electronic instrumentation advances (SEIA'2019). Spain, Barcelona: IFSA Publishing, S.L., 2019. s. 1-2. ISBN: 978-84-09-14413-6.
  Detail | WWW

  CHMELA, O.; SADÍLEK, J.; DOMENECH-GIL, G.; ROMANO-RODRIGUEZ, A.; HUBÁLEK, J.; VALLEJOS VARGAS, S. Arrays of gas sensing elements based on cerium oxide tungsten oxide core shell single nanowires. 2019. s. 1-15.
  Detail

  VALLEJOS VARGAS, S.; GRÁCIA, I.; PIZÚROVÁ, N.; FIGUERAS, E.; ČECHAL, J.; HUBÁLEK, J.; CANÉ, C. Gas sensitive ZnO structures with reduced humidity-interference. Sensors and Actuators B: Chemical, 2019, roč. 301, č. 1, s. 127054-127054. ISSN: 0925-4005.
  Detail | WWW

  SLAVÍK, J.; SKOPALÍK, J.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J. Multi-electrode array with a planar surface for cell patterning by microprinting. SENSORS, 2019, roč. 19, č. 24, s. 1-11. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; FILLNER, P.; VANČÍK, S.; SCHNEIDER, M.; HUBÁLEK, J.; SCHMID, U. Development of HfO2/Al2O3 Stack for On-Chip Capacitor Applications. In 42st International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE2019. International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Poland: IEEE Computer Society, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-1-7281-1874-1. ISSN: 2161-2536.
  Detail | WWW

 • 2018

  VALLEJOS VARGAS, S.; GRÁCIA, I.; LEDNICKÝ, T.; VOJKŮVKA, L.; FIGUERAS, E.; HUBÁLEK, J.; CANÉ, C. Highly hydrogen sensitive micromachined sensors based on aerosol-assisted chemical vapor deposited ZnO rods. Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, roč. 268, č. 1, s. 15-21. ISSN: 0925-4005.
  Detail | WWW

  HUBÁLEK, J.; HRDÝ, R. Porous- Alumin-Assisted Template-Based Electrochemical Technique for Nanostructures Forming: From Nanodots to 3D Nanostructures. In XXXVIII. Modern Electrochemical Methods. Ústí nad Labem: Srsenová - Best servis, 2018. s. 90-94. ISBN: 978-80-905221-6-9.
  Detail

  MOHAN, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Dual band emission in carbon dots. Chemical Physics Letters, 2018, roč. 692, č. 196–201, s. 196-201. ISSN: 0009-2614.
  Detail | WWW

  VALLEJOS VARGAS, S.; TOMIC, M.; FIGUERAS, E.; CHMELA, O.; HUBÁLEK, J.; DOMENECH, G.; PRADES, D.; ROMANO-RODRIGUEZ, A.; BARTH, S.; CANÉ, C. Integration of one-dimensional gas sensitive nanostructures grown via chemical vapour deposition into microdevices. Proceedings Smart Systems Integration 2018 International Conference & Exhibition on integration issues of miniaturized systems - MEMS, NEMS, ICs and electronic components. Stuttgart, Germany: Mesago Messe Frankfurt GmbH, 2018. s. 250-257. ISBN: 978-3-95735-082-4.
  Detail

  VALLEJOS VARGAS, S.; GRÁCIA, I.; FIGUERAS, E.; CHMELA, O.; DOMÈNECH-GIL, G.; PRADES, D.; HUBÁLEK, J.; ROMANO-RODRÍGUEZ, A.; CANÉ, C. Integration of one-dimensional gas sensitive nanostructures grown via chemical vapor deposition into microdevices. 2018. s. 1-2.
  Detail

  SVOBODA, O.; ČMIEL, V.; BAIAZITOVA, L.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. Electrical Stimulation of ASAP1 with a Combination of Microelectrode Array and Fluorescent Techniques. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2018. s. 493-496. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
  Detail | WWW

  HRDÝ, R.; NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J. Electrochemical Array of Sensors for Point-of-care Applications based on Lock-in Amplification. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN ELECTROCHEMICAL METHODS XXXVIII. STRIZOVICKA 19, USTI NAD LABEM, 400 01, CZECH REPUBLIC: LENKA SRSENOVA-BEST SERVIS, 2018. s. 85-89. ISBN: 978-80-905221-6-9.
  Detail | WWW

  SVOBODA, O.; FOHLEROVÁ, Z.; BAIAZITOVA, L.; MLÝNEK, P.; SAMOUYLOV, K.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J. Transfection by Polyethyleneimine-coated Magnetic Nanoparticles: Fine-tuning the Condition for Electrophysiological Experiments. J BIOMED NANOTECHNOL, 2018, roč. 14, č. 8, s. 1505-1514. ISSN: 1550-7033.
  Detail

  FILLNER, P.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; NEŠPOR, D.; HUBÁLEK, J. ALD Grown Dielectrics for Cap on a Chip: Fabrication and Characterization. In 41st International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE2018. Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics. Serbia: IEEE Computer Society, 2018. s. 1-5. ISBN: 9781538657317. ISSN: 21612528-.
  Detail

  ZDRAŽIL, L.; ZAHRADNÍČEK, R.; MOHAN, R.; SEDLÁČEK, P.; NEJDL, L.; SCHMIEDOVÁ, V.; POSPÍŠIL, J.; HORÁK, M.; WEITER, M.; ZMEŠKAL, O.; HUBÁLEK, J. Preparation of Graphene Quantum Dots through Liquid Phase Exfoliation Method. JOURNAL OF LUMINESCENCE, 2018, roč. 1, č. 1, s. 203-208. ISSN: 1872-7883.
  Detail | WWW

  CHMELA, O.; SADÍLEK, J.; DOMENECH-GIL, G.; GRÁCIA, I.; ROMANO-RODRIGUEZ, A.; HUBÁLEK, J.; VALLEJOS VARGAS, S. Comparative studies of chemoresistive gas sensors based on multiple randomly connected wires and arrays of single-wires. In Proceedings of Eurosensors 2018. Proceedings. 2. MDPI AG, 2018. s. 1-5. ISSN: 2504-3900.
  Detail

  CHMELA, O.; SADÍLEK, J.; SAMÀ, DOMÈNECH-GIL, G.; J.; SOMER, J.; MOHAN, R.; ROMANO-RODRIGUEZ, A.; HUBÁLEK, J.; VALLEJOS VARGAS, S. Selectively arranged single-wire based nanosensor array systems for gas monitoring. Nanoscale, 2018, roč. 10, č. 19, s. 9087-9096. ISSN: 2040-3372.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  POLIEVKOVÁ, E.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HYNEK, D.; KŘIVČÍK, J.; HUBÁLEK, J. Shape and size controlled synthesis of silver nanoparticles under different reaction conditions. In 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, NANOCON 2017. TANGER Ltd., 2018. s. 140-145. ISBN: 978-80-87294-59-8.
  Detail

  GABLECH, I.; SOMER, J.; FOHLEROVÁ, Z.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; KURDÍK, S.; FENG, J.; FECKO, P.; PODEŠVA, P.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P. Fabrication of buried microfluidic channels with observation windows using femtosecond laser photoablation and parylene-C coating. Microfluidics and Nanofluidics, 2018, roč. 22, č. 9, s. 1-7. ISSN: 1613-4990.
  Detail | WWW

 • 2017

  HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; ŽÁK, J. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 9 rok 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-3.
  Detail

  PEJOVIĆ SIMEUNOVIĆ, J.; PEKÁRKOVÁ, J.; ŽÁK, J.; CHAMRADOVÁ, I.; HUBÁLEK, J. Studying of quantum dot luminescence quenching effect caused by covalent conjugation with protein (vol 148, pg 1901, 2017). WIEN: SPRINGER WIEN, 2017. s. 1911-1912.
  Detail | WWW

  ŠETKA, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Nanostructured Polypyrrole-Based Ammonia and Volatile Organic Compound Sensors. SENSORS, 2017, roč. 17, č. 3, s. 1-28. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SVOBODA, O.; SKOPALÍK, J.; BAIAZITOVA, L.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; GABRIELOVÁ, E. TiN microelectrode chamber coating for improved cardiomyocyte cell adhesion and electrophysiological characterization. In XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2017. s. 71-72. ISBN: 978-80-210-8580- 0.
  Detail | WWW

  CHMELA, O.; SADÍLEK, J.; VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J. Microelectrode array systems for their use in single nanowire-based gas sensor platforms. Journal of Electrical Engineering, 2017, roč. 68, č. 2, s. 158-162. ISSN: 1335-3632.
  Detail | WWW

  KOVÁŘ, D.; HUBÁLEK, J.; FOHLEROVÁ, Z.; MALÁ, A.; KALINA, M.; JIŘÍK, R.; STARČUK, Z.; SKLÁDAL, P.; HLAVÁČEK, A. Preparation and Characterisation of Highly Stable Iron Oxide Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging. JOURNAL OF NANOMATERIALS, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1687-4110.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  CHMELA, O.; SADÍLEK, J.; SAMÀ, J.; ROMANO-RODRIGUEZ, A.; VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J. Nanosensor array systems based on single functional wires selectively integrated and their sensing properties to C2H6O and NO2. In Proc. SPIE 10248, Nanotechnology VIII. Proceedings of SPIE. Volume 10248. Barcelona, Spain: SPIE Nanotechnology VIII, 2017. s. 1-7. ISBN: 9781510609976. ISSN: 0277-786X.
  Detail

  VALLEJOS VARGAS, S.; GRÁCIA, I.; HUBÁLEK, J.; CANÉ, C. VOC-sensitive structures with nanoscale heterojunctions basedon WO3-x nanoneedles and Fe2O3 nanoparticles. Monatshefte fuer Chemie, 2017, roč. 148, č. 11, s. 1921-1927. ISSN: 0026-9247.
  Detail

  PEJOVIČ SIMEUNOVIČ, J.; PEKÁRKOVÁ, J.; ŽÁK, J.; CHAMRADOVÁ, I.; HUBÁLEK, J. Studying of quantum dot luminescence quenching effect caused by covalent conjugation with protein. Monatshefte für Chemie, 2017, roč. 148, č. 11, s. 1901-1909. ISSN: 1434-4475.
  Detail | WWW

  PŘIKRYLOVÁ, K.; POLIEVKOVÁ, E.; DRBOHLAVOVÁ, J.; VESELÁ, M.; HUBÁLEK, J. Nanostructured titania decorated with silver nanoparticles for photocatalytic water disinfection. Monatshefte fuer Chemie, 2017, roč. 148, č. 11, s. 1913-1919. ISSN: 0026-9247.
  Detail | WWW

  PEKÁREK, J.; PROKOP, R.; SVATOŠ, V.; GABLECH, I.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P. Self-compensating method for bolometer– based IR focal plane arrays. Sensors and Actuators, 2017, roč. 265C, č. NA, s. 40-46. ISSN: 0924-4247.
  Detail

  CHMELA, O.; SADÍLEK, J.; SOMER, J.; HUBÁLEK, J.; VALLEJOS VARGAS, S. Gas Sensing Characterization of Single-Nanowire Sensor Array Systems Based on Non-Functionalized and Pt-Functionalized Tungsten Oxide. In Proceedings of Eurosensors 2017. Proceedings. 1. MDPI AG, 2017. s. 1-4. ISSN: 2504-3900.
  Detail | WWW

  ŠMERKOVÁ, K.; VACULOVIČ, T.; VACULOVIČOVÁ, M.; KYNICKÝ, J.; BRTNICKÝ, M.; ECKSCHLAGER, T.; STIBOROVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V. DNA interaction with platinum-based cytostatics revealed by DNA sequencing. ANALYTICAL BIOCHEMISTRY, 2017, roč. 539, č. 1, s. 22-28. ISSN: 0003-2697.
  Detail

  ŠETKA, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; VALLEJOS VARGAS, S.; MÁRIK, M.; LLOBET, E.; HUBÁLEK, J. Gold-polypyrrole nanorods for gas sensing application. In SMART SENSORS, ACTUATORS, AND MEMS VIII. Proceedings of SPIE. SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-1-5106-0993-8. ISSN: 0277-786X.
  Detail | WWW

  PETRUŠ, O.; ORIŇÁK, A.; ORIŇÁKOVÁ, R.; CHRISTIAN, M.; MACKO, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; ERDELEI, B.; ARLINGHAUS, H. Chemical Separation on Silver Nanorods Surface Monitored by TOF-SIMS. Journal of Chemistry, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-6. ISSN: 2090-9063.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J. Micromachined sensors based on ZnO structures and their thermo- and photo-activated response to reducing gases. In 2017 Spanish Conference on Electron Devices, CDE 2017. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-5072-7.
  Detail | WWW

  HUBÁLEK, J.; SCHNEIDER, M.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; SCHMID, U. Project for Energy Storage on a Chip for MEMS. Lanškroun: European Passive Components Institute, 2017.
  Detail

 • 2016

  DRBOHLAVOVÁ, J.; KYNCLOVÁ, H.; HRDÝ, R.; PŘIKRYLOVÁ, K.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J. Gold Nanostructured Surface for Electrochemical Sensing and Biosensing: Does Shape Matter?. ANALYTICAL LETTERS, 2016, roč. 49, č. 1, s. 135-151. ISSN: 0003-2719.
  Detail

  HYNEK, D.; TMEJOVÁ, K.; KUDR, J.; ZÍTKA, O.; NEJDL, L.; KOPEL, P.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; KYNICKÝ, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Synthesis, modification, and characterization of nanocarbon electrodes for determination of nucleic acids. In Handbook of Nanoelectrochemistry: Electrochemical Synthesis Methods, Properties, and Characterization Techniques. 2016. s. 241-282. ISBN: 978-3-319-15266-0.
  Detail | WWW

  GABLECH, I.; SVATOŠ, V.; CAHA, O.; HRABOVSKÝ, M.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ŠIKOLA, T. Preparation of (001) preferentially oriented titanium thin films by ion-beam sputtering deposition on thermal silicon dioxide. Journal of Materials Science, 2016, roč. 51, č. 7, s. 3329-3336. ISSN: 0022-2461.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŽÁK, J.; HADAŠ, Z.; DUŠEK, D.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; JANÁK, L.; PRÁŠEK, J.; Hubálek, J. The Charge Push-Through Electronics Design for Fully Implantable Artificial Cochlea Powered by Energy Harvesting Technologies. Microsystem Technologies, 2016, roč. 22, č. 7, s. 1709-1719. ISSN: 0946-7076.
  Detail | WWW

  URBÁNKOVÁ, K.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PYTLÍČEK, Z.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J. Self-organized TiO2 nanotube arrays and the mechanism of tube growth. In NANOCON 2015, Proceedings of Abstracts. 1st edition. Ostrava: Tanger Ltd., 2016. s. 260-264. ISBN: 978-80-87294-59-8.
  Detail | WWW

  PEJOVIC SIMEUNOVIC, J.; HUBÁLEK, J. Separation and detection of bioconjugated quantum dots using on a chip electrophoresis. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. s. 660-664. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  SVOBODA, O.; SKOPALÍK, J.; BAIAZITOVA, L.; GABRIELOVÁ, E.; ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. An evaluation of different coatings for TiN microelectrode chambers used for neonatal cardiomyocytes. In Computing in Cardiology 2016. Computers in Cardiology. 43. Vancouver, Canada: Computing in Cardiology, 2016. s. 365-368. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
  Detail | WWW

  KYNCLOVÁ, H.; LEDNICKÝ, T.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Gold nanostructured surfaces based on alumina template. In XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 1. Brno: Masaryk University, 2016. s. 100-103. ISBN: 978-80-210-8267- 0.
  Detail

  MOZALEV, A.; BENDOVÁ, M.; VAZQUEZ, R.; PYTLÍČEK, Z.; LLOBET, E.; HUBÁLEK, J. Formation and gas-sensing properties of a porous-alumina-assisted 3-D niobium-oxide nanofilm. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, č. 229, s. 587-598. ISSN: 0925-4005.
  Detail | WWW

  DRBOHLAVOVÁ, J.; KYNCLOVÁ, H.; HRDÝ, R.; PŘIKRYLOVÁ, K.; ŠETKA, M.; HUBÁLEK, J. Nano in electrochemistry. XVI. WORKSHOP OF PHYSICAL CHEMISTS AND ELECTROCHEMISTS. první. Brno: Masaryk University, 2016. s. 11-13. ISBN: 978-80-210-8267-0.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; LÁČÍK, J.; PUSKELY, J.; PRÁŠEK, J.; RAIDA, Z.; VAŠINA, P. Wearable antennas: comparison of different concepts. In Proceedings of 10th European Conference on Antennas and Propagation. Davos: European Association on Antennas and Propagation, 2016. s. 1-4. ISBN: 978-88-907018-6-3.
  Detail | WWW

  ŠPŮREK, J.; VÉLIM, J.; CUPAL, M.; RAIDA, Z.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Slot loop antennas printed on 3D textile substrate. In Proceedings of 21st International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications. Krakow: Microwave and Radiolocation Foundation, 2016. s. 1-3. ISBN: 978-1-5090-2213-7.
  Detail | WWW

  SVOBODA, O.; FOHLEROVÁ, Z.; BAIAZITOVA, L.; ČMIEL, V.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; PEKAŘÍK, V. MATRA-A reagent/polyethyleneimine complex transfection for low toxic DNA plasmid delivery. XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 1. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2016. s. 1-3. ISBN: 978-80-210-8267-0.
  Detail

  BENDOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; MOZALEV, A. Exploring Electron Transport and Memristive Switching in Nanoscale Au/WOx/W Multijunctions Based on Anodically Oxidized Al/W Metal Layers. Advanced Materials Interfaces, 2016, roč. 3, č. 19, s. 1600512-1600524. ISSN: 2196-7350.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BENDOVÁ, M.; KOLÁŘ, J.; HUBÁLEK, J.; MOZALEV, A. Influence of the Content of Nitrogen on the Porous-Alumina-Assisted- Anodizing of Titanium Thin Films. Book of Abstracts of the 11th International Symposium on Electrochemical Micro and Nanosystem Technologies (EMNT2016), 17-19 Aug. 2016, Brussels, Belgium. 2016. s. 20-20.
  Detail

  NEUŽIL, P.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; PROKOP, R.; GABLECH, I.; PAVLÍK, M.; FUJCIK, L.; HUBÁLEK, J. A Self-Compensating System for Fixed Pattern Noise Reduction of Focal Plane Arrays of Infrared Bolometer Detectors. In EUROSENSORS 2016 - PROCEEDINGS OF THE 30TH ANNIVERSARY EUROSENSORS CONFERENCE. Procedia Engineering. Budapest, Hungary: Elsevier, 2016. s. 1007-1011. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  CHMELA, O.; VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J. Chemoresistive micromachined gas sensors based on functionalized metal oxide nanowires: performance and reliability. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, č. 235, s. 525-534. ISSN: 0925-4005.
  Detail | WWW

  SHARMA, V.; HYNEK, D.; TRNKOVÁ, L.; HEMZAL, D.; MÁRIK, M.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Electrochemical determination of adenine using a glassy carbon electrode modified with graphene oxide and polyaniline. Microchimica Acta, 2016, roč. 161, č. 457, s. 1-8. ISSN: 0026-3672.
  Detail | WWW

  CHMELA, O.; SADÍLEK, J.; VALLEJOS, S.; HUBÁLEK, J. A chip based on microelectrode arrays for the fabrication of single nanowire system via dielectrophoresis effect. In IMAPS Flash Conference 2nd International Microelectronics Assembly and Packaging Society Flash Conference. 2nd edition 2016. Brno: IMAPS, 2016. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5416-3.
  Detail

  VALLEJOS VARGAS, S.; GRÁCIA, I.; FIGUERAS, E.; PIZÚROVÁ, N.; HUBÁLEK, J.; CANÉ, C. ZnO-based gas microsensors sensitive to CO at room temperature by photoactivation. In PROCEEDINGS OF THE 30TH ANNIVERSARY EUROSENSORS CONFERENCE - EUROSENSORS 2016. Procedia Engineering. Budapest, HUNGARY: Elsevier, 2016. s. 415-418. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PEJOVIC SIMEUNOVIC, J.; PEKÁRKOVÁ, J.; ŽAK, J.; HUBÁLEK, J. ON-A- CHIP ELECTROPHORESIS FOR THE CHARACTERIZATION OF QUANTUM DOTS BIOCONJUGATES. In CECE 2016, the 13 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: Institute of Analytical Chemistry of the CAS, 2016. s. 211-214. ISBN: 978-80-904959-4- 4.
  Detail

  POLIEVKOVÁ, E.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES AS ANTIMICROBIAL COATING FOR ION EXCHANGE MEMBRANE. In Book of Abstracts. 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-210-8267-0.
  Detail

  ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; HADAŠ, Z.; DUŠEK, D. Circuits for the Charge Push-through Electronics: Power Efficient Signal Processing Inside the Artificial Cochlear Implant. In Eurosensors XXX conference proceedings. Procedia Engineering. Budapest: Elsevier, 2016. s. 1710-1713. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PŘIKRYLOVÁ, K.; DRBOHLAVOVÁ, J.; POLIEVKOVÁ, E.; HUBÁLEK, J.; VESELÁ, M. Nanostructured Titania Doped with Silver Nanoparticles for Photocatalytic Water Disinfection. In Book of Abstract. Ostrava: TANGER, 2016. s. 150-156. ISBN: 978-80-87294-68-0.
  Detail

  CHMELA, O.; SADÍLEK, J.; VALLEJOS , S.; HUBÁLEK, J. A chip based on microelectrode arrays for the fabrication of single nanowire systems via dielectrophoresis effect. 2nd IMAPS FLASH CONFERENCE - BOOK OF ABSTRACTS. 2nd Edition 2016. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2016. s. 64-65. ISBN: 978-80-214-5416-3.
  Detail

  FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J.; PŘIKRYLOVÁ, K.; POLÁKOVÁ, K. A comparative Study of TiO2 Surfaces with Different Topographies on Osteoblast Behavior. Aveiro, Portugalsko: 2016.
  Detail

  BONYÁR, A.; LEDNICKÝ, T.; HUBÁLEK, J. LSPR nanosensors with highly ordered gold nanoparticles fabricated on nanodimpled aluminium templates. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 1160-1163. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DRBOHLAVOVÁ, J.; URBÁNKOVÁ, K.; POLIEVKOVÁ, E.; GABLECH, I.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Electrochemical Preparation of TiO2/Ag Nanostructured Photocatalytic Layers. In 36th International Conference on Modern Electrochemical Methods (MEM). Ústí nad Labem: BEST SERVIS, 2016. s. 40-43. ISBN: 978-80-87294-68-0.
  Detail

  NEUŽIL, P.; KYNCLOVÁ, H.; BARTOŠÍK, M.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. A method to concurrently measure an array of electrochemical biosensors for point-of-care applications. In 20th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2016. 2016. s. 1248-1249. ISBN: 978-09-7980-649-0.
  Detail

  PŘIKRYLOVÁ, K.; DRBOHLAVOVÁ, J.; SVATOŠ, V.; GABLECH, I.; KALINA, L.; PYTLÍČEK, Z.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Fabrication of highly ordered short free-standing titania nanotubes. Monatshefte für Chemie, 2016, roč. 147, č. 5, s. 943-949. ISSN: 1434-4475.
  Detail | WWW

 • 2015

  HUBÁLEK, J. Iterative Precise Conductivity Measurement with IDEs. SENSORS, 2015, roč. 15, č. 5, s. 12080-12091. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MOHAN, R.; HUBÁLEK, J. Hybrid oxide nanostructures as photocatalysts. In Oxide Thin Films, Multilayers, and Nanocomposites. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. s. 273-301. ISBN: 978-3-319-14478- 8.
  Detail | WWW

  MOZALEV, A.; PYTLÍČEK, Z.; BENDOVÁ, M.; VAZQUEZ, R.; LLOBET, E.; HUBÁLEK, J. 3-D nanostructured tungsten-oxide gas-sensing film via anodizing sputter-deposited Al/W metal layers. In 2015 IEEE SENSORS Proceedings. 2015. s. 170-173. ISBN: 978-1-4799-8202-8.
  Detail

  MOZALEV, A.; VAZQUEZ, R.; BENDOVÁ, M.; PYTLÍČEK, Z.; LLOBET, E.; HUBÁLEK, J. Porous-alumina-assisted formation of 3-D nanostructured niobium oxide films for advanced sensing applications. Procedia Engineering, 2015, roč. 120, č. 1, s. 435-438. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VALLEJOS VARGAS, S; Gracia, I.; Bravo, J.; Figueras, E.; Hubaliek, J.; Cane, C. Detection of volatile organic compounds using flexible gas sensing devices based on tungsten oxide nanostructures functionalized with Au and Pt nanoparticles. Talanta, 2015, roč. 139, č. 15407, s. 27-34. ISSN: 0039-9140.
  Detail | WWW

  ŽÁK, J.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J. Modeling of EDLC Supercapacitors for On- Body Biosensor System Powering. CEITEC PhD Retreat. 1. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 126-126. ISBN: 978-80-210-7825- 3.
  Detail

  KOLÁŘ, J.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.; MOZALEV, A. Effect of the aluminium surface morphology on the barrier type anodic film growth. In Proceedings of NANOCON2015 - the 7th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-59- 8.
  Detail | WWW

  SVATOŠ, V.; NEUŽIL, P.; HRSTKA, M.; HUBÁLEK, J. Effective simulation approach for study of carbon nanotube mechanical properties. In Proceedings of abstracts. Ostrava: Tanger, 2015. s. 111-115. ISBN: 978-80-87294-59-8.
  Detail | WWW

  CHMELA, O.; SEDLÁČEK, J.; HUBÁLEK, J. Electrical characterisation of PEDOT: PSS for sensing applications. CEITEC PhD Retreat, Valtice 23-24 April 2015 - Book of abstracts. 1. Brno: MU, 2015. s. 87-87. ISBN: 978-80-210-7825- 3.
  Detail

  HEGER, Z.; ZÍTKA, O.; FOHLEROVÁ, Z.; MERLOS RODRIGO, M.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Use of green fluorescent proteins for in vitro biosensing. Chemical Papers, 2015, roč. 69, č. 1, s. 54-61. ISSN: 0366-6352.
  Detail

  MOULICK, A.; BLAŽKOVÁ, I.; MILOSAVLJEVIĆ, V.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J.; KOPEL, P.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; KIZEK, R. Application of CdTe/ZnSe Quantum Dots in In Vitro Imaging of Chicken Tissue and Embryo. PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY, 2015, roč. 91, č. 2, s. 417-423. ISSN: 0031-8655.
  Detail

  BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; ČMIEL, V.; CHMELÍK, J.; SVOBODA, O.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. Characterisation of cells migration through cardiac tissue using advanced microscopy techniques and Matlab simulation. In Computing in Cardiology 2015. Compuing in Cardiology 2013. Nice, France: Computing in Cardiology 2015, 2015. s. 1125-1128. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 2325-8861.
  Detail

  SOLOVEI, D.; ŽÁK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; SEDLÁČEK, J.; HUBÁLEK, J. Chemical Sensor Platform for Non-Invasive Monitoring of Activity and Dehydration. SENSORS, 2015, roč. 15, č. 1, s. 1479-1495. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BENDOVÁ, M.; KOLÁŘ, J.; HUBÁLEK, J.; MOZALEV, A. Formation of TiO2- based columnlike nanostructured anodic films on pure and doped titanium layers. Nanocon 2015, Proceedings of abstracts. 1. Ostrava: TANGER Ltd., 2015. s. 64-64. ISBN: 978-80-87294-59- 8.
  Detail

  KYNCLOVÁ, H.; SMILEK, J.; PRÁŠEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; HUBÁLEK, J. Study of nanoporous alumina membranes by electrochemical method. In Proceedings of abstracts. 1. Ostrava: Tanger, 2015. s. 354-359. ISBN: 978-80-87294-59-8.
  Detail | WWW

  MOZALEV, A.; BENDOVÁ, M.; PYTLÍČEK, Z.; HUBÁLEK, J. The formation and properties of porous-anodic-alumina-assisted metal-oxide 3-D nanofilms for use in advanced micro- devices. Book of Abstracts of the VII Aluminium Surface, Science and Technology. 17-21 May 2015, Madeira Island, Portugal: 2015. s. 41-41.
  Detail

  GABLECH, I.; SVATOŠ, V.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Influence of Underlayer on Crystallography and Roughness of Aluminum Nitride Thin Film Reactively Sputtered by Ion-Beam Kaufman Source. In Proceedings of 7 th International conference Nanocon 2015. 1. Ostrava: Tanger, 2015. s. 89-93. ISBN: 978-80-87294-59-8.
  Detail | WWW

  SIKET, C.; BENDOVÁ, M.; MARDARE, C.; HUBÁLEK, J.; BAUER, S.; HASSEL, A.; MARDARE, A. Interfacial Oxide Formation during Anodization of Hafnium/Aluminium Superimposed Layers. Electrochimica Acta, 2015, roč. 178, č. 1, s. 344-352. ISSN: 0013-4686.
  Detail | WWW

  BAIAZITOVA, L.; SVOBODA, O.; ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. The comparison of chemical and magnetic channelrhodopsin- 2 transfection efficiency. In XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 1. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2015. s. 71-73. ISBN: 978-80-210-7857- 4.
  Detail

  DUŠEK, D.; HADAŠ, Z.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; ŽÁK, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Design of an Artificial Microelectromechanical Cochlea. In Mechatronics Systems and Materials VI. Solid State Phenomena. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 345-348. ISBN: 978-3-03835-227-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  CHMELA, O.; HUBÁLEK, J. Different imaging techniques for investigation of treatment effects on various substrate surfaces. Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. 1. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2015. s. 351-355. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail | WWW

  MAJZLÍKOVÁ, P.; ZAJÍČKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; SEDLÁČEK, J.; PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; BANNOV, A.; JAŠEK, O.; SYNEK, P.; ELIÁŠ, M. Sensing Properties of Multiwalled Carbon Nanotubes Grown in MW Plasma Torch: Electronic and Electrochemical Behavior, Gas Sensing, Field Emission, IR Absorption. SENSORS, 2015, roč. 15, č. 2, s. 2644-2661. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SLAVÍK, J.; HUBÁLEK, J. Microfluidic chip with amperometric detection for monosacharides determination. XV. workshop of Physical Chemists and electrochemists. Book of abstract. Brno: 2015. s. 161-164. ISBN: 978-80-210-7857- 4.
  Detail

  KYNCLOVÁ, H.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; PRÁŠEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; HUBÁLEK, J. Fabrication of nanoporous alumina membranes for electrochemical sensors. XV. Workshop of Physical Chemists and electrochemists. Book of abstracts. Brno: Masaryk University, 2015. s. 107-110. ISBN: 978-80-210-7857- 4.
  Detail

  SVOBODA, O.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. The effect of cryopreservation on the current response of CaV 3. 1 transfected HEK293 cells. Proceedings of the 21st Student Competition Conference. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. s. 491-494. ISBN: 9788021421451483.
  Detail

  POLIEVKOVÁ, E.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; KŘIVČÍK J. Ion exchange membrane with antimicrobial effect. CEITEC PhD retreat. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN: 978-80-210-7825- 3.
  Detail

  MIHAJLOVIĆ, A.; PEKÁRKOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Core/ shell quantum dots as fluorescent labels of biomolecules. XV. Workshop of Physical Chemists and electrochemists. Book of abstracts. Brno: Masaryk University, 2015. s. 122-125. ISBN: 978-80-210-7857- 4.
  Detail

  MÁRIK, M.; HUBÁLEK, J.; ŠIMŮNKOVÁ, H.; MOZALEV, A. Electrochemical preparation and characterization of tantalum layers. Ceitec PHD Retreat. 1. Brno: MUNI PRESS, 2015. s. 102-102. ISBN: 978-80-210-7825- 3.
  Detail

 • 2014

  Novakova, Z.; Orinakova, R. ; Orinak, A.; Skantarova, L.; Hubalek, J.; Lofaj, F. Electrochemical synthesis and functionality evaluation of silver nanostructured layers. Surface and Interface Analysis, 2014, roč. 46, č. 5, s. 333-339. ISSN: 1096-9918.
  Detail

  MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J. High resolution technics for fabrication of special nanoelectrodes. XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: MUNI Press, 2014. s. 203-205. ISBN: 978-80-210-6842- 1.
  Detail

  ŽÁK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; HUBÁLEK, J. Device for dehydration monitoring using potassium concentration in urine measurement. In XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: 2014. s. 197-199. ISBN: 978-80-210-6842- 1.
  Detail

  DRBOHLAVOVÁ, J.; PEKÁRKOVÁ, J.; HRDÝ, R.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J. Biosensing surfaces based on quantum dots array. In 4th International Conference on Nanotechnology and Biosensors. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2014. s. 1602-1606. ISBN: 978-3-03835-001-9. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  KYNCLOVÁ, H.; MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; LEDNICKÝ, T.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Production and study of nanoporous alumina membranes by electrochemical methods. 47th Heyrovsky Discussion on Electrochemistry of Organic and Bioactive Compounds. Praha: J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the AS CR, v.v., 2014. s. 36-36. ISBN: 978-80-87351-29-1.
  Detail

  KOLÁŘ, J.; MOZALEV, A.; HUBÁLEK, J. The formation of barrier-type anodic films on aluminium: a tool for estimating the quality of thin metal layers. Book of Abstracts, CEITEC Annual Conference 2014. Didot, spol. s.r.o., Trnkova 119, 628 00 Brno: Masryk University, 2014. s. 151-151.
  Detail

  PEKÁRKOVÁ, J.; FOHLEROVÁ, Z.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PEKÁREK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Synthesis of CdTe/ZnZ Core/ Shell Quantum Dots and Their In Vitro Toxicity Assessment. In 6 th International conference Nanocon 2014. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2014. s. 664-669. ISBN: 978-80-87294-53- 6.
  Detail

  GABLECH, I.; PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; HUBÁLEK, J. Semiconductive SnO2/ MWCNTs Gas Sensor. XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: LITERA BRNO, 2014. s. 200-202. ISBN: 978-80-210-6842- 1.
  Detail

  KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; GURÁŇ, R.; MICHÁLEK, P.; MOULICK, A.; KOPEL, P.; TMEJOVÁ, K.; NGUYEN, H.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KYNICKÝ, J.; KIZEK, R. Beads Based Electrochemical Assay for Detection of Hemagglutinin Labeled by Two Different Types of Cadmium Quantum Dots. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2014, roč. 9, č. 7, s. 3349-3363. ISSN: 1452-3981.
  Detail

  MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; ELIÁŠ, M.; JAŠEK, O.; PEKÁREK, J.; HUBÁLEK, J.; ZAJÍČKOVÁ, L. Comparison of different modifications of screen-printed working electrodes of electrochemical sensors using carbon nanotubes and plasma treatment. physica status solidi (a), 2014, roč. 211, č. 12, s. 2756-2764. ISSN: 1862-6300.
  Detail | WWW

  MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Comparison of working electrode materials for direct glucose oxidation. 47th Heyrovsky Discussion on Electrochemistry of Organic and Bioactive Compounds. Prague: J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the AS CR, v.v., 2014. s. 35-35. ISBN: 978-80-87351-29- 1.
  Detail

  PŘIKRYLOVÁ, K.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Electrochemical characterization of nanostructured surfaces modified by substances with thiol bound. Book of Abstracts CEITEC Annual Conference "Frontiers in Material nad Life Sciences". 2014. s. 207-207. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  NEJDL, L.; MERLOS RODRIGO, M.; KUDR, J.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; NOVOTNÁ, M.; KOPEL, P.; ZÍTKA, O.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Liposomal nanotransporter for targeted binding based on nucleic acid anchor system. Electrophoresis, 2014, roč. 35, č. 2-3, s. 393-404. ISSN: 0173-0835.
  Detail

  KREMPLOVÁ, M.; FIALOVÁ, D.; NEJDL, L.; HYNEK, D.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Influence of Magnetic Microparticles Isolation on Adenine Homonucleotides Structure. Materials, 2014, roč. 7, č. 3, s. 1455-1472. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; MICHÁLEK, P.; MILOSAVLJEVIĆ, V.; KOPEL, P.; ZÍTKA, O.; NOVOTNÁ, M.; KYNICKÝ, J.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Electrochemical Sensors and Biosensors for Influenza Detection – Literature Survey 2012-2013. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2014, roč. 9, č. 7, s. 3440-3448. ISSN: 1452-3981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KENŠOVÁ, R.; HYNEK, D.; KYNICKÝ, J.; NOVOTNÁ, M.; ECKSCHLAGER, T.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Determination of Metal Ions in the Plasma of Children with Tumour Diseases by Differential Pulse Voltammetry. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2014, roč. 9, č. 8, s. 4675-4691. ISSN: 1452-3981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NOVOTNÁ, M.; NOVOTNÝ, K.; KŘÍŽKOVÁ, S.; BLAŽKOVÁ, I.; KOPEL, P.; KENŠOVÁ, R.; FIALOVÁ, D.; TMEJOVÁ, K.; KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; PROCHAZKA, D.; KAISER, J.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KYNICKÝ, J.; LÁNY, P.; KIZEK, R. Analysis of H7N7 Equine Influenza Virus by Spectrometric and Electrochemical Methods. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2014, roč. 9, č. 7, s. 3398-3408. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  KYNCLOVÁ, H.; PŘIBYL, J.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Nanostructured surface effect of electrode on doxorubicin determination. In 4th International Conference on Nanotechnology and Biosensors. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2014. s. 262-266. ISBN: 978-3-03835-001- 9. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  KYNCLOVÁ, H.; DRBOHLAVOVÁ, J.; SVATOŠ, V.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Thermal stabiliy of gold nanosteructured electrodes and influence of annealing on electrochemical impedance measurements. In Nanocon 2014 Conference proceedings. Ostrava: Tanger, Ltd., 2014. s. 158-163. ISBN: 978-80-87294-53- 6.
  Detail

  GABLECH, I.; PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; HUBÁLEK, J. Gas Sensor Based on Tin Dioxide– Carbon Nanotubes Nanocomposite Film for Isobutane Detection. In NANOCON 14, 6th NANOCON International Conference. Ostrava: Tanger, Ltd., 2014. s. 441-446. ISBN: 978-80-87294-53- 6.
  Detail

  BENDOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; MOZALEV, A. Porous-alumina-assisted formation of columnlike nanostructured anodic films on a nitrogen- doped titanium layer. AST 2014 Meeting Abstract. Sapporo, Japan: Anodizing Research Society, The Surface Finishing Society of Japan, 2014. s. 92-92.
  Detail

 • 2013

  PYTLÍČEK, Z.; BENDOVÁ, M.; MOZALEV, A.; HUBÁLEK, J. Device for controlled nanopillars growth using anodic aluminum oxide film as template. XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Mendlova univerzita v Brně. LITERA BRNO, Tábor 43a, BRNO: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 133-134. ISBN: 978-80-7375-757- 1.
  Detail

  FIALOVÁ, D.; KREJČOVÁ, L.; JANŮ, L.; BLAŽKOVÁ, I.; KRYŠTOFOVÁ, O.; HYNEK, D.; KOPEL, P.; DRBOHLAVOVÁ, J.; KONEČNÁ, M.; VACULOVIČOVÁ, M.; KYNICKÝ, J.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; KIZEK, R.; ADAM, V. Flow Injection Electrochemical Analysis of Complexes of Influenza Proteins with CdS, PbS and CuS Quantum Dots. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, roč. 8, č. 8, s. 10805-10817. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  BENDOVÁ, M.; MOZALEV, A.; PYTLÍČEK, Z.; HUBÁLEK, J. Electrical Transport Properties of Metal-Oxide Nanocolumn Arrays Grown by Anodizing Al/Nb and Al/ W Bilayers. 2013. s. 135-135.
  Detail

  MÁRIK, M.; PRÁŠEK, J.; SVATOŠ, V.; MAJZLÍKOVÁ, P.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Electrochemical characterization of novel two- electrode thin film system. XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Litera BRNO, 2013. s. 148-149. ISBN: 978-80-7375-757- 1.
  Detail

  HRDÝ, R.; KYNCLOVÁ, H.; DRBOHLAVOVÁ, J.; SVATOŠ, V.; PEKÁRKOVÁ, J.; PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; PEKÁREK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Electrochemical Impedance Spectroscopy Behaviour of Guanine on Nanostructured Planar Electrode. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, roč. 8, č. 4, s. 4384-4396. ISSN: 1452-3981.
  Detail

  MÁRIK, M.; HUBÁLEK, J. Nanoelectrodes for Impedance Measurement of Cells. In Proceedings of the 19th conference EEICT - Volume 2. 1. Brno: Litera, 2013. s. 139-141. ISBN: 978-80-214-4694- 6.
  Detail

  HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; VRBOVÁ, E.; DRBOHLAVOVÁ, J.; KYNCLOVÁ, H.; SVATOŠ, V. Glutathione Modified Gold Nanoelectrodes and Electrochemical Characterization. In Sborník příspěvků XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2013. s. 64-65. ISBN: 978-80-7375-757- 1.
  Detail

  SVATOŠ, V.; DRBOHLAVOVÁ, J.; MÁRIK, M.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Optimizing Thermal Evaporation Process Compared to Magnetron Sputtering for Fabrication of Titania Quantum Dots. In Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON 2013. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2013. s. 192-196. ISBN: 978-80-87294-47- 5.
  Detail

  DOBEŠ, J.; ZÍTKA, O.; SOCHOR, J.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; BABULA, P.; BEKLOVÁ, M.; KYNICKÝ, J.; HUBÁLEK, J.; KLEJDUS, B.; KIZEK, R.; ADAM, V. Electrochemical Tools for Determination of Phenolic Compounds in Plants. A Review. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, roč. 8, č. 4, s. 4520-4542. ISSN: 1452-3981.
  Detail

  KENŠOVÁ, R.; KREMPLOVÁ, M.; ŠMERKOVÁ, K.; ZÍTKA, O.; HYNEK, D.; ADAM, V.; BEKLOVÁ, M.; TRNKOVÁ, L.; STIBOROVÁ, M.; ECKSCHLAGER, T.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Interactions of Platinum-Based Cytostatics with Metallothionein Revealed by Electrochemistry. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, roč. 8, č. 4, s. 4472-4484. ISSN: 1452-3981.
  Detail

  ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Libuše Trnková – Founder of Elimination Voltammetry. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, roč. 8, č. 4, s. 4363-4366. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  MOZALEV, A.; BENDOVA, M.; HRDY, R.; PYTLICEK, Z.; HUBALEK, J. The formation of Self-organized 3-d Arrays of Semiconductor Metal- oxide Nanocolumns for Advanced Sensor Applications. Proceedings of the International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies. D. Pudiš. University of Žilina, Slovakia: 2013. s. 7-10. ISBN: 978-80-554-0689- 3.
  Detail

  MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; PEKÁRKOVÁ, J.; TRNKOVÁ, L.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Cu2O based electrochemical sensor for direct glucose detection. In IEEE SENSORS 2013 Proceedings. Baltimore, USA: IEEE, 2013. s. 1534-1537. ISBN: 978-1-4673-4642-9.
  Detail | WWW

  MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; TRNKOVÁ, L.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Direct glucose detection on the Cu2O based screen- printed electrodes. XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Litera BRNO, 2013. s. 150-151. ISBN: 978-80-7375-757- 1.
  Detail

  ŠMERKOVÁ, K.; DOSTÁLOVÁ, S.; VACULOVIČOVÁ, M.; KYNICKÝ, J.; TRNKOVÁ, L.; KRÁLÍK, M.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Investigation of interaction between magnetic silica particles andlambda phage DNA fragment. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2013, roč. 86, č. 1, s. 65-72. ISSN: 0731- 7085.
  Detail

  ŠOBROVÁ, P.; VACULOVIČOVÁ, M.; PEKAŘÍK, V.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Femtogram electrochemical sensing of prion proteins using quantum dots. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, roč. 8, č. 12, s. 12466-12475. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  DZURO, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; SVATOŠ, V.; KYNCLOVÁ, H.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. ELECTROCHEMICAL PREPARATION OF GOLD NANORODS FOR ELECTRODE SURFACE MODIFICATION. XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita, 2013. s. 62-63. ISBN: 978-80-7375-757-1.
  Detail

  BEDLEK, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. SELF- ORDERED QUANTUM DOTS ARRAY FOR OPTICAL BIOMOLECULE DETECTION. XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita, 2013. s. 137-138. ISBN: 978-80-7375-757- 1.
  Detail

  DRBOHLAVOVÁ, J.; MOZALEV, A.; SVATOŠ, V.; HRDÝ, R.; KALINA, L.; HUBÁLEK, J. SELF- ORDERED GOLD QUANTUM DOTS ARRAY FOR IN VITRO BIOSENSING. In Conference Proceedings 5th International Conference Nanocon 2013. 1. Brno: Tanger, Ltd., 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-44- 4.
  Detail

  DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; ADAM, V.; VACULOVIČOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Nanocarriers for anticancer drugs - New trends in nanomedicine. CURRENT DRUG METABOLISM, 2013, roč. 14, č. 5, s. 547-564. ISSN: 1389- 2002.
  Detail

  ŠOBROVÁ, P.; VACULOVIČOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Voltammetry as a Tool for Characterization of CdTe Quantum Dots. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2013, roč. 14, č. 7, s. 13497-13510. ISSN: 1422-0067.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MOZALEV, A.; CALAVIA, R.; VAZQUEZ, R.; GRACIA, I.; CANE, C.; CORREIG, X.; VILANOVA, X.; GISPERT-GUIRADO, F.; HUBALEK, J.; LLOBET, E. MEMS-microhotplate-based hydrogen gas sensor utilizing the nanostructured porous-anodic-alumina- supported WO3 active layer. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2013, roč. 38, č. -, s. 8011-8021. ISSN: 0360- 3199.
  Detail

  MOHAN, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Water-dispersible TiO2 nanoparticles via a biphasic solvothermal reaction method. Nanoscale Research Letters, 2013, roč. 2013, č. 8, s. 1-4. ISSN: 1931-7573.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; LECHNER, F.; PEKÁREK, J.; PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. New approach to electrochemical microtransducers fabrication. In Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON 2013. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2013. s. 399-404. ISBN: 978-80-87294-47- 5.
  Detail

  ŠOBROVÁ, P.; BLAŽKOVÁ, I.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; VACULOVIČOVÁ, M.; KOPEL, P.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Quantum dots and prion proteins Is this a new challenge for neurodegenerative diseases imaging?. PRION, 2013, roč. 7, č. 5, s. 349-358. ISSN: 1933-6896.
  Detail

  VACULOVIČOVÁ, M.; ŠMERKOVÁ, K.; PEKÁRKOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Glutathione modified CdTe quantum dots as a label for studying DNA interactions with platinum based cytostatics. Electrophoresis, 2013, roč. 34, č. 6, s. 801-808. ISSN: 0173-0835.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Conjugation Bovine Serum Albumine with CdTe Quantum Dots. In Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON 2013. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2013. s. 566-571. ISBN: 978-80-87294-47- 5.
  Detail

  CERNEI, N.; ZÍTKA, O.; SKALIČKOVÁ, S.; GUMULEC, J.; SZTALMACHOVÁ, M.; MERLOS RODRIGO, M.; SOCHOR, J.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KRUSEOVÁ, J.; ECKSCHLAGER, T.; KIZEK, R. Effect of sarcosine on antioxidant parameters and metallothionein content in the PC-3 prostate cancer cell line. ONCOLOGY REPORTS, 2013, roč. 29, č. 6, s. 2459-2466. ISSN: 1021-335X.
  Detail

  VACULOVIČOVÁ, M.; ŠMERKOVÁ, K.; SEDLÁČEK, J.; VYSLOUŽIL, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Integrated chip electrophoresis and magnetic particle isolation used for detection of hepatitis B virus oligonucleotides. Electrophoresis, 2013, roč. 34, č. 11, s. 1548-1554. ISSN: 0173-0835.
  Detail

  STANISAVLJEVIC, M.; JANŮ, L.; ŠMERKOVÁ, K.; KŘÍŽKOVÁ, S.; PIZÚROVÁ, N.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Study of Streptavidin-Modified Quantum Dots by Capillary Electrophoresis. CHROMATOGRAPHIA, 2013, roč. 76, č. 7-8, s. 335-343. ISSN: 0009-5893.
  Detail

  PEKÁREK, J.; VRBA, R.; MAGÁT, M.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Carbon Nanotube Emitters in Sensoric Application. Conference Proceedings - ICQNM 2013. 1. Barcelona: IARIA, 2013. s. 67-70. ISBN: 978-1-61208-303-2.
  Detail

  KYNCLOVÁ, H.; PŘIBYL, J.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Interaction of DNA and doxorubicin on gold nanostructured electrode. XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Litera BRNO, 2013. s. 165-166. ISBN: 978-80-7375-757- 1.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; VACULOVIČOVÁ, M.; MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; HUBÁLEK, J. Study of Protein Conjugation with Different Types of CdTe Quantum Dots. Conference Proceedings - ICQNM 2013. 1. Barcelona: IARIA, 2013. s. 18-22. ISBN: 978-1-61208-303- 2.
  Detail

  MOHAN, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. LUMINESCENCE ENHANCEMENT IN CARBON DOTS BY H2O2. In Conference Proceedings 5th International Conference Nanocon 2013. 1. Brno: Tanger, Ltd., 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-44-4.
  Detail

  HYNEK, D.; PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; ŽÁK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; KYNICKÝ, J.; KONEČNÁ, M.; BRNICKÝ, M.; HUBÁLEK, J.; VRBA, R.; KIZEK, R.; ADAM, V. Automated Voltammetric Determination of Lead(II) Ions Using Sensor Array. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, roč. 8, č. 4, s. 4441-4456. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  KREJČOVÁ, L.; HÚSKA, D.; HYNEK, D.; KOPEL, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Using of Paramagnetic Microparticles and Quantum Dots for Isolation and Electrochemical Detection of Influenza Viruses Specific Nucleic Acids. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, roč. 8, č. 1, s. 689-702. ISSN: 1452-3981.
  Detail

  ZÍTKA, O.; ŠOBROVÁ, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; ŽIŽKOVÁ, V.; KIZEK, R. Nanotechnologie pro efektivnější cévní náhrady. Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 1, s. 24-29. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  CHUDOBOVÁ, D.; DOBEŠ, J.; NEJDL, L.; MAŠKOVÁ, D.; MERLOS RODRIGO, M.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; KRYŠTOFOVÁ, O.; KYNICKÝ, J.; KONEČNÁ, M.; POHANKA, M.; HUBÁLEK, J.; ZEHNÁLEK, J.; KLEJDUS, B.; KIZEK, R.; ADAM, V. Oxidative Stress in Staphylococcus aureus Treated with Silver(I) Ions Revealed by Spectrometric and Voltammetric Assays. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, roč. 8, č. 4, s. 4422-4440. ISSN: 1452-3981.
  Detail

  KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; KOPEL, P.; MERLOS RODRIGO, M.; TMEJOVÁ, K.; TRNKOVÁ, L.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Quantum Dots for Electrochemical Labelling of Neuramidinase Genes of H5N1, H1N1 and H3N2 Influenza. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, roč. 8, č. 4, s. 4457-4471. ISSN: 1452-3981.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.; JAŠEK, O.; ADAM, V.; KIZEK, R. Chemical Vapour Depositions for Carbon Nanotubes Synthesis. In Carbon Nanotubes: Synthesis and Properties. 1st edition. Nova Science Publishers, Inc., 2013. s. 87-106. ISBN: 978-1-62081-914- 2.
  Detail

  KLÍMA, M.; HOLÍK, M.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.; SZENDIUCH, I.; URBAN, F. Photo-reflective layer on Low Temperature Co- fired Ceramic for optical applications. Key Engineering Materials (print), 2013, roč. 592- 593, č. 1, s. 457-460. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

  NEJDL, L.; SOCHOR, J.; ZÍTKA, O.; CERNEI, N.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; KOPEL, P.; BABULA, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Spectrometric and chromatographic study of reactive oxidants hypochlorous and hypobromous acids and their interactions with taurine. CHROMATOGRAPHIA, 2013, roč. 76, č. 7-8, s. 363-373. ISSN: 0009-5893.
  Detail

  MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Novel nanoelectrode system for extracellular potential measurement of cells. In Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON 2013. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2013. s. 297-301. ISBN: 978-80-87294-47- 5.
  Detail

  PEKÁREK, J.; VRBA, R.; MAGÁT, M.; CHOMOUCKÁ, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Perspective carbon materials as electron emitters. In Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON 2013. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2013. s. 108-112. ISBN: 978-80-87294-47-5.
  Detail

  KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; KOPEL, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Paramagnetic particles isolation of influenza oligonucleotide labelled with CdS QDs. CHROMATOGRAPHIA, 2013, roč. 76, č. 7-8, s. 355-362. ISSN: 0009-5893.
  Detail

  MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Vertical nanoelectrode system for potential measurement of living cells. TNT2013 Poster Abstracts Book. Madrid: Phantoms Foundation, 2013. s. 148-149.
  Detail

  MOZALEV, A.; VAZQUEZ, R.; LLOBET, E.; HUBÁLEK, J.; GISPERT-GUIRADO, F.; CALAVIA, R. Gas sensing properties of nanostructured mixed oxide film prepared by anodizing Zr- W alloy through the alumina nanopores. In Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS & EUROSENSORS XXVII), 2013 Transducers & Eurosensors XXVII: The 17th International Conference. IEEE Service Center, 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08855- 1331 USA: IEEE, 2013. s. 2075-2078. ISBN: 978-1-4673-4642- 9.
  Detail

  DUŠEK, D.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; ŽÁK, J.; HADAŠ, Z.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Research of low power full implantable microelectromechanicalcochlear implant. Espoo: Aalto university, 2013.
  Detail

  DUŠEK, D.; HADAŠ, Z.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J. Design of Artificial Microelectromechanical Cochlea. 2013.
  Detail

  HYNEK, D.; TMEJOVÁ, K.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Automatized determination of metallothionein by adsorptive transfer stripping technique coupled with Brdicka reaction. In Voltammetry: Theory, Types and Applications. Nova Science Publisher, Inc., 2013. s. 1-12. ISBN: 978-1-62948-057- 2.
  Detail | WWW

  KYNCLOVÁ, H.; PŘIBYL, J.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Comparison of gold nanostructured electrode and flat gold electrode on doxorubicin measurements. In Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON 2013. Ostrava: Tanger, Ltd., 2013. s. 215-219. ISBN: 978-80-87294-47- 5.
  Detail

  NEJDL, L.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; KUDR, J.; KREMPLOVÁ, M.; CERNEI, N.; PRÁŠEK, J.; KONEČNÁ, M.; HUBÁLEK, J.; ZÍTKA, O.; KYNICKÝ, J.; KOPEL, P.; KIZEK, R.; ADAM, V. Behaviour of zinc complexes and zinc sulphide nanoparticles revealed by using screen printed electrodes and spectrometry. SENSORS, 2013, roč. 13, č. 11, s. 14417-14437. ISSN: 1424- 8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; KOPEL, P.; MERLOS RODRIGO, M.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Development of a magnetic electrochemical bar code array for point mutation detection in the H5N1 neuraminidase gene. VIRUSES-BASEL, 2013, roč. 5, č. 7, s. 1719-1739. ISSN: 1999-4915.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2012

  HYNEK, D.; KREJČOVÁ, L.; SOCHOR, J.; CERNEI, N.; KYNICKÝ, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; VRBA, R.; KIZEK, R. Study of Interactions between Cysteine and Cadmium(II) Ions using Automatic Pipetting System off-line Coupled with Electrochemical Analyser Dedicated United Nation Environment Program: Lead and Cadmium Initiatives. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 3, s. 1802-1819. ISSN: 1452-3981.
  Detail

  JANŮ, L.; STANISAVLJEVIC, M.; VACULOVIČOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Synthetic peptide mediated immunoconjugation of quantum dots. In MENDELNET 2012. 2012. s. 1190-1199. ISBN: 978-80-7375-836-3.
  Detail

  KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; KOPEL, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. ELECTROCHEMICAL DETECTION OF QUANTUM DOTS USED AS A TOOL FOR LABELLING INFLUENZA DERIVED OLIGONUCLEOTIDE. In MENDELNET 2012. 2012. s. 1233-1243. ISBN: 978-80-7375-836-3.
  Detail

  HYNEK, D.; KREJČOVÁ, L.; SOCHOR, J.; CERNEI, N.; KYNICKÝ, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; VRBA, R.; KIZEK, R. Study of interactions between cysteine and cadmium(II) ions using automatic pipetting system off- line coupled with electrochemical analyser. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 3, s. 1802-1819. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  HYNEK, D.; KREJČOVÁ, L.; ZÍTKA, O.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; SOCHOR, J.; STIBOROVÁ, M.; ECKSCHLAGER, T.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Electrochemical study of doxorubicin interaction with different sequences of double stranded oligonucleotides, Part II. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 1, s. 34-49. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  HYNEK, D.; KREJČOVÁ, L.; ZÍTKA, O.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; SOCHOR, J.; STIBOROVÁ, M.; ECKSCHLAGER, T.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Electrochemical study of doxorubicin interaction with different sequences of single stranded oligonucleotides, Part I. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 1, s. 13-33. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  JUŘÍKOVÁ, T.; ROP, O.; MLČEK, J.; SOCHOR, J.; BALLA, Š.; SZEKERES, L.; HEGEDUSOVÁ, A.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Phenolic profile of edible honeysuckle berries (Genus Lonicera) and their biological effect. MOLECULES, 2012, roč. 17, č. 1, s. 61-79. ISSN: 1420-3049.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Electrochemical Sensors and Biosensors for Influenza Detection. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 11, s. 10779-10801. ISSN: 1452- 3981.
  Detail | WWW

  CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; VACULOVIČOVÁ, M.; MIHAJLOVIĆ, A.; HUBÁLEK, J. Study of Conjugation of Bovine Serum Albumin with CdTe Quantum Dots with Spectroscopic Techniques. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 83-84. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

  DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; JANŮ, L.; RYVOLOVÁ, M.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HALASOVÁ, T.; HUBÁLEK, J. Effect of Nucleic Acid and Albumin on Luminescence Properties of Deposited TiO2 Quantum Dots. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 2, s. 1424-1432. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  POHANKA, M.; HYNEK, D.; KRACMAROVÁ, A.; KRUSEOVÁ, J.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; SOCHOR, J.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; MASAŘÍK, M.; ECKSCHLAGER, T.; KIZEK, R. Voltammetry Assay for Assessment of Oxidative Stress linked Pathologies in Brain Tumor suffered Childhood Patients. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 12, s. 11978-11992. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  ŠKUTKOVÁ, H.; BABULA, P.; STIBOROVÁ, M.; ECKSCHLAGER, T.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Structure, Polymorphisms and Electrochemistry of Mammalian Metallothioneins – A Review. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 2012, č. 7, s. 12415-12431. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  BABULA, P.; VANCO, J.; KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; SOCHOR, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Voltammetric Characterization of Lawsone-Copper(II) Ternary Complexes and Their Interactions with dsDNA. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 8, s. 7349-7366. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  FIALOVÁ, D.; HYNEK, D.; KOPEL, P.; BEZDĚKOVÁ, A.; SOCHOR, J.; KŘÍŽKOVÁ, S.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; PROVAZNÍK, I.; VRBA, R.; KIZEK, R. Electrochemical Behaviour of Apoferritin Encapsulating of Silver(I) Ions and Its Application for Treatment of Staphylococcus aureus. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 7, s. 6378-6395. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; KYNCLOVÁ, H.; BUŠINOVÁ, P.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J. Electro Impedance Spectroscopy Characterization Of Nanostructured Electrochemical Sensors. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: 2012. s. 73-74. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; BUŠINOVÁ, P.; TRNKOVÁ, L.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Novel Electrochemical Biosensor for Simultaneous Detection of Adenine and Guanine Based on Cu2O Nanoparticles. Procedia Engineering, 2012, roč. 47, č. 11, s. 702-705. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Synthesis of Glutathione Coated Quantum Dots. In State-of-the- Art of Quantum Dot System Fabrications. 1. Croatia: InTech, 2012. s. 1-18. ISBN: 978-953-51-0649- 4.
  Detail

  ŠOBROVÁ, P.; RYVOLOVÁ, M.; HYNEK, D.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Electrochemical behaviour of Native and Denatured B- Sheet Breaker Prion Protein. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 2, s. 928-942. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  DRBOHLAVOVÁ, J.; MACHÁČKOVÁ, M.; HRDÝ, R.; SALYK, O.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Self-Ordered TiO2 Quantum Dot Array Prepared via Anodic Oxidation. Nanoscale Research Letters, 2012, roč. 7, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1931-7573.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SOCHOR, J.; HYNEK, D.; KREJČOVÁ, L.; FABRIK, I.; KŘÍŽKOVÁ, S.; GUMULEC, J.; ADAM, V.; BABULA, P.; TRNKOVÁ, L.; STIBOROVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; MASAŘÍK, M.; BINKOVÁ, H.; ECKSCHLAGER, T.; KIZEK, R. Study of Metallothionein Role in Spinocellular Carcinoma Tissues of Head and Neck Tumours using Brdicka Reaction. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 3, s. 2136-2152. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  KREMPLOVÁ, M.; KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; BARATH, P.; MAJZLÍK, P.; HORÁK, V.; ADAM, V.; SOCHOR, J.; CERNEI, N.; HUBÁLEK, J.; VRBA, R.; KIZEK, R. Automated Electrochemical Detection of Iron Ions in Erythrocytes from MeLiM Minipigs Suffering from Melanoma. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 7, s. 5893-5909. ISSN: 1452-3981.
  Detail

  DZURO, M.; SVATOŠ, V.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. TiO2/ gold nanocomposite for biosensing applications. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 39-40. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

  VALKOVIČOVÁ, J.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Electrochemical fabrication of optical biosensor for DNA detection. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 314-316. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

  SVATOŠ, V.; MÁRIK, M.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Design and fabrication of MEMS low power heating membrane. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 303-304. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

  MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Electrochemical sensor with perforated surface for determination of heavy metals in water. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 202-203. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

  SVATOŠ, V.; MÁRIK, M.; PEKÁREK, J.; SLAVÍK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Design and Fabrication of MEMS Low Power Heating Membrane. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2012, roč. 2012, č. VI, s. 1-3. ISSN: 1802- 4564.
  Detail

  SLAVÍK, J.; SVATOŠ, V.; MÁRIK, M.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Capillary electrophoresis chip for DNA detection. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 283-284. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

  SVATOŠ, V.; MÁRIK, M.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Low power MEMS heating membrane. In EDS 12 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 257-260. ISBN: 978-80-214-4539- 0.
  Detail

  KREJČOVÁ, L.; FIALOVÁ, D.; VACULOVIČOVÁ, M.; KOPEL, P.; HYNEK, D.; KŘÍŽKOVÁ, S.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Paramagnetic particles coupled with an automated flow injection analysis as a tool for influenza viral protein detection. Electrophoresis, 2012, roč. 33, č. 21, s. 3195-3204. ISSN: 0173-0835.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; TRNKOVÁ, L.; GABLECH, I.; MAJZLÍKOVÁ, P.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Optimization of Planar Three- Electrode Systems for Redox System Detection. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 3, s. 1785-1801. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  BEDLEK, M.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Electrochemical template synthesis of noble metal and semiconducting quantum dots. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 19-20. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

  HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; SOLOVEI, D.; BUŠINOVÁ, P.; PEKÁREK, J. Electrochemical Characterization And Bio Applications Of Ordered Gold Nanowires Prepared By Template Based Technique. Rhodos, Řecko: 2012.
  Detail

  HRDÝ, R.; KYNCLOVÁ, H.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; SOLOVEI, D.; BUŠINOVÁ, P.; PEKÁREK, J.; HUBÁLEK, J. Characterization of Ordered Metal Gold Nanowires Fabrication Property Via Hexagoan Ordered Nanoporous Alumina. In NANOCON 2012 - Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-27- 7.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PRÁŠEK, J.; BUŠINOVÁ, P.; BENDOVÁ, M. Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Brno: 2012.
  Detail

  PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; VACULOVIČOVÁ, M.; ŠOBROVÁ, P.; JANŮ, L.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Quantum dots: Biological and Biomedical Applications. In Quantum Dots: Applications, Synthesis and Characterization. 1. Hauppauge NY, United States of America: Nova Science Publisher, Inc., 2012. s. 193-215. ISBN: 978-1-61942-968- 0.
  Detail

  BABULA, P.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; ECKSCHLAGER, T.; STIBOROVÁ, M.; TRNKOVÁ, L.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Mammalian metallothioneins: properties and functions. METALLOMICS, 2012, roč. 4, č. 1, s. 739-750. ISSN: 1756-5901.
  Detail

  ŠOBROVÁ, P.; RYVOLOVÁ, M.; HÚSKA, D.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; ADAM, V.; KIZEK, R. Voltammetry of Adiponectin and its Interactions with Collagen on a Carbon Paste Electrode at Femtogram Level. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; MASAŘÍK, M.; VACULOVIČOVÁ, M.; HÚSKA, D.; PRÁŠEK, J.; HORNA, A.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Nanotechnologies for society: new designs and applications of nanosensors and nanobiosensors in medicine and environmental analysis. International Journal of Nanotechnology, 2012, roč. 9, č. 8/ 9, s. 746-783. ISSN: 1475- 7435.
  Detail

  MOZALEV, A.; VAZQUEZ, R.; CALAVIA, R.; BITTENCOURT, C.; GISPERT-GUIRADO, F.; LLOBET, E.; HUBALEK, J.; HABAZAKI, H. Development of multipurpose metal-oxide films with nanostructured tailored morphologies and tunable properties via anodic processing of A/ Nb metal layers. In Proceedings of the 4rd International Conference on NANOCON. Ketlickova 62, Slezska, Ostrava 710 00, Czech Republic: Tangler ltd, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-27- 7.
  Detail

  ZÍTKA, O.; RYVOLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; ECKSCHLAGER, T.; ADAM, V.; KIZEK, R. From amino acids to proteins as targets for metal- based drugs. CURRENT DRUG METABOLISM, 2012, roč. 13, č. 3, s. 306-320. ISSN: 1389- 2002.
  Detail

  POHANKA, M.; SOCHOR, J.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; CERNEI, N.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; STIBOROVÁ, M.; ECKSCHLAGER, T.; KIZEK, R. Automated assay of the potency of natural antioxidants using pipetting robot and spectrophotometry. Journal of Applied Biomedecine, 2012, roč. 10, č. 3, s. 155-167. ISSN: 1214-0287.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PYTLÍČEK, Z.; GABLECH, I.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Zařízení pro automatickou charakterizaci polovodičových senzorů plynů. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: LITERA BRNO, 2012. s. 197-199. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

  BUŠINOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Direct voltammetric detection of insulin on MWCNTs modified electrodes – preliminary results. In Sborník příspěvků XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 25-27. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; JAŠEK, O.; BUŠINOVÁ, P.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Lead detection on direct grown CNTs based working mikroelectrode. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: 2012. s. 251-253. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

  GABLECH, I.; PYTLÍČEK, Z.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Tin dioxide sensor for methane detection. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: LITERA BRNO, 2012. s. 54-56. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

  VAZQUEZ, R.; CALAVIA, R.; LLOBET, E.; GISPERT-GUIRADO, F.; HUBALEK, J.; MOZALEV, A. The Growth and Gas Sensing Properties of Mixed Oxide Nanocomposite Thin Film Derived from Anodically Oxidized Al/ Ti Metal Layers. Procedia Engineering, 2012, roč. 47, č. 1, s. 833-836. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Optical detection system based on titania quantum dots modified with gold nanoshells. In NANOCON 2012 - sborník příspěvků. TANGER spol. s r.o., 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-87294-27- 7.
  Detail

  MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Cu2O Nanoparticles Based Working Electrode for Direct Glucose Detection. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2012. s. 76-76.
  Detail

  BUŠINOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Voltammetric Sensor for Direct Insulin Detection. Procedia Engineering, 2012, roč. 47, č. 11, s. 1235-1238. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  VACULOVIČOVÁ, M.; PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; KOPEL, P.; BABULA, P.; HYNEK, D.; ADAM, V.; ECKSCHLAGER, T.; HUBÁLEK, J.; STIBOROVÁ, M.; KAISER, J.; KIZEK, R. Modern Micro and Nanoparticle- Based Imaging Techniques. SENSORS, 2012, roč. 12, č. 11, s. 14792-14820. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HYNEK, D.; KREJČOVÁ, L.; KŘÍŽKOVÁ, S.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; PIKULA, J.; ADAM, V.; HÁJKOVÁ, P.; TRNKOVÁ, L.; SOCHOR, J.; POHANKA, M.; HUBÁLEK, J.; BEKLOVÁ, M.; VRBA, R.; KIZEK, R. Metallomics study of lead- protein interactions in egg albumen by electrochemical and electrophoretic methods. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 2, s. 943-964. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  SOLOVEI, D.; HUBALEK, J.; MOZALEV, A. The growth and dielectric properties of porous-anodic-alumina-supported nanostructured Ta2O5/ Ta films. 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (ISE2012). Prague, Czech Republic: ISE, 2012. s. 1 (1 s.).
  Detail

  MOZALEV, A.; VAZQUEZ, R.; CALAVIA, R.; BITTENCOURT, C.; GISPERT-GUIRADO, F.; LLOBET, E.; HUBALEK, J. Electrical/dielectric properties of metal oxide nanostructured films synthesized by anodic oxidation of Al/ Nb bilayers. 9th International Symposium on Electrochemical Micro & Nanosystem Technology (EMNT2012). Linz, Austria: ISE, 2012. s. 1 (1 s.).
  Detail

  MOZALEV, A.; SOLOVEI, D.; HUBALEK, J.; HABAZAKI, H. The growth and dielectric properties of anodic films on porous-alumina-supported Ta-50wt.% Nb alloy layers. 9th International Symposium on Electrochemical Micro & Nanosystem Technology. Linz, Austria: ISE, 2012. s. 1 ( s.)
  Detail

  MOZALEV, A.; HABAZAKI, H.; SAKAIRI, M.; HUBALEK, J. Formation-structure-properties of nanocomposite mixed oxide films prepared by porous-alumina-assisted anodizing of Zr-50at.% W alloy layers. 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry ( ISE2012. Prague, Czech Republic: ISE, 2012. s. 1 (1 s.).
  Detail

  MOZALEV, A.; HABAZAKI, H.; HUBALEK, J. The superhydrophobic properties of self-organized microstructured surfaces derived from anodically oxidized Al/Nb and Al/Ta metal layers. Electrochimica Acta, 2012, roč. 82, č. 1, s. 90-97. ISSN: 0013-4686.
  Detail | WWW

  MOZALEV, A.; SAKAIRI, M.; TAKAHASHI, H.; HABAZAKI, H.; HUBALEK, J. Nanostructured anodic-alumina-based dielectrics for high- frequency integral capacitors. Thin Solid Films, 2012, roč. -, č. -, s. 1-9. ISSN: 0040- 6090.
  Detail | WWW

  POHANKA, M.; HRABINOVÁ, M.; FUSEK, J.; HYNEK, D.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Electrochemical Biosensor Based on Acetylcholinesterase and Indoxylacetate for Assay of Neurotoxic Compounds Represented by Paraoxon. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 1, s. 50-57. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  HYNEK, D.; KŘÍŽKOVÁ, S.; KREJČOVÁ, L.; GUMULEC, J.; VACULOVIČOVÁ, M.; CERNEI, N.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; STIBOROVÁ, M.; ECKSCHLAGER, T.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Femtogram electroanalytical detection of prostatic specific antigen by Brdicka reaction. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 3, s. 1749-1766. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  KREJČOVÁ, L.; FABRIK, I.; HYNEK, D.; KŘÍŽKOVÁ, S.; GUMULEC, J.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; BABULA, P.; TRNKOVÁ, L.; STIBOROVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; MASAŘÍK, M.; BINKOVÁ, H.; ECKSCHLAGER, T.; KIZEK, R. Metallothionein Electrochemically Determined using Brdicka Reaction as a Promising Blood Marker of Head and Neck Malignant Tumours. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 3, s. 1767-1784. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  CERNEI, N.; ZÍTKA, O.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; MASAŘÍK, M.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Spectrometric and Electrochemical Analysis of Sarcosine as a Potential Prostate Carcinoma Marker. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 5, s. 4286-4301. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  ZÍTKA, O.; SKALIČKOVÁ, S.; GUMULEC, J.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Redox status expressed as GSH:GSSG ratio as a marker for oxidative stress in paediatric tumour patients. Oncology Letters, 2012, roč. 4, č. 4, s. 1247-1253. ISSN: 1792-1082.
  Detail

  ZÍTKA, O.; BABULA, P.; SOCHOR, J.; KUMMEROVÁ, M.; KRYŠTOFOVÁ, O.; ADAM, V.; HAVEL, L.; BEKLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Determination of Eight Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and in Pea Plants (Pisum sativum L.) Extracts by High Performance Liquid Chromatography with Electrochemical Detection. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 2, s. 908-927. ISSN: 1452-3981.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; TRNKOVÁ, L.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Simultaneous Detection of Purine Bases on Cu2O Nanoparticles Based Electrochemical Biosensor. In Proceedings of IEEE Sensors 2012. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-1-4577-1765- 9.
  Detail

  ŠOBROVÁ, P.; VYSLOUŽILOVÁ, L.; ŠTĚPÁNKOVÁ, O.; VACULOVIČOVÁ, M.; ANÝZ, J.; TRNKOVÁ, L.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Tissue Specific Electrochemical Fingerprinting. PLOS ONE, 2012, roč. 7, č. 11, s. 1-12. ISSN: 1932- 6203.
  Detail

  ZÍTKA, O.; MERLOS, M.; ADAM, V.; FERROL, N.; POHANKA, M.; HUBÁLEK, J.; ZEHNÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Electrochemistry of copper(II) induced complexes in mycorrhizal maize plant tissues. Journal of Hazardous Materials, 2012, roč. 203-204, č. 1, s. 257-263. ISSN: 0304-3894.
  Detail

  KRYŠTOFOVÁ, O.; ZÍTKA, O.; KŘÍŽKOVÁ, S.; HYNEK, D.; SHESTIVSKA, V.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; MACKOVÁ, M.; MACEK, T.; ZEHNÁLEK, J.; BABULA, P.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Accumulation of Cadmium by Transgenic Tobacco Plants (Nicotiana tabacum L.) Carrying Yeast Metallothionein Gene Revealed by Electrochemistry. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, roč. 7, č. 2, s. 886-907. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

 • 2011

  HÚSKA, D.; ADAM, V.; BABULA, P.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; ZEHNÁLEK, J.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Microfluidic robotic device coupled with electrochemical sensor field for handling of paramagnetic micro- particles as a tool for determination of plant mRNA. Microchimica Acta, 2011, roč. 2012 (173), č. 1- 2, s. 189-197. ISSN: 0026- 3672.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; KIZEK, R. Nanotechnology in sensing: chemical analysis and medical application. In Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. Košice, Slovensko: Technical University of Kosice, 2011. s. 551-553. ISBN: 978-1-4577-2112- 0.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J. Nanotechnology for chemical analysis and medical diagnosis. In Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 12-15. ISBN: 978-80-214-4404- 1.
  Detail

  HUBÁLEK, J. Trends in chemical sensors. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. s. 137-139. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Nanotechnology for sensors and diagnosis. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. s. 140-143. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; VACULOVIČOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; JANŮ, L.; ADAM, V.; KIZEK, R. Water soluble quantum dots, their synthesis and applications. 11th international nutrition and diagnostics conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 35-35. ISBN: 978-80-7395-378- 2.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; VACULOVIČOVÁ, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; JANŮ, L.; ADAM, V.; PRÁŠEK, J.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Synthesis and modification of quantum dots for medical applications. In NANOCON 2011 - sborník příspěvků. TANGER spol. s r.o., 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-27- 7.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; BUŠINOVÁ, P.; PEKÁREK, J.; PRÁŠEK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Nanočástice a jejich rizika. In Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 46-48. ISBN: 978-80-214-4404- 1.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; VACULOVIČOVÁ, M.; JANŮ, L.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Preparation of water soluble glutathione- coated CdTe quantum dots. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2011. s. 152-155. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  SEDLÁČEK, J.; BIDMANOVÁ, Š.; PROKOP, Z.; MIKEL, B.; HUBÁLEK, J. Instrument for fluorescent biosensor. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2011. s. 243-245. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  HRDÝ, R.; MACHÁČKOVÁ, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Metal Nanostructures Surface Modifications. In Conference Proceedings of Metal 2011, Brno. KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC: TANGER LTD., 2011. s. 834-839. ISBN: 978-80-87294-24- 6.
  Detail | WWW

  DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HRDÝ, R.; KIZEK, R. Nanoparticles and Nanostructures in Sensing. 11th international nutrition and diagnostics conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 33-33. ISBN: 978-80-7395-378- 2.
  Detail

  DRBOHLAVOVÁ, J.; SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J. Fabrication and Characterization of Titania Quantum Dots Array. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2011. s. 101-104. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  ZÍTKA, O.; ŠKUTKOVÁ, H.; MAJZLÍK, P.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny. In XXXV. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 334-335. ISBN: 978-80-86793-17- 7.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PEKÁREK, J.; BUŠINOVÁ, P.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Optimalizace planárních elektrod elektrochemických senzorů. In Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 34-36. ISBN: 978-80-214-4404- 1.
  Detail

  ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Advanced Mobile Environment Monitor with Ability of Pollution Assessment. In ISSE 2011 - CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. Košice: Technická Univerzita Košice, 2011. s. 604-607. ISBN: 978-1-4577-2112- 0.
  Detail

  ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Implementation of Waterring Measurement to Environment Monitor System. In Sborník příspěvků XI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 340-343. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  PEKÁREK, J.; VRBA, R.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; BUŠINOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; MAGÁT, M.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Příprava samostatně stojících nanotrubic metodou plasmochemické depozice z plynné fáze. In Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 32-33. ISBN: 978-80-214-4404- 1.
  Detail

  MAJZLÍK, P.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; ZEHNÁLEK, J.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Influence of Zinc(II) and Copper(II) Ions on Streptomyces Bacteria Revealed by Electrochemistry. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 2171-2191. ISSN: 1452-3981.
  Detail

  RYVOLOVÁ, M.; KŘÍŽKOVÁ, S.; ADAM, V.; BEKLOVÁ, M.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Analytical Method for Metallothionein Detection. Current Analytical Chemistry, 2011, roč. 2011 (7), č. 3, s. 243-261. ISSN: 1573- 4110.
  Detail

  ADAM, V.; PRÁŠEK, J.; ZEHNÁLEK, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Investigation of the antioxidant properties of metallothionein in transgenic tobacco plants using voltammetry at a carbon paste electrode. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2011, roč. 6, č. 7, s. 2869-2883. ISSN: 1452-3981.
  Detail

  SEDLÁČEK, J.; BIDMANOVÁ, Š.; PROKOP, Z.; DAMBORSKÝ, J.; HUBÁLEK, J. Analyzer for Fluorescent Biosensing Application. In ISSE 2011 - Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 600-603. ISBN: 978-1-4577-2111- 3.
  Detail

  BUŠINOVÁ, P.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J. Applications of iron oxide nanoparticles. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova Universita, 2011. s. 85-88. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  BUŠINOVÁ, P.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Příprava Fe3O4 magnetických nanočástic koprecipitací. In Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 9-11. ISBN: 978-80-214-4404- 1.
  Detail

  BUŠINOVÁ, P.; PEKAŘ, M.; HUBÁLEK, J. Lignite – a low quality solid fuel with attractive sorption abilities. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova Universita, 2011. s. 81-84. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  ZÍTKA, O.; SOCHOR, J.; HÚSKA, D.; JANÍČEK, Z.; PAVLÍK, D.; VALLA, M.; HRDÝ, R.; CERNEI, N.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; HORNA, A.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. MULTIINSTRUMENTAL STUDYING OF INTERACTION BETWEEN HEAVY METAL IONT AND FREE AMINOACIDS. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2011. s. 272-274. ISBN: 978-80-7375-396- 2.
  Detail

  ZÍTKA, O.; ŠKUTKOVÁ, H.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; BABULA, P.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. A New Approach how to Define the Coefficient of Electroactivity of Adenine and Its Twelve Derivatives Using Flow Injection Analysis with Amperometric Detection. ELECTROANALYSIS, 2011, roč. 23, č. 7, s. 1556-1567. ISSN: 1040-0397.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; JAŠEK, O.; HRDÝ, R.; BUŠINOVÁ, P.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; GAJDOŠ, L.; HUBÁLEK, J. Electrochemical properties of CNTs modified microelectrodes. In NANOCON 2011 - sborník příspěvků. TANGER spol. s r.o., 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-27- 7.
  Detail

  ZÍTKA, O.; HUBÁLEK, J.; KŘÍŽKOVÁ, S.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; ECKSCHLAGER, T.; KIZEK, R. Chip gel electrophoresis as a tool for study of matrix metalloproteinase 9 interaction with metallothionein. Electrophoresis, 2011, roč. 2011 (32), č. 8, s. 857-860. ISSN: 0173- 0835.
  Detail

  MÁRIK, M.; HUBÁLEK, J. Nanoelectrodes for biophysical measurements. Proceedings of the 17th confernce EEICT. 1. Brno: NOVPRESS, 2011. s. 105-108. ISBN: 978-80-214-4271- 9.
  Detail

  HYNEK, D.; PRÁŠEK, J.; ADAM, V.; KREJČOVÁ, L.; TRNKOVÁ, L.; SOCHOR, J.; POHANKA, M.; HUBÁLEK, J.; BEKLOVÁ, M.; VRBA, R.; KIZEK, R. Electrochemical analysis of lead toxicosis in vultures. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2011, roč. 6, č. 12, s. 5980-6010. ISSN: 1452-3981.
  Detail

  KŘÍŽKOVÁ, S.; RYVOLOVÁ, M.; GUMULEC, J.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; MAJZLÍK, P.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Electrophoretic fingerprint metallothionein analysis as a potential prostate cancer biomarker. Electrophoresis, 2011, roč. 2011, č. 32, s. 1952-1961. ISSN: 0173- 0835.
  Detail

  TRNKOVÁ, L.; KŘÍŽKOVÁ, S.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Immobilization of metallothionein to carbon paste electrode surface via anti- MT antibodies and its use for biosensing of silver. BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 2011, roč. 2011 (26), č. 5, s. 2201-2207. ISSN: 0956- 5663.
  Detail

  ZÍTKA, O.; KŘÍŽKOVÁ, S.; KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; GUMULEC, J.; MASAŘÍK, M.; SOCHOR, J.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Microfluidic tool based on the antibodymodified paramagnetic particles for detection of 8-hydroxy-2-deoxyguanosine in urine of prostate cancer patients. Electrophoresis, 2011, roč. 2011 (32), č. 1, s. 3207-3220. ISSN: 0173-0835.
  Detail

  GUMULEC, J.; MASAŘÍK, M.; KŘÍŽKOVÁ, S.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; HRABĚTA, J.; ECKSCHLAGER, T.; STIBOROVÁ, M.; KIZEK, R. Insight to Physiology and Pathology of Zinc(II) Ions and Their Actions in Breast and Prostate Carcinoma. CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY, 2011, roč. 2011 (18), č. 33, s. 5041-5051. ISSN: 0929- 8673.
  Detail

  SOLOVEI, D.; BUŠINOVÁ, P.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Non invasive possibility of body dehydration monitoring. In 2011 IEEE SENSORS. EEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2011. s. 1113-1116. ISBN: 978-1-4244-9288- 6.
  Detail

  SOCHOR, J.; ZÍTKA, O.; HYNEK, D.; JÍLKOVÁ, E.; KREJČOVÁ, L.; TRNKOVÁ, L.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KYNICKÝ, J.; VRBA, R.; KIZEK, R. Bio-Sensing of Cadmium(II) Ions Using Staphylococcus aureus. SENSORS, 2011, roč. 2011 (11), č. 1, s. 10638-10663. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KŘÍŽKOVÁ, S.; ZÍTKA, O.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; STIBOROVÁ, M.; ECKSCHLAGER, T.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Clinical importance of matrix metalloproteinases. Bratislavske lekárske listy, 2011, roč. 2011 (112), č. 8, s. 435-440. ISSN: 0006- 9248.
  Detail

  ZÍTKA, O.; ŠKUTKOVÁ, H.; KRYŠTOFOVÁ, O.; ŠOBROVÁ, P.; ADAM, V.; ZEHNÁLEK, J.; BEKLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Rapid and Ultrasensitive Method for Determination of Phytochelatin2 using High Performance Liquid Chromatography with Electrochemical Detection. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2011, roč. 2011 (6), č. 5, s. 1367-1381. ISSN: 1452-3981.
  Detail

  KIZEK, R.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J. Electrochemictry in space. In XI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. s. 12-16. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  MACHÁČKOVÁ, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Chemical Microsensors with Ordered Nanostructures. In Microsensors. InTech. Rijeka, Croatia: InTech, 2011. s. 143-158. ISBN: 978-953-307-170- 1.
  Detail

  HRDÝ, R.; MACHÁČKOVÁ, M.; PRÁŠEK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Advanced Templates- base Technique for Preparation of Nanomechanized Sensors Surface. In Proceeding of 34th International Spring Seminar on Electronic Technology. 2011. Electronics Technology (ISSE), 2011 34th International Spring Seminar on Electronics. 2011. s. 554-557. ISBN: 978-1-4577-2112- 0. ISSN: 2161- 2528.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HÚSKA, D.; TRNKOVÁ, L.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Carbon composite micro- and nano-tubes-based electrodes for detection of nucleic acids. Nanoscale Research Letters, 2011, roč. 6, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1931-7573.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VACULOVIČOVÁ, M.; PEKÁRKOVÁ, J.; JANŮ, L.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Biotin-modified glutathione as functionalized coating for bioconjugation of CdTe- based quantum dots. Electrophoresis, 2011, roč. 32, č. 13, s. 1619-1622. ISSN: 0173- 0835.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; BUŠINOVÁ, P.; TRNKOVÁ, H.; HUBÁLEK, J. Fabrication of copper microparticles based working electrodes for electrochemical detection of adenine. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2011. s. 148-151. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  KIZEK, R.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J. Electrochemical data from space. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. s. 56-58. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Robotic module Eurydice. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. s. 62-64. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  RYVOLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Lab-on-chip: state of the art. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. s. 237-238. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J. Electrochemical anodization as tool for nanostructures formation. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. s. 268-271. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J. SYNTHESIS OF NANOSCALE SEMICONDUCTING TITANIUM OXIDE PILLARS ARRAY AND INVESTIGATION OF ITS STRUCTURAL AND HUMIDITY PROPERTIES. In NANOCON 2011 - sborník příspěvků. 1. TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC: TANGER LTD., 2011. s. 310-315. ISBN: 978-80-87294-23- 9.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Methods for carbon nanotubes synthesis - Review. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 2011, roč. 2011, č. 21, s. 15872-15884. ISSN: 0959- 9428.
  Detail | WWW

  KUKAČKA, J.; HÚSKA, D.; POUCH, M.; KŘÍŽKOVÁ, S.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KLAPKOVÁ, E.; PRŮŠA, R.; KIZEK, R. Isolation, detection and quantification of Hepatitis B Virus using magnetic nanobeads and chip electrophoresis. FASEB Journal. BETHESDA, MD 20814- 3998 USA: FEDERATION AMER SOC EXP BIOL, 2011. ISSN: 1530- 6860.
  Detail

  SOBROVÁ, P.; HÚSKA, D.; MAJZLÍK, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; BEKLOVÁ, M.; KIZEK, R. Electrochemical bahaviour of PRPc and changed PRPsc prion protein. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: MU a MENDELU, 2011. s. 279-281. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

  BUŠINOVÁ, P.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; SEDLÁČEK, P.; HUBÁLEK, J. Polymer-coated iron oxide magnetic nanoparticles – preparation and characterization. In NANOCON 2011 - sborník příspěvků. Tanger, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-27- 7.
  Detail

  DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; MRAVEC, F.; ČUDEK, P.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Template Based Fabrication of Titania Quantum Dots Array. In NANOCON 2011 - sborník příspěvků. TANGER spol. s r.o., 2011. s. 362-366. ISBN: 978-80-87294-27- 7.
  Detail

  HYNEK, D.; PRÁŠEK, J.; KOUDELKA, P.; CHOMOUCKÁ, J.; TRNKOVÁ, L.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Advantages and progress in the analysis of DNA by using mercury and amalgam electrodes - Review. Current Physical Chemistry, 2011, roč. 1, č. 4, s. 299-324. ISSN: 1877- 9476.
  Detail

  TRNKOVÁ, L.; HÚSKA, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; BEKLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Paramagnetic antibody- modified microparticles coupled with voltammetry as a tool for isolation and detection of metallothionen as a bioindicator of metal pollution. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING, 2011, roč. 2011, č. 13, s. 2763-2769. ISSN: 1464- 0325.
  Detail

 • 2010

  CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; ADAM, V.; KIZEK, R. Toxicita nanočástic pro rostliny. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2010, roč. 126, č. 11, s. 400-401. ISSN: 1210- 3306.
  Detail

  CÍRKVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. BUDOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH TÝMŮ A ROZVOJ UNIVERZITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUMNÝCH ODBORNÍKŮ PRO MIKRO - A NANOTECHNOLOGIE. In Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU. 1. Liberec: VÚTS, U jezu 525/4, 461 19 Liberec, 2010. s. 14-19. ISBN: 978-80-87184-10- 3.
  Detail | WWW

  BABULA, P.; OPATŘILOVÁ, R.; KOHOUTKOVÁ, V.; DAŇKOVÁ, I.; HUBÁLEK, J.; ZEHNÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Možnosti histochemické a mikroskopické detekce mědi v rostlinných pletivech. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE. Praha: VUC Praha, a.s., 2010. s. 395-395. ISSN: 1210- 3306.
  Detail

  FUJCIK, L.; PROKOP, R.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; VRBA, R. New CMOS potentiostat as ASIC for several electrochemical microsensors construction. MICROELECTRONICS INTERNATIONAL, 2010, roč. 2010, č. volume 27 n. 3, s. 3-10. ISSN: 1356- 5362.
  Detail

  PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; BABULA, P.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Cell toxicity and preparation of streptavidin-modified iron nanoparticles and glutathione-modified cadmium- based quantum dots. Procedia Engineering, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 922-925. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Magnetic nanoparticles and targeted drug delivering. PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2010, roč. 62, č. 2, s. 144-149. ISSN: 1043- 6618.
  Detail

  KRYŠTOFOVÁ, O.; TRNKOVÁ, L.; ADAM, V.; ZEHNÁLEK, J.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; KIZEK, R. Electrochemical Microsensors for the Detection of Cadmium(II) and Lead(II) Ions in Plants. SENSORS, 2010, roč. 10, č. 6, s. 5308-5328. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ADAM, V.; FABRIK, I.; KOHOUTKOVÁ, V.; BABULA, P.; HUBÁLEK, J.; VRBA, A.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Automated Electrochemical Analyzer as a New Tool for Detection of Thiols. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2010, roč. 5, č. 4, s. 429-447. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  ADAM, V.; HÚSKA, D.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Easy to use and rapid isolation and detection of a viral nucleic acid by using paramagnetic microparticles and carbon nanotubes-based screen- printed electrodes. Microfluidics and Nanofluidics, 2010, roč. 8, č. 3, s. 329-339. ISSN: 1613- 4982.
  Detail

  KŘÍŽKOVÁ, S.; HÚSKA, D.; BEKLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. PROTEIN-BASED ELECTROCHEMICAL BIOSENSOR FOR DETECTION OF SILVER(I) IONS. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY, 2010, roč. 29, č. 3, s. 492-496. ISSN: 0730- 7268.
  Detail

  HÚSKA, D.; ADAM, V.; HAVEL, L.; ZEHNÁLEK, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Transkriptomika pro posouzení efektu těžkých kovů na rostliny. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE. Praha: VUC Praha, a.s., 2010. s. 405-405. ISSN: 1210- 3306.
  Detail

  TROJAN, V.; CHOMOUCKÁ, J.; KRYŠTOFOVÁ, O.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; KIZEK, R. Quantum dots (CdSe) modified by glutathione and their localization of tobacco BY- 2 cells. Amsterdam: Elsevier B.V., 2010. s. 479-479.
  Detail

  MAJZLÍK, P.; PRÁŠEK, J.; TRNKOVÁ, L.; ZEHNÁLEK, J.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Biosenzory pro detekci těžkých kovů. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2010, roč. 126, č. 11, s. 413-414. ISSN: 1210- 3306.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; POLICKÝ, J.; HUBÁLEK, J. Screen- printed electrodes sensing properties enhancement by CNTs based nanocompositions. In IEEE Xplore Digital Library, Electronics technology (ISSE), 2010: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. Warsaw: 2010. s. 478-481. ISBN: 978-1-4244-7850- 7.
  Detail

  SOCHOR, J.; MAJZLÍK, P.; SALAŠ, P.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Studium dostupnosti iontů těžkých kovů pomocí různých extrakčních postupů a elektrochemické detekce. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2010, roč. 126, č. 11, s. 414-415. ISSN: 1210- 3306.
  Detail

  KRYŠTOFOVÁ, O.; SHESTIVSKA, V.; ZÍTKA, O.; HAVEL, L.; ZEHNÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Tolerance rostlin lnu k působení kademnatých iontů. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE. Praha: VUC Praha, a.s., 2010. s. 411-411. ISSN: 1210- 3306.
  Detail

  JANÍČEK, Z.; HÚSKA, D.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Isolation of DNA by the Help of Robotized Detection on Paramagnetic Particles. In Sborník příspěvků X. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 93-95. ISBN: 978-80-7375-396- 2.
  Detail

  SOCHOR, J.; BABULA, P.; KRŠKA, B.; HORNA, A.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Utilization Of High Performance Liquid Chromatography For Determination Of Antioxidant Capacity. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. s. 196-199. ISBN: 978-80-7375-396- 2.
  Detail

  ZÍTKA, O.; SOCHOR, J.; CERNEI, N.; ADAM, V.; ZEHNÁLEK, J.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Studium interakce kademnatých iontů s cysteinem. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE. Praha: VUC Praha, a.s., 2010. s. 422-422. ISSN: 1210- 3306.
  Detail

  ADAM, V.; HÚSKA, D.; KRYŠTOFOVÁ, O.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; ZEHNÁLEK, J.; KIZEK, R. In-vivo imaging in plant physiology - new perspectives. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 25-27. ISBN: 978-80-7375-396- 2.
  Detail

  HRDÝ, R.; VOROZHTSOVA, M.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Impact of Nanomachined Surfaces Application in the Electrochemical Measurement. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzitav Brně, 2010. s. 87-89. ISBN: 978-80-7375-396- 2.
  Detail

  HRDÝ, R.; VOROZHTSOVA, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Electrochemical transducer utilizing nanowires surface. In ISSE 2010 - 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology: Polymer Electronics and Nanotechnologies: Towards System Integration - Conference Proceedings. Warsaw: 2010. s. 510-514. ISBN: 978-1-4244-7849- 1.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J. Fabrication of copper nanoparticles based screen- printed electrodes for electrochemical analysis. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 105-107. ISBN: 978-80-7375-396- 2.
  Detail

  ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J. MULTICHANNEL INSTRUMENT FOR ELECTROCHEMICAL MEASUREMENT BY SENSOR ARRAY. In Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010 Volume 2. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. s. 251-253. ISBN: 978-80-214-4077- 7.
  Detail

  ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J. Electronic System for Mass Screening of Toxic Substances in Environment. In IEEE Xplore Digital Library, Electronics technology (ISSE), 2010: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. Warsaw: 2010. s. 468-472. ISBN: 978-1-4244-7850- 7.
  Detail

  HÚSKA, D.; RYVOLOVÁ, M.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Determination of viral nucleic acids by electrochemical detection array using paramagnetic nanoparticles. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 102-104. ISBN: 978-80-7375-396- 2.
  Detail

  KIZEK, R.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; BABULA, P.; HUBÁLEK, J.; HORNA, A.; TRNKOVÁ, L. NANOMEDICINE AND NANOROBOTS: REALITY OR SCIENCE FICTION?. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. s. 113-117. ISBN: 978-80-7375-396- 2.
  Detail

  MAJZLÍK, P.; STRÁSKÝ, A.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. SIMULTANEOUS FULLY AUTOMATED MEASUREMENT OF Zn, Cd, AND Cu USING DIFFERENTIAL PULSE VOLTAMMETRY. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. s. 150-153. ISBN: 978-80-7375-396- 2.
  Detail

  SEDLÁČEK, J.; HUBÁLEK, J. FLUORESCENCE PHOTOMETER FOR DETECTION OF HALOGENATED COMPOUNDS IN THE ENVIRONMENT. In Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010 Volume 2. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. s. 236-238. ISBN: 978-80-214-4077- 7.
  Detail

  HÚSKA, D.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. MICRO AND NANOPARTICLES AS UNIQUE TOOLS IN NUCLEIC ACIDS ANALYSIS. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. s. 99-101. ISBN: 978-80-7375-396- 2.
  Detail

  HÚSKA, D.; KYNCLOVÁ, H.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; ECKSCHLAGER, T.; STIBOROVÁ, M.; KIZEK, R. MONITORING OF DNA- DOXORUBICIN INTERACTIONS BY ELECTROCHEMICAL METHODS. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. s. 96-98. ISBN: 978-80-7375-396- 2.
  Detail

  MASAŘIK,M.; KYNCLOVA,H.; HÚSKA,D.; HUBÁLEK,J.; ADAM,V., BABULA,P.; ECKSCHLAGER,T.; STIBOROVÁ,M., KIZEK,R. DNA- doxorubicin interactions revealed by electrochemistry. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE, 2010. s. S46 (S46 s.)ISSN: 1107- 3756.
  Detail

  MASAŘÍK, M.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Automated pipetting system coupled with micro- and nanoparticles as a new tool for study of nucleic acids. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE. Int. J. Mol. Med., 2010. s. S46 (S46 s.)ISSN: 1107-3756.
  Detail

  MASAŘÍK,M.; HÚSKA,D.; ADAM,V.; HUBALEK,J.; PROVAZNÍK, I.; TRNKOVÁ,L.; ECKSCHLAGER,T.; STIBOROVÁ,M.; KIZEK,R. Square wave voltammetry as a tool for study of ellipticine-DNA interaction. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE, 2010. s. S46 (S46 s.)ISSN: 1107-3756.
  Detail

  KŘÍŽKOVÁ,S.; MASAŘÍK,M.; KUKAČKA,J.; PRŮŠA,R.; ECKSCHLAGER,T., HUBALEK,J.; KIZEK,R. Study of zinc- dependent aggregation of metallothionein from human prostatic cancer cell lines. EJC SUPPLEMENTS. Oslo, NORWAY: EJC SUPPLEMENTS, 2010. s. 49-49. ISSN: 1359- 6349.
  Detail

  TRNKOVÁ, L.; STIBOROVÁ, M.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Electrochemical biosensor for investigation of anticancer drugs interactions (doxorubicin and ellipticine) with DNA. In 2009 IEEE SENSORS, VOLS 1- 3. New Zealand: IEEE, 2010. s. 1146-1149. ISBN: 978-1-4244-4548- 6.
  Detail

  ZÍTKA, O.; KRYŠTOFOVÁ, J.; CERNEI, N.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; BEKLOVÁ, M.; KIZEK, R. Vysoce účinná kapalinová chromatografie jako nástroj pro detekci fytochelatin syntázy. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2010, roč. 126, č. 11, s. 418-419. ISSN: 1210- 3306.
  Detail

  ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. A NEW SYSTEM FOR ELECTROANALYTICAL MASS SCREENING. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2010. s. 278-280. ISBN: 978-80-7375-396- 2.
  Detail

 • 2009

  SEDLÁČEK, J.; MIKEL, B.; HUBÁLEK, J. Device for fluorescent analyse of pesticides. In EDS ' 09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. s. 50-53. ISBN: 978-80-214-3933- 7.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; ŽÁK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Sensor array for electrochemical mass screening. In Vitamins, Nutrition, Diagnostics 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 52-53. ISBN: 978-80-7318-809- 2.
  Detail

  ADAM,V.; HÚSKA,D.; KŘÍŽKOVÁ,S.;HUBÁLEK,J.;KIZEK,R. Real- time polymerase chain reaction with electrochemical detection for detection pandemic viruses. FEBS Journal, 2009, roč. 276, č. Suppl. 1, s. 95-96. ISSN: 1742- 464X.
  Detail

  HRDÝ, R.; VOROZHTSOVA, M.; HUBÁLEK, J. Fabrication of Nanomachined Surface for Electrochemical Sensing Transducer. In IX. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. s. 53-54. ISBN: 978-80-7375-309- 2.
  Detail

  KUKAČKA, J.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; PRŮŠA, R.; KREIDLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Rapid isolation and detection of Hepatitis B virus by using of paramagnetic microparticles modified by streptavidin. CLINICAL CHEMISTRY. 2101 L STREET NW, SUITE 202, WASHINGTON, DC 20037- 1526 USA: AMER ASSOC CLINICAL CHEMISTRY, 2009. s. A42 (A42 s.)ISSN: 0009- 9147.
  Detail

  DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Nanoparticles in biosensing applications. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 56-56. ISBN: 978-80-210-4830- 0.
  Detail

  ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J. Multichannel instrument for electrochemical measurement by sensor array. In EDS ' 09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. s. 59-62. ISBN: 978-80-214-3933- 7.
  Detail

  HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; VOROZHTSOVA, M.; DRBOHLAVOVÁ, J. Nanofabrication of Electrochemical Transducer Using New Obserwed Phenomena During Anodization. 1st NanoToday Conference, August 2-5, 2009, Singapore. Singapur: Nanotoday, 2009.
  Detail

  HÚSKA, D.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; BABULA, P.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Paramagnetic particles in nucleic acids biosensing. 1st Biosensing Technology Conference. Delegate Manual. Oxford: Elsevier, 2009.
  Detail

  HRDÝ, R.; MACHÁČKOVÁ, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Fabrication of Anodized Porous Alumina on Thin Film Annealed at Different Temperatures. In EDS 09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2009. s. 214-218. ISBN: 978-80-214-3717- 3.
  Detail

  KOSINA, P.; HUBÁLEK, J. Micro- flow Systems created in the LTCC. In IX. Pracovní setkání Fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Mendlova zemědělská a lesnická universita v Brně: 2009. s. 82-83. ISBN: 978-80-7375-309- 2.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Quantum dots for in vivo fluorescence imaging. In IX. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. s. 67-68. ISBN: 978-80-7375-309- 2.
  Detail

  VOROZHTSOVA, M.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Nová konstrukce mikrosenzoru vodíku za využití nanotechnik. In IX. Pracovní setkání chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. s. 144-146. ISBN: 978-80-7375-309- 2.
  Detail

  VOROZHTSOVA, M.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Vertically Aligned Nanostructures for Electrochemical Sensors. In Conference proceedings NANOCON 2009. Ostrava: 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-12- 3.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Synthesis of glutathione- coated quantum dots. In 2009 32 nd International Spring Seminar on Electronics Technology. E 47TH ST, NEW YORK, USA: IEEE, 2009. s. 653-657. ISBN: 978-1-4244-4260- 7.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; KRYŠTOFOVÁ, O.; ADAM, V.; KIZEK, R. Quantum dots - possibilities and their application. In Vitamins, Nutrition, Diagnostics 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 48-49. ISBN: 978-80-7318-809- 2.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; KIZEK, R.; SCHNEEWEISS, O.; HUBÁLEK, J. Streptavidin conjugated Fe2O3 magnetic nanoparticles for in situ biomedical applications. 1st Biosensing Technology Conference. Delegate Manual. Oxford: Elsevier, 2009.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; BABULA, P.; HUBÁLEK, J. Synthesis and modification of quantum dots for medical applications. In Conference Proceedings Nanocon 2009. Ostrava: TANGER, spol s r.o., 2009. s. 1-9. ISBN: 978-80-87294-12- 3.
  Detail

  DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Quantum Dots - Characterization, Preparation and Usage in Biological Systems. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2009, roč. 2009 (10), č. 2, s. 656-673. ISSN: 1422-0067.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DRBOHLAVOVÁ, J.; HRDÝ, R.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Preparation and Properties of Various Magnetic Nanoparticles. SENSORS, 2009, roč. 2009 (9), č. 4, s. 2352-2362. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ADAM, V.; HÚSKA, D.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; HORNA, A.; KIZEK, R. Paramagnetic micro- and nanoparticles for detection of proteins and nucleic acid. In Vitamins, Nutrition, Diagnostics 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 50-51. ISBN: 978-80-7318-809- 2.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Nanotechnology for the society - importance and possibilities. In Vitamins, Nutrition, Diagnostics 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 46-47. ISBN: 978-80-7318-809- 2.
  Detail

  HÚSKA, D.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Adsorptive transfer stripping techniques coupled with voltammetry as a tool for detection of sulphur- containing aminoacids in nanolitres. AMINO ACIDS. 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA: SPRINGER, 2009. s. 35-35. ISSN: 0939- 4451.
  Detail

  KŘÍŽKOVÁ, S.; KRYŠTOFOVÁ, O.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; BEKLOVÁ, M.; HORNA, A.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Silver(I) Ions Ultrasensitive Detection at Carbon Electrodes-Analysis of Waters, Tobacco Cells and Fish Tissues. SENSORS, 2009, roč. 9, č. 9, s. 6934-6950. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HÚSKA, D.; FABRIK, I.; BALOUN, J.; ADAM, V.; MASAŘÍK, M.; HUBÁLEK, J.; VAŠKŮ, A.; TRNKOVÁ, L.; HORNA, A.; ZEMAN, L.; KIZEK, R. Study of Interactions between Metallothionein and Cisplatin by using Differential Pulse Voltammetry Brdicka' s reaction and Quartz Crystal Microbalance. SENSORS, 2009, roč. 2009 (9), č. 3, s. 1355-1369. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HÚSKA, D.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Miniaturized electrochemical detector as a tool for detection of DNA amplified by PCR. Electrophoresis, 2009, roč. 2009 (29), č. 24, s. 4964-4971. ISSN: 0173- 0835.
  Detail

  HÚSKA, D.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; VAJTR, D.; HORNA, A.; TRNKOVÁ, L.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Automated nucleic acids isolation using paramagnetic microparticles coupled with electrochemical detection. Talanta, 2009, roč. 79, č. 2, s. 402-411. ISSN: 0039- 9140.
  Detail

  ZÍTKA, O.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; HORNA, A.; HUBÁLEK, J.; BEKLOVÁ, M.; KIZEK, R. Liquid chromatography with electrochemical detection as a tool for study of oxidative stress in organisms. TOXICOLOGY LETTERS. ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, 00000, IRELAND: ELSEVIER IRELAND LTD, 2009. s. 126-126. ISSN: 0378- 4274.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J.; HÚSKA, D.; ADÁMEK, M.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Modification of working electrode surface with carbon nanotubes as an electrochemical sensor for estimation of melting points of DNA. Eurosensors XXIII: Sensors, Actuators and Micro/ Nanosystems, 2009, roč. 1, č. 1, s. 1011-1014. ISSN: 1876-6196.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HUBÁLEK, J.; HRDÝ, R.; VOROZHTSOVA, M. A new tool for the post- process modification of chips by nanostructures for chemical sensing. Eurosensors XXIII: Sensors, Actuators and Micro/ Nanosystems, 2009, roč. 1, č. 1, s. 36-39. ISSN: 1876- 6196.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; PYTLÍČEK, Z. Student workplace for gas sensing demonstration. Electronics, 2009, roč. 3, č. 2, s. 19-21. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

 • 2008

  SEDLÁČEK, J.; HUBÁLEK, J.; KUCHTA, R. Thermostated chamber conrolled by peltier' s cooler for electronics testing. In EDS' 08 IMAPS CS International Conference 2008. Brno: Z: Novotný, 2008. s. 78-81. ISBN: 978-80-214-3717- 3.
  Detail

  STEJSKAL, K.; KŘÍŽKOVÁ, S.; ADAM, V.; SURES, B.; TRNKOVÁ, L.; ZEHNÁLEK, J.; HUBÁLEK, J.; BEKLOVÁ, M.; HANUSTIAK, P.; SVOBODOVÁ, Z.; HORNA, A.; KIZEK, R. Bio- Assessing of Environmental Pollution via Monitoring of Metallothionein Level Using Electrochemical Detection. IEEE SENSORS JOURNAL, 2008, roč. 8, č. 9- 10, s. 1578-1585. ISSN: 1530- 437X.
  Detail

  TRNKOVÁ, L.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; KIZEK, R. Amperometric Sensor for Detection of Chloride Ions. SENSORS, 2008, roč. 2008, č. 8, s. 5619-5636. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DIOPAN, V.; BABULA, P.; SHESTIVSKA, V.; ADAM, V.; ŽEMLIČKA, M.; DVORSKÁ, M.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Electrochemical and spectrometric study of antioxidant activity of pomiferin, isopomiferin, osajin and catalposide. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2008, roč. 2008, č. 48, s. 127-133. ISSN: 0731- 7085.
  Detail

  FABRIK, I.; KŘÍŽKOVÁ, S.; HÚSKA, D.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; PRŮŠA, R.; KIZEK, R. Employment of Electrochemical Techniques for Metallothionein Determination in Tumor Cell Lines and Patients with a Tumor Disease. ELECTROANALYSIS, 2008, roč. 20, č. 14, s. 1521-1532. ISSN: 1040- 0397.
  Detail

  ADAM, V.; ZÍTKA, O.; DOLEŽAL, P.; ZEMAN, L.; HORNA, A.; HUBÁLEK, J.; ŠÍLENÝ, J.; KŘÍŽKOVÁ, S.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Lactoferrin Isolation Using Monolithic Column Coupled with Spectrometric or Micro- Amperometric Detector. SENSORS, 2008, roč. 2008, č. 8, s. 464-487. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; JAŠEK, O. Carbon nanotubes grown directly on printed electrode of electrochemical sensor. In 4M 2008 Proceedings of the 4th International Conference on Multi- Material Micro Manufacture. Cardiff, UK: 2008. s. 175-178. ISBN: 978-1-904445-76- 0.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M.; ŠÍLENÝ, J.; FUJCIK, L.; PROKOP, R.; KUCHTA, R.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Embedded micropotetiostat on screen- printed sensor for heavy metals analysis. In Proceedings of the conference Eurosensors XXII. Dresden, Německo: VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA), 2008. s. 554-556. ISBN: 978-3-00-025217- 4.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Nanopatterned working electrode with carbon nanotubes improving electrochemical sensors. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part N: Journal of Nanoengineering and Nanosystems, 2008, roč. 2007, č. 221, s. 115-119. ISSN: 1740- 3499.
  Detail

  HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Nanomachined surface for electrochemical sensor applications. Acta Metallurgica Slovaca, 2008, roč. 13, č. 6, s. 306-310. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  KLOSOVÁ, K.; HUBÁLEK, J. Formation of Nanowire and Nanotube Arrays Using Nanoporous Anodic Alumina Films as Templates. Acta Metallurgica Slovaca, 2008, roč. 13, č. 6/ 2007, s. 256-260. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  VOROZHTSOVA, M.; KLOSOVÁ, K.; HUBÁLEK, J. Fabrication of Vertically Aligned Arrayes of Metal Nanorods and Nanotubes by Template- Based Electrodeposition Methods. In Proceedings of 17th European Conference on Fracture. Brno: VUTIUM Brno, 2008. s. 2236-2243. ISBN: 9781617823190.
  Detail

  FEBER, V.; HUBÁLEK, J. Impedance spectroscopy of electrochemical microsensors. In Proceeding of EDS' 08 IMAPS CZ Conference. Brno: 2008. s. 157-160. ISBN: 978-80-214-3717- 3.
  Detail

  ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J. Sensoric system for automated monitoring environment during plant growing. In EDS' 08 IMAPS CS International Conference 2008. Brno: Z. Novotný, 2008. s. 193-196. ISBN: 978-80-214-3717- 3.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; UHLÁR, M.; HUBÁLEK, J. The electrochemical sensor with integrated chip of potentiostat. In 31th International Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE 2008, Conference Proceedings. 1. NEW YORK, USA: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2008. s. 531-534. ISBN: 978-963-06-4915- 5.
  Detail

  DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; HRDÝ, R.; MACHÁČKOVÁ, M. TiO2 Based Sensor with Nanostructured Surface for Gas Detection. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. S1043 (S1044 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  KLOSOVÁ, K.; HUBÁLEK, J. Advanced electrodes with nanostructured surfaces for electrochemical microsensors. physica status solidi, 2008, roč. 205, č. 6, s. 1435-1438. ISSN: 0031- 8965.
  Detail

  KŘÍŽKOVÁ, S.; RYANT, P.; KRYŠTOFOVÁ, O.; ADAM, V.; GALIOVÁ, M.; BEKLOVÁ, M.; BABULA, P.; KAISER, J.; NOVOTNÝ, K.; NOVOTNÝ, J.; LIŠKA, M.; MALINA, R.; ZEHNÁLEK, J.; HUBÁLEK, J.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Multi-instrumental Analysis of Tissues of Sunflower Plants Treated with Silver(I) Ions - Plants as Bioindicators of Environmental Pollution. SENSORS, 2008, roč. 2008, č. 8, s. 445-463. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HUBÁLEK, J.; DUŠA, F.; FABRIK, I.; HÚSKA, D.; KIZEK, R.; JELEN, F.; TRNKOVÁ, L. Suggestion of electrochemical sensors for microanalysis of content of copper in biological samples. The Seventh IEEE Conference on SENSORS, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 902-905. ISSN: 1930- 0395.
  Detail

 • 2007

  KLOSOVÁ, K.; HUBÁLEK, J. Nickel nanowires and nanotubes created by template- based electrodeposition method and their employment in electrochemical microsensors. In Sborník příspěvků konference ZVŮLE 2007. Brno: 2007. s. 75-77. ISBN: 978-80-214-3468- 4.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; FUJCIK, L.; HRDÝ, R.; KLOSOVÁ, K.; KUCHTA, R.; PRÁŠEK, J.; STEHLÍK, J. Dílčí zpráva projektu 1QS201710508 2007. Dílčí zpráva projektu 1QS201710508. Brno: 2007. s. 1-22.
  Detail

  KLOSOVÁ, K.; HUBÁLEK, J. Modification of sensing electrodes by nanostructures. In Moderní metody řešení, návrhu a aplikace elektronických obvodů. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. s. 52-56. ISBN: 978-80-214-3535- 3.
  Detail

  KLOSOVÁ, K.; HUBÁLEK, J. Creation of Nanostructured Surface by Template- Based Electrodeposition Method. In EDS ' 07 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeňek Novotný CSc., 2007. s. 232-237. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  ADAM, V.; MIKELOVÁ, R.; HUBÁLEK, J.; HANUSTIAK, P.; BEKLOVÁ, M.; HORNA, A.; TRNKOVÁ, L.; ZEMAN, L.; KIZEK, R. Utilizing of square wave voltammetry to detect flavonoids in the presence of human urine. SENSORS, 2007, roč. 7, č. 10, s. 2402-2418. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; JAŠEK, O.; KIZEK, R. Uhlíkovými nanotrubicemi modifikované pracovní elektrody senzorů. CHEMagazín, 2007, roč. XVII, č. 6, s. 26-26. ISSN: 1210- 7409.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M.; HUBÁLEK, J.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Thick- film electrochemical sensor with deposited carbon nanotubes. Electronics, 2007, roč. 16, č. 4, s. 125 ( s.)ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Miniaturizace v elektrochemické detekci. CHEMagazín. Pardubice: Ing Miloslav Rotrekl, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice, 2007. s. 25-25. ISSN: 1210- 7409.
  Detail

  MAGÁT, M.; HAVLÍČEK, T.; VRBA, R.; HUBÁLEK, J. POTENTIOSTAT WITH WIDTH CURRENT RANGE. In 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHD STUDENTS, University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007, ENGINEERING SCIENCES. University of Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. s. 327-330. ISBN: 978-963-661-779- 0.
  Detail

  KLOSOVÁ, K.; HUBÁLEK, J. Formation of Nanowire and Nanotube Arrays Using Nanoporous Anodic Alumina Films as Templates. Brno (Czech Republic): 2007. s. 82-82.
  Detail

  HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Using a Porous Alumina Film as a Mask for Formation of Ordered Nanostructures by Deposition Technique. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. 2, s. 155-158. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; KLOSOVÁ, K. New type of micro sensor with active nanoparticle surface. In EMPS 2007 conference proceedings. 1. Oulu: IMAPS Nordic, 2007. s. 195-198. ISBN: 978-952-99751-1- 2.
  Detail

  HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Sensors Application of Porous Alumina in Thin Film Technology. In EDS ' 07 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc. Brno, 2007. s. 206-209. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Nanoparticle Surface for Electrochemical Sensors Application. Brno: VUT v Brně FSI, 2007. s. 96-96.
  Detail

  HUBÁLEK, J.;KUCHTA, R.;. Portable and Precise Measurements with Interdigital Electrodes at Wide Range of Conductivity. In Elecrtonic Devices and Systems proceedings. Boston: Springer, 2007. s. 660-668. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Tištěné elektrody a jejich využitelnost v elektrochemické analýze. In Sborník Výzkumného záměru. Brno: 2007. s. 41-44. ISBN: 978-80-214-3534- 6.
  Detail

  HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Application of Nanomaterials in Electronic Devices. In Moderní metody řešení, návrhu a aplikace elektronických obvodů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 57-61. ISBN: 978-80-214-3535- 3.
  Detail

  KLOSOVÁ, K.; HUBÁLEK, J. Fabrication of Nickel Nanowires and Nanotubes by Template- Based Electrodeposition Method. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. 2, s. 117-120. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  KLOSOVÁ, K.; HUBÁLEK, J. Creation of Arrayed Nanostructured Electrodes by Template- Based Electrodeposition Method. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2007. s. 327-331. ISBN: 978-80-214-3410- 3.
  Detail

  KLOSOVÁ, K.; HUBÁLEK, J. Creation of Nanostructured Metal Surface by Temlate- Based Electrodeposition Method and its Employment in Sensor Technology. In EMPC 2007 Conference Proceedings. Oulu: 2007. s. 199-203. ISBN: 978-952-99751-1- 2.
  Detail

  HUBÁLEK, J., KLOSOVÁ, K. Chemosenzory a biosenzory. Elektronická skripta. VUT Brno: 2007. s. 1-69.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; HRADECKÝ, J.; ADAM, V.; KRYŠTOFOVÁ, O.; HÚSKA, D.; MASAŘÍK, M.; TRNKOVÁ, L.; HORNA, A.; KLOSOVÁ, K.; ADÁMEK, M.; ZEHNÁLEK, J.; KIZEK, R. Spectrometric and Voltammetric Analysis of Urease: Nickel Nanoelectrode as an Electrochemical Sensor. SENSORS, 2007, roč. 7, č. 1, s. 1238-1255. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HUBÁLEK, J.; KLOSOVÁ, K. Vertically Aligned Arrays of Metal Nanostructures Fabricated by Direct Galvanostatic Electrodeposition Using Anodic Alumina Templates. In TNT2007 Trends in NanoTechnology. CD sborník. San Sebastian (Spain): 2007. s. 1-2.
  Detail | WWW

  ZÍTKA, O.; HÚSKA, D.; KŘÍŽKOVÁ, S.; ADAM, V.; GRACE, C.; TRNKOVÁ, L.; HORNA, A.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. An Investigation of Glutathione-Platinum(II) Interactions by Means of the Flow Injection Analysis Using Glassy Carbon Electrode. SENSORS, 2007, roč. 7, č. 1, s. 1256-1270. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PETRLOVÁ, J.; KŘÍŽKOVÁ, S.; ZÍTKA, O.; HUBÁLEK, J.; PRŮŠA, R.; ADAM, V.; WANG, J.; BEKLOVÁ, M.; SURES, B.; KIZEK, R. Utilizing a chronopotentiometric sensor technique for metallothionein determination in fish tissues and their host parasites. Sensors and Actuators B: Chemical, 2007, roč. 127, č. 1, s. 112-119. ISSN: 0925- 4005.
  Detail

  ADAM, V.; BEKLOVÁ, M.; PIKULA, J.; HUBÁLEK, J.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Shapes of Differential Pulse Voltammograms and Level of Metallothionein at Different Animal Species. SENSORS, 2007, roč. 7, č. 1, s. 2419-2429. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HUBÁLEK, J. Microelectrodes. In Utilizing Bio- Electrochemical and Mathematical Methods in Biological Research. 37/661 (2). Fort P.O., Trivandrum-695 023, Kerala, India: Research Signpost, 2007. s. 21-33. ISBN: 81-308-0163- 9.
  Detail

  HUBÁLEK, J. Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. 2007. s. 1-250.
  Detail | WWW

  HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M. Oxygen sensor based on Nb loaded TiO2. In Electronic Devices and Systems EDS`07 IMAPS CS International Conference 2007 Vol. 2. Brno: 2007. s. 459-462. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M. Thick- film gas sensor array for selektivity improvement to volatile gases. In Electronic Devices and Systems EDS`07 IMAPS CS International Conference 2007 Vol. 2. 2007. s. 426-429. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  KLOSOVÁ, K.; HUBÁLEK, J. Advanced Electrodes with Nanostructured Surfaces for Electrochemical Microsensors. In TNT2007 Trends in NanoTechnology. CD sborník. San Sebastian (Spain): 2007. s. 1-2.
  Detail | WWW

 • 2006

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Zlepšení odezvy elektrochemické analýzy pracovní elektrodou tvořenou přímým růstem uhlíkových nanotrubic na tlustovrstvém senzoru. In Konference MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Brno, Czech Republic: 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-214-3342-7.
  Detail

  K. Stejskal, A. Horna, J. Hubalek, V. Adam, and R. Kizek. Studium laktoferinu pomocí elektrochemických technik. In Proteiny - Výživa, Brno, 2006. Brno: 2006.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; KIZEK, R. Carbon Nanotubes Paste Versus Graphite Working Electrodes in Electrochemical Analysis. In Proceedings of 5th IEEE International Conference on Sensors, IEEE- Sensors 2006. Daegu, Korea: IEEE, Korea, 2006. s. 1257 ( s.)ISBN: 1-4244-0376- 6.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Nanopatterned Working Electrode with Carbon Nanotubes Improving Electrochemical Sensors. In Proceedings of 5th IEEE International Conference on Sensors, IEEE-Sensors 2006. Daegu, Korea: IEEE, Korea, 2006. s. 1253 ( s.)ISBN: 1-4244-0376-6.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; MALYSZ, K. Thick- Film WO3 and SnO2 Based Sensors for Gasses Detection. In Socrates International Conference. Electronic System Design 2006. Chania, Crete , Greece: Chania, Crete Institute of Technology, Greece, 2006. s. 23 ( s.)ISBN: 960-8025-99- 8.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; SOTTER, E.; LLOBET, E.; BITTENCOURT, C.; FELTEN, A.; PIREAUX, J. Comparison of carbon nanotubes and graphite screen printed pastes in electrochemical analysis. In 20th Anniversary Eurosensors 2006. Göteborg, Sweden: Chalmers University of Technology, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 91-631-9281- 0.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Carbon nanotubes grown up on working electrode improving electrochemical analysis. In 20th Anniversary Eurosensors 2006. Göteborg, Sweden: Chalmers University of Technology, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 91-631-9281-0.
  Detail

  VRBA, R. Mikro- a nanosenzorové struktury a systémy se zabudovanou inteligencí. 1. Praha: GA ČR, 2006. s. 0 ( s.)
  Detail

  KLOSOVÁ, K., HRDÝ, R., HUBÁLEK, J. New Microelectrodes for Electrochemical Application with Nanomachined Surface. In Proceedings of the International Conference. Brno: VUTIUM, 2006. s. 210-214. ISBN: 80-214-3331- 0.
  Detail

  KLOSOVÁ, K., HRDÝ, R., HUBÁLEK, J. Nové mikroelektrody s nanomechanizovaným povrchem pro elektrochemické aplikace. In Konference MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-214-3342- 7.
  Detail

  KLOSOVÁ, K., HUBÁLEK, J. Fabrication of Nickel Nanostructures by Template- Based Electrodeposition Method and Analysis. In Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006 Volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc, 2006. s. 139 ( s.)ISBN: 80-214-3161- X.
  Detail

  Kateřina Klosová, Jaromír Hubálek. Fabrication of Nickel Nanowires and Nanotubes by Template- Based Electrodeposition Method. In Book of Abstracts. Stará Lesná, Slovensko: 2006. s. 90 ( s.)
  Detail

  KLOSOVÁ, K.; HUBÁLEK, J. Non-Lithographic Fabrication of Nanostructures on Metal Layers in the Field of Thin-Film Technology. Brno: 2006. 58 s.
  Detail

  KLOSOVÁ, K.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. New Approach to Electrochemical Sensor Electrode Construction. In Proceedings of Junior Scientist Conference 2006. Vienna Universiy of Technology, 2006. s. 139 ( s.)ISBN: 3-902463-05- 8.
  Detail

  IVANOV, P., HUBÁLEK, J. Screen- printed films for sensor microsystems. In Socrates International Conference. Electronic System Design 2006. Chania, Crete Institute of Technology, Greece, 2006. s. 67 ( s.)ISBN: 960-8025-99- 8.
  Detail

  HUBÁLEK, J., FUJCIK, L., PROKOP, R., STEHLÍK, J., BEČVÁŘ, D. New Microchip Providing Current Bipolar Pulse Technique for Precise Conductivity Measurements. In Socrates International Conference. Electronic System Design 2006. Chania, Crete Institute of Technology, Greece, 2006. s. 56 ( s.)ISBN: 960-8025-99- 8.
  Detail

  BLAŠTÍK, O.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; PRÁŠEK, J.; BEKLOVÁ, M.; SINGER, C.; SURES, B.; TRNKOVÁ, L.; ZEHNÁLEK, J.; KIZEK, R. Electrochemical Sensor for Determination of Metallothionein as Biomarker. In IEEE Sensors 2006. Daegu, Korea: 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 1-4244-0376- 6.
  Detail

  MIKELOVÁ, R., TRNKOVÁ, L., JELEN, F., HUBÁLEK, J., ADAM, V., KIZEK, R. Rapid Detection of Adenine and Cytosine Nucleotides in Short Hetero- Oligodeoxynucletides. In IEEE Sensors 2006. 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 1-4244-0376- 6.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; KLOSOVÁ, K.; HRDÝ, R. Template based technique for thin- film high surface formation by nanopillars. In Proceedings EDS 06 IMAPS Cs International Conference. Ing. Zdeněk Novotný, 2006. s. 577 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  HRADECKÝ, J.; HUBÁLEK, J.; ZÍTKA, O.; STEJSKAL, K.; ZEHNÁLEK, J.; ADAM, V.; BEKLOVÁ, M.; KIZEK, R. Urease as Biorecognition Part of Biosensor for Selective Determination of Nickel. In XX Eurosensors 20th Anniversary. Goteborg, Švédsko: 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 978-91-631-9281- 4.
  Detail

  BLAŠTÍK, O.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; ZEHNÁLEK, J.; BEKLOVÁ, M.; SURES, B.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Ultrasensitive Sensor for Determination of Metallothionein as Biomarker. In XX Eurosensors 20th Anniversary. Goteborg, Švédsko: 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 978-91-631-9281- 4.
  Detail

  BABULA, P.; HUBÁLEK, J.; HANUSTIAK, P.; BALOUN, J.; ADAM, V.; HAVEL, L.; BEKLOVÁ, M.; KIZEK, R. A Suggestion of Electrochemical Sensor for Analysis of Naphthoquinones and their Properties. In XX Eurosensors 20th Anniversary. Goteborg, Švédsko: 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 978-91-631-9281- 4.
  Detail

  HÚSKA, D.; HUBÁLEK, J.; PETRLOVÁ, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; HAVEL, L.; KIZEK, R. A Simple Electrochemical Sensor to Investigate of Transcriptome. In XX Eurosensors 20th Anniversary. Goteborg, Švédsko: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  BABULA, P.; HÚSKA, D.; HANUSTIAK, P.; BALOUN, J.; KŘÍŽKOVÁ, S.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Flow Injection Analysis Coupled with Carbon Electrodes as the Tool for Analysis of Naphthoquinones with Respect to Their Content and Functions in Biological Samples. SENSORS, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 1466-1482. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  V. Adam, J. Baloun, M. Beklova, L. Havel, J. Hubalek, R. Kizek, C. Singer, K. Stejskal, B. Sures, J. Zehnalek, and O. Zitka. Effect of cisplatin on peas (Pisum sativum L.). In 2006.
  Detail

  HRDÝ, R., HUBÁLEK, J. Selfordered Hexagonal Pore Structure of Anodized Alumina Depposited on Si Substrate. In Proceedings of the 12. Conference STUDENT EEICT 2006, Volume 2. Brno, Česká Republika: Ing. Zdeněk Novotný CSc, Ondráčkova 105, Brno, 2006. s. 130 ( s.)ISBN: 80-214-3161- X.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M.; HUBÁLEK, J. Study of Rotating Vessel Electrochemical Cell Properties for Thick Film Sensors Measurement. In Electronic Devices and Systems EDS' 06. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2006. s. 205 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  P.Šteffan, L. Fujcik, R. Prokop, J. Stehlík, J. Hubálek. New Micropotenciostat for Thick- Film Sensors. In 20th Anniversary Eurosensors 2006. Göteborg, Sweden: Chalmers University of Technology, 2006. s. 242 ( s.)ISBN: 978-91-631-9281- 4.
  Detail

  Steffan P., Hubalek J., Ficek R., Vrba R. Electrochemical measurement System Based on Thick- Film Sensors. In International Symposium on Communications and Information Technologies 2006. Thailand, Bangkok: IEEE, 2006. s. F1C- 12 ( s.)ISBN: 0-7803-9741- X.
  Detail

  Steffan, P., Vrba R., Havlicek, T., Prokop R., Hubalek J. New precise intrumentation for electrochemical analysis. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2006 and Training in Innovative Technologies for the Development of Electronic Products - Workshop. 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  Lukáš Fujcik, Marek Bohrn, Michal Pavlík, Jaroslav Hubálek. Generátor sinusových průběhů s využitím sigma- delta modulace. In Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. 2006. s. 56 ( s.)ISBN: 978-80-214-3342- 7.
  Detail

  Radim Hrdý, Jaromír Hubálek. Thin alumina film as a mask for ordered nanostructures by deposition technique. In Book of Abstracts. Košice: 2006. s. 87 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J., KUCHTA, R. New Instrumentation for Precise Measurements with IDEs at Wide Range of Conductivity. In Socrates International Conference. Electronic System Design 2006. Chania, Crete Institute of Technology, Greece, 2006. s. 28 ( s.)ISBN: 960-8025-99- 8.
  Detail

  HUBÁLEK, J., KUCHTA, R. Novel Method and New Instrumentation for Precise Measurements With IDEs at Wide Range of Conductivity. In XX Eurosensors 20th Anniversary. Goteborg, Švédsko: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J., KUCHTA, R. New Inteligent Instrumentation for Precise Measurements with Electrode Mirosystem at Wide Range of Conductivity. In Proceedings EDS ’ 06 IMAPS Cs International Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2006. s. 573 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  HUBÁLEK, J. Mikro- a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiiích. Výzkumná zpráva projektu GAČR GA102/04/P162 Mikro- a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiiích. Brno: Grantová agentura České republiky, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J. Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod. Výzkumná zpráva projektu GAAV 1QS201710508 Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod. Brno: Grantová agentura akademie věd, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  J. Baloun, J. Prasek, M. Adamek, J. Hubalek, L. Trnkova, P. Hanustiak, V. Adam, D. Potesil, and R. Kizek. Detekce tezkych kovu za pouziti elektrochemickych senzoru. In Sjezd chemických spolecnosti, Usti nad Labem, 2006. Ústí nad Labem: 2006.
  Detail

  J. Baloun, J. Petrlova, J. Petrek, L. Havel, K. Stejskal, H. Vlasinova, J. Zehnalek, V. Adam, L. Trnkova, J. Hubalek, and R. Kizek. Studium rostlinnych detoxikacnich peptidu pomoci elektrochemickych technik. In Sjezd chemických spolecnosti, Usti nad Labem, 2006. Usti nad Labem: 2006.
  Detail

  R. Mikelova, J. Hradecky, L. Trnkova, D. Potesil, Z. Prokop, J. Damborsky, J. Hubalek, V. Adam, and R. Kizek. Analýza chlorovaných uhlovodíků s využitím uhlíkové pastové elektrody. In Moderní elektroanalytické metody, Jetřichovice, 2006. Jetřichovice: 2006.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. New Hydrodynamic Electrochemical Arrangement for Cadmium Ions Detection Using Thick- Film Chemical Sensor Electrodes. SENSORS, 2006, roč. 2006, č. 11, s. 1498 ( s.)ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2005

  IVANOV, P.; LLOBET, E.; VERGARA, A.; STANKOVA, M.; VILANOVA, X.; HUBÁLEK, J.; GRACIA, I.; CANÉ, C.; CORREIG, X. Towards a micro- system for monitoring ethylene in warehouses. Sensors and Actuators B: Chemical, 2005, roč. 111- 112, č. 1, s. 63 ( s.)ISSN: 0925- 4005.
  Detail | WWW

  HUBÁLEK, J. Selective detection of ammonia and benzene via zeolite films deposited on SnO2/Pt- SnO2 thick film gas sensors. In 5th Spanish Conference on Electron Devices. Tarragona, Spain: 2005. s. 597-601. ISBN: 0-7803-8810- 0.
  Detail

  KHATKO, V.; LLOBET, E.; VILANOVA, X.; BREZMES, J.; HUBÁLEK, J.; MALYSZ, K.; CORREIG, X. Gas sensing properties of nanoparticle indium- doped WO3 thick films. Sensors and Actuators B: Chemical, 2005, roč. 111- 112, č. 1, s. 45-51. ISSN: 0925- 4005.
  Detail | WWW

  HRDÝ, R., HUBÁLEK, J. Selfordered Pore Structure of Anodized Alumina Thin Film on Si Substrate. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2005. Ing. Zdeněk Novoný, CSc., 2005. s. 300 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  KLOSOVÁ, K., HUBÁLEK, J. Nickel and copper nanostructures prepared by electrodeposition. In Electronic Devices. Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2005. s. 309 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  NOVÁK, P., HUBÁLEK, J. Technique of Conductivity Measurements. In Proceedings of the 11th conference and competition. Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2005. s. 72 ( s.)ISBN: 80-214-2888- 0.
  Detail

  Fujcik Lukáš, Jaromír Hubálek. Detekce těžkých kovů s využitím tlustovrstvých senzorů a nového analytického zařízení. 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  KLOSOVÁ, K.; HUBÁLEK, J. Nanowires and Nanotubes Formation using Anodic Alumina Films as Templates. NENAMAT International Conference NANO' 05. FSI VUT v Brně, 2005. s. 84 ( s.)ISBN: 80-214-3044- 3.
  Detail

  HUBÁLEK, J. Nanowires Electroforming of Nanoporous Electrodes. 5a Conferencia de Dispositivos Electrónicos, Libro de Abstracts. Tarragona, Španělsko: 2005. s. 66 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J. Nanowires Electroforming of Nanoporous Electrodes. In 2005 Spanish Conference on Electron Devices. TU Tarragona, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 0-7803-8811- 9.
  Detail

  HUBÁLEK, J., KLOSOVÁ, K. Nanowires and Nanotubes Formation using Anodic Alumina Films as Templates. In NENAMAT International Conference NANO' 05. Brno: FSI VUT v Brně, 2005. s. 318 ( s.)ISBN: 80-214-3085- 0.
  Detail

  HUBÁLEK, J., KLOSOVÁ, K. Vytváření nanodrátků a nanotrubiček za použití anodizované keramiky jako masky. In Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Nakl. Z. Novotný, 2005. s. 151 ( s.)ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

  HUBÁLEK, J. Mikro- a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiiích. Výzkumná zpráva projektu GAČR GA102/04/P162 Mikro- a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiiích. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J. Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod. Výzkumná zpráva projektu GAAV 1QS201710508 Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J. Gas sensors micro- array for air quality monitoring based on pure and doped SnO2 thick sensing films. In 5th Spanish Conference on Electron Devices. Tarragona, Spain: 2005. s. 545-548. ISBN: 0-7803-8810- 0.
  Detail

  KHATKO, V.; GUIRADO, F.; HUBÁLEK, J.; LLOBET, E.; CORREIG, X. X- ray investigations of nanopowder WO3 thick films. physica status solidi, 2005, roč. 202, č. 10, s. 1973 ( s.)ISSN: 0031- 8965.
  Detail

 • 2004

  STANKOVA, M.; IVANOV, P.; LLOBET, E.; BREZMES, J.; VILANOVA, X.; GRACIA, I.; CANÉ, C.; HUBÁLEK, J.; MALYSZ, K.; CORREIG, X. Sputtered and screen-printed metal oxide- based integrated microsensor arrays for the quantitative analysis of gas mixtures. Sensors and Actuators B: Chemical, 2004, roč. 103, č. 1- 2, s. 23-30. ISSN: 0925- 4005.
  Detail

  IVANOV, P.; VILASECA, M.; LLOBET, E.; VILANOVA, X.; HUBÁLEK, J.; CORONAS, J.; SANTAMARIA, J.; CORREIG, X. Influence of zeolite films on the sensitivity of SnO2 and Pt- SnO2 thick film gas sensors. In Eurosensors XVIII 18 th European Conference on Solid- State Sensors Conference. Roma: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  IVANOV, P.; HUBÁLEK, J.; MALYSZ, K.; PRÁŠEK, J.; VILANOVA, X.; LLOBET, E.; CORREIG, X. A route toward more selective and less humidity sensitive screen- printed SnO2 and WO3 gas sensitive layers. Sensors and Actuators B: Chemical, 2004, roč. 100, č. 1- 2, s. 221-227. ISSN: 0925- 4005.
  Detail | WWW

  IVANOV, P.; LLOBET, E.; STANKOVA, M.; VERGARA, A.; VILANOVA, X.; HUBÁLEK, J.; GRACIA, I.; CANÉ, C.; CORREIG, X. Towards a microsystem for monitoring ethylene in warehouses. In Eurosensors XVIII 18 th European Conference on Solid- State Sensors Conference. Roma: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  KHATKO, V., IONESCU, R., LLOBET, E., VILANOVA, X., BREZMES, J., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., CORREIG, X. Gas sensors based on nanoparticle WO(3) thick films. In PROCEEDINGS OF THE IEEE SENSORS 2004. 1. USA: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2004. s. 188-191. ISBN: 0-7803-8692- 2.
  Detail

  PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M., HUBÁLEK, J., SZENDIUCH, I. New Thick Film Sensor Design and Its Material Optimization For Heavy Metals Detection. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1, 2004. s. 345 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  HUBÁLEK, J. Improvements of anodizing technique. In The 11th Electronic Devices and Systems. Brno: Novotný, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  KRÁL, Z., HUBÁLEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., LLOBET, E., VILANOVA, X. New Gas Sensor Fabricated By Thick Film Technique With SnO2 And WO3 Sensitive Layers. In The 11th Electronic Devices and Systems. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. s. 354 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  VOJKŮVKA, L., HUBÁLEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., VILANOVA, X. Improvements of anodizing technique. In The 11th Electronic Devices and Systems. Brno: Novotný, 2004. s. 284 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  MUSIL, V., HUBÁLEK, J. Mikroelektronika a nanoelektronika. In Sborník 18th International Microworkshop 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 4 ( s.)ISBN: 80-214-2818- X.
  Detail

  VOJKŮVKA, L., HUBÁLEK, J. Improved Anodization Technique of Nanostructure Fabrication. In Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic System Design. 2004. s. 93 ( s.)ISBN: 80-214-2819- 8.
  Detail

  HUBÁLEK, J. Nanostructures Fabrication using Self- Ordering Techniques. In The 11th Electronic Devices and Systems. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. s. 260 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  KHATKO, V., LLOBET, E., VILANOVA, X., BREZMES, J., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., CORREIG, X. Gas Sensing Layers Based on Nanoparticle WO3 Thick Films Doped with Noble Metals. In The 11th Electronic Devices and Systems. Brno: Novotný, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  KHATKO, V., LLOBET, E., VILANOVA, X., BREZMES, J., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., CORREIG, X. Gas Sensing Properties of Nanoparticle WO3 Thick Films Doped Indium. In Eurosensors XVIII. Digest of Technical Papers. 2004. s. 187 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J. Nonlitographic Nanostructured Film Fabrication. In 3rd European Microelectrinics and Packaging Symposium. Lanškroun: IMAPS CZ& SK chapter, 2004. s. 495 ( s.)ISBN: 80-239-2835- X.
  Detail

  HUBÁLEK, J., MALYSZ, K. Gas sensors based on nanoparticle WO3 thick films. Technical Program & Abstracts IEEE Sensors 2004. Vienna: 2004. s. 64 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J., MALYSZ, K. Gas sensors based on nanoparticle WO3 thick films. In Conference IEEE Sensors 2004. Vienna: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J. Nanowires and nanotubes electroforming using nanoporous alumina. In Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic System Design. 2004. s. 89 ( s.)ISBN: 80-214-2819- 8.
  Detail

  IVANOV, P.; LLOBET, E.; VILANOVA, X.; BREZMES, J.; HUBÁLEK, J.; CORREIG, X. Development of high sensitivity ethanol gas sensors based on Pt- doped SnO2 surfaces. Sensors and Actuators B: Chemical, 2004, roč. 99, č. 1, s. 201-206. ISSN: 0925- 4005.
  Detail | WWW

  BITTENCOURT, C.; LLOBET, E.; IVANOV, P.; CORREIG, X.; VILANOVA, X.; BREZMES, J.; HUBÁLEK, J.; MALYSZ, K.; PIREAUX, J.; CALDERER, J. Influence of the doping method on the sensitivity of Pt-doped screen- printed SnO2 sensors. Sensors and Actuators B: Chemical, 2004, roč. B97, č. 1, s. 67 ( s.)ISSN: 0925- 4005.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; MALYSZ, K.; PRÁŠEK, J.; VILANOVA, X.; IVANOV, P.; LLOBET, E.; BREZMES, J.; CORREIG, X.; SVĚRÁK, T. Pt-loaded Al2O3 catalytic filters for screen- printed WO3 sensors highly selective to benzene. Sensors and Actuators B: Chemical, 2004, roč. 101, č. 3, s. 277 ( s.)ISSN: 0925- 4005.
  Detail | WWW

 • 2003

  MALYSZ, K.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; SVĚRÁK, T. On the use of catalytic filter to selectively detect benzene with a tungstan oxide sensor. Guimaraes, Portugal (Pt): FCT- Portuguese Foundatio, 2003. s. 667 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J.; KREJČÍ, J. Correction Factors of IDEs for Precise Conductivity Measurements. Sensors and Actuators B: Chemical, 2003, roč. B91, č. 1- 3, s. 46-51. ISSN: 0925- 4005.
  Detail

  MALYSZ, K., PRÁŠEK, J., HUBÁLEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., SVĚRÁK, Z. Sensitivity improvement of WO3 thick film to benzene using Pt catalytic filter. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2003. s. 344 ( s.)ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

  IVANOV, P., LLOBET, E., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., CORREIG, X. Sputtered and screen-printed metal oxide- based integrated microsensor arrays for the quantitative analysis of gas mixtures. In 10th Electronic devices and Systems Conference 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2003. s. 354 ( s.)ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

  IVANOV, P., LLOBET, E., VILANOVA, X., BREZMES, J., CORREIG, X., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., GRACIA, I., CANÉ, C. Screen-printed nano-grain tin oxide films for micro- hotplate gas sensors. In 4th Conference on Electronic Devices. Calella de la Costa, Barcelona, Spain: Instituto de Microelectrónika de Barcelona CNM- CSIC, 2003. s. 145 ( s.)ISBN: 84-607-6771- X.
  Detail

  IVANOV, P., LLOBET, E., VILANOVA, X., STANKOVA, M., BREZMES, J., CORREIG, X., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., GRACIA, I., CANÉ, C. Screen-printed nano- grain WO3 films for micro hotplate gas sensors. IEEE Sensors 2003. Toronto, Canada: IEEE, 2003. s. 100 ( s.)
  Detail

  MALYSZ, K., PRÁŠEK, J., HUBÁLEK, J., SVĚRÁK, Z. On the use of a catalytic filter to selectively detect benzene with a tungsten oxide sensor. In Eurosensors - 17th European Conference on Solid- State Tranducers. Guimaraes, Portugal: FCT - Portuguese Foundation of Science and Technology, 2003. s. 667 ( s.)ISBN: 372-98603-1- 9.
  Detail

  IVANOV, P., LLOBET, E., VILANOVA, X., BREZMES, J., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., CORREIG, X. A route toward more selective and less humidity sensitive screen- printed SnO2 and WO3 gas sensitive layers. E- MRS 2003. Strasbourg, France: E- MRS 2003, 2003. s. 4 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J. Chemical Microsensor: Precise conductivity measurements using planar electrodes. Ph.D. THESIS. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  IVANOV, P., LLOBET, E., VILANOVA, X., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., CORREIG, X. Improvement of the Selectivity of Screen- Printed SnO2 and WO3 Gas Sensitive Layers. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  IVANOV, P., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K. Microhotplate sensor arrays based on sputtered and screen- printed metal oxide films for selective detection of volatile compounds. In Book of tutorials and posters - Smart Sensors and MEMS, NATO Advanced Study Institute. Povoa de Varzim, Portugalsko: 2003. s. 291 ( s.)ISBN: 0-9733840- 0.
  Detail

  HUBÁLEK, J., ADÁMEK, M. Mikroelektronicke_senzory_a_systemy_S. pdf. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  IVANOV, P., LLOBET, E., VILANOVA, X., STANKOVA, M., BREZMES, J., CORREIG, X., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., GRACIA, I., CANÉ, C. Screen-printed nano- grain WO3 films for micro hotplate gas sensors. In IEEE Sensors 2003, Second IEEE International Conference on Sensors. Toronto: The Printing House, Stoughton, USA, 2003. s. 358 ( s.)ISBN: 0-7803-8134- 3.
  Detail

  MALYSZ, K., HUBÁLEK, J. On the use of a catalytic filter to selectively detect benzene with a tungsten oxide sensor. In Guimarăes, Portugalsko: FCT - Portuguese Foundation of Science and Technology, 2003. s. 1108 ( s.)ISBN: 972-98603-1- 9.
  Detail

  STANKOVA, M., IVANOV, P., LLOBET, E., BREZMES, J., VILANOVA, X., GRACIA, I., CANÉ, C., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., CORREIG, X. Sputtered and screen-printed metal oxide-based integrated micro- sensor arrays for the quantitative analysis of gas mixtures. In Guimarăes, Portugalsko: 2003. s. 1111 ( s.)ISBN: 972-98603-1- 9.
  Detail

  STANKOVA, M., IVANOV, P., LLOBET, E., BREZMES, J., VILANOVA, X., GRACIA, I., CANÉ, C., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., CORREIG, X. Sputtered and screen-printed metal oxide-based integrated micro- sensor arrays for the quantitative analysis of gas mixtures. Eurosensors - 17th European Conference on Solid- State Tranducers. Guimarăes, Portugalsko: FCT - Portuguese Foundation of Science and Technology, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  LLOBET, E.; IVANOV, P.; VILANOVA, X.; BREZMES, J.; HUBÁLEK, J.; MALYSZ, K.; GRACIA, I.; CANÉ, C.; CORREIG, X. Screen-printed nanoparticle tin oxide films for high- yield sensor systems. Sensors and Actuators B: Chemical, 2003, roč. 96, č. 1, s. 94 ( s.)ISSN: 0925- 4005.
  Detail

  STANKOVA, M., IVANOV, P., LLOBET, E., BREZMES, J., VILANOVA, X., GRACIA, I., CANÉ, C., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., CORREIG, X. Sputtered and screen-printed metal oxide-based integrated micro- sensor arrays for the quantitative analysis of gas mixtures. Eurosensors XVII. 2003. s. 665 ( s.)ISBN: 372-98603-1- 9.
  Detail

 • 2002

  HUBÁLEK, J. Temperaturre modulation of gas sensor micro-arrays using- random binary sequences. 2002.
  Detail | WWW

  HUBÁLEK, J. Výzkum mikroelektronických systémů a technologií - chemické senzory. Výzkumná zpráva výzkumného záměru. neuvedeno. UMEL FEKT VUT v Brně: 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  MALYSZ, K., HUBÁLEK, J., PRÁŠEK, J. Study of sensitivity of thick film SnO2 and WO3 semiconducting gas sensors. In EDS 2002 Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2002. s. 349 ( s.)ISBN: 80-214-2180- 0.
  Detail

  VRBA, R., HUBÁLEK, J., BOUŠEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., BEČVÁŘ, D., PRÁŠEK, J., MALYSZ, K., KREJČÍ, J., ADÁMEK, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., GROSMANOVÁ, Z. Návrh senzorů. výzkumná zpráva. Brno: GA ČR, 2002.
  Detail

  VRBA, R., HEJÁTKOVÁ, E., PRÁŠEK, J., MALYSZ, K., ZEMÁNEK, M., KREJČÍ, J., HUBÁLEK, J., ADÁMEK, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., KUCHTA, R., SAJDL, O., SKOČDOPOLE, M., GROSMANOVÁ, Z. ANTOPE Výzkum nových metod přístrojové analýzy toxicity pro integrální měření toxicity v potravinářském průmyslu a jejich ověření na prototypu analyzátoru toxicity pesticidů. výzkumná zpráva. Brno: MPO ČR, 2002.
  Detail

  HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Precise Conductivity Measurements with Thick- Film IDEs. In EDS 2002 Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2002. s. 364 ( s.)ISBN: 80-214-2180- 0.
  Detail

  HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J., VRBA, R. Iterative Method of Measurements for Chemical sensors. In EDS 2002 Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2002. s. 369 ( s.)ISBN: 80-214-2180- 0.
  Detail

  HUBÁLEK, J., BEČVÁŘ, D. Modified measuring method for conductometric chemical sensors. In 9th International Meeting on Chemical Sensors. Boston, MA, USA: Elsevier Science, 2002. s. 352 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Wide Range Precise Conductivity Measurement without Cell Replacement. In Eurosensors XVI, The 16th European Conference on Solid-State Transducers. FEL CVUT Praha: Czech Technical UniversityFaculty of Electrical EngineeringDepartment of MeasurementTechnická 2, Prague 6-Dejvice166 27 Czech Republic, 2002. s. 602 ( s.)ISBN: 80-01-02576-4.
  Detail

  HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Correction Factors of IDES for Precise Conductivity Measurements. In 9th International Meeting on Chemical Sensors. Boston, MA, USA: Elsevier Science, 2002. s. 485 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Wide Range Precise Conductivity Measurement without Cell Replacement. In Proceedings of Conference Eurosensors XVI. Praha: Czech Technical University, Prague, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Interface Impedance and Cell Constant Corrections of Planar Comb- like Electrodes. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Crete (Greece). Ing. Z. Novotny, Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. s. 107 ( s.)ISBN: 80-214-2217- 3.
  Detail

  HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J., KOLAŘÍK, V. New Approach in Wide Range Conductivity Measurement with Planar Sensor. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Crete (Greece). Ing. Z. Novotny, Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. s. 112 ( s.)ISBN: 80-214-2217- 3.
  Detail

  HUBÁLEK, J. Konduktometrické snímače. 2002.
  Detail

  HUBÁLEK, J. Umožnění výroby studentského čipu v rámci diplomové práce. 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  MALYSZ, K., HUBÁLEK, J., PRÁŠEK, J. Selectivity of Thick-Film SnO2 and WO3- based Gas Sensors. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Crete (Greece). Ing. Z. Novotny, Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. s. 138 ( s.)ISBN: 80-214-2217- 3.
  Detail

 • 2001

  HUBÁLEK, J., BEČVÁŘ, D. New Precise Linear Method for Capacitive Transducer. Socrates Workshop 2001. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno: 2001. ISBN: 80-214-2027- 8.
  Detail

  HUBÁLEK, J., BEČVÁŘ, D. Mikrosystém pro měření vodivosti roztoku. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 45, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  BEČVÁŘ, D., HUBÁLEK, J., STEHLÍK, J., BULVA, J. Grantový projekt INTIM: - Konduktometrické mikrosystémy a snímače. In 2001.
  Detail

  MUSIL, V., BEČVÁŘ, D., HUBÁLEK, J., VRBA, R., JAROŠ, J. Obvody pro zpracování signálů Tlakového analyzátoru. Obvody pro zpracování signálů Tlakového analyzátoru. 2001.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; BEČVÁŘ, D. Mikrosystém pro měření měrné vodivosti roztoku. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HUBÁLEK, J., BEČVÁŘ, D. Microsystem for conductivity measurement of chemical solutions. In Electronic devices and system 01 - Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001. s. 257 ( s.)ISBN: 80-214-1960- 1.
  Detail

  JAROŠ, J., BEČVÁŘ, D., HUBÁLEK, J., VRBA, R., MUSIL, V., KHATEB, A., STEHLÍK, J. Conductometrics Sensors, Methods and Electronic Circuits for Sensor signal Processing. Conductometrics Sensors, Methods and Electronic Circuits for Sensor signal Processing. Research report. 2001.
  Detail

  JAROŠ, J., BEČVÁŘ, D., HUBÁLEK, J., VRBA, R., MUSIL, V., KHATEB, A., STEHLÍK, J. Conductometric Sensors, Methods and Electronic Circuits for Sensor Signal Processing. . Brno: ÚMEL, 2001.
  Detail

  HUBÁLEK, J., BULVA, J., KREJČÍ, J. Characterization of thick- film interdigitated electrodes. In 8th Electronic Devices and Systems Conference 2001 and Noise and Non- linearity Testing of modern Electronics Component. Brno: Ing.Zdeněk Novotný,CSc., 2001. s. 264 ( s.)ISBN: 80-214-1960- 1.
  Detail

  BEČVÁŘ, D., HUBÁLEK, J., VRBA, R., MUSIL, V. Methods of measurement of capacitive pressure sensors. In Electronic devices and systems 01 - Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001. s. 242 ( s.)ISBN: 80-214-1960- 1.
  Detail

 • 2000

  HUBÁLEK, J., KOLAŘÍK, V. Problems with miniaturization of two-electrode system for conductivity measurements. In Electronic Devices and Systems Y2K. Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2000. s. 237 ( s.)ISBN: 80-214-1780- 3.
  Detail

 • 1999

  HUBÁLEK, J., KOLAŘÍK, V., KREJČÍ, J. Real Behaviour and Suitable Technology for Interdigitated Electrodes of Chemical Sensors. In Proceedings of Conference IMAPS' 99. Harrogate, UK: 1999. s. 234 ( s.)ISBN: 0-9535858-0- 8.
  Detail

  HUBÁLEK, J., KOLAŘÍK, V., KREJČÍ, J. Miniaturization of Conductometric Sensors. In Proceedings of Electronic Devices and Systems 1999. Brno: 1999. s. 179 ( s.)ISBN: 80-214-1466- 9.
  Detail

  HUBÁLEK, J., KOLAŘÍK, V., KREJČÍ, J. Thin Film Conductometric Sensors. In Konference Student FEI. FEI VUT v Brně: 1999. s. 131 ( s.)ISBN: 80-214-1155- 4.
  Detail

  HUBÁLEK, J., KOLAŘÍK, V., KREJČÍ, J. Electrical Behaviour of Thin Film Conductometric Sensors. In Proceeding of 23th IMAPS Conference. Kolobrzeg, PL: 1999. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 1998

  HUBÁLEK, J., VRBA, R. Testability of Analogue Circuits Exploiting Sigma- Delta Converter without Performing FFT. In Proceeding of Conference EDS' 98. Brno: 1998. s. 79 ( s.)
  Detail

 • 1996

  HUBÁLEK, J.; VRBA, R. Frequency Response Testing of Sigma-Delta A/ D Converters. In Frequency Response Testing of Sigma-Delta A/ D Converters. AMSE. Brno, Cz: AMSE ITHURS 96, 1996. s. 1 ( s.)ISBN: 84-7719- 56.
  Detail

  HUBÁLEK, J., ŠIMEK, P., VRBA, R. Frequency Response Testing of Sigma-Delta A/ D Converter. In proceedings of Conference AMSE CSS' 96. Brno: 1996. s. 135 ( s.)ISBN: 80-214-0768- 9.
  Detail

  HUBÁLEK, J., VRBA, R. Testování frekvenční charakteristiky převodníku sigma- delta. In Soutěž prací studentů a doktorandů FEI. FEI VUT v Brně: 1996. s. 111 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.