Detail produktu

Nízko šumový zesilovač pro zesilování extracelulárních akčních potenciálů

SLAVÍK, J. FOHLEROVÁ, Z. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o zesilovač určený k zesilování extracelulárních signálů buněk. Buňky jsou na elektrodovém poli s výstupními kontaktovacími plochami. Vstupy do zesilovače jsou přes napružené jehlice, kterými je možno kontaktovat různě uspořádané kontaktovací plochy měřeného elektrodového pole. Vstupem do zesilovače je signál z měřící elektrody a signál z referenční elektrody. Měřený signál je ve dvou stupních zesílen celkem 1000 krát. Výstupem je zesílený signál měřící elektrody a signál z referenční elektrody. Zesilovací přípravek je určen k užití nejlépe ve Faradayově kleci.

Klíčová slova

zesilovač, akční potenciál

Datum vzniku

9. 12. 2014

Umístění

Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www