Detail produktu

Zařízení pro monitorování klimatu během růstu rostlin

HUBÁLEK, J. ŽÁK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení ve formě distribuovaného systému obsahující různé senzory, jež předávají data po sériové lince nadřazenému systému. Měří se teplota, vlhkost, intenzita osvětlení, atmosférický tlak, koncentrace CO2, a teplota, pH a vodivost zálivky.

Klíčová slova

teplota, atmosférický tlak, intenzita osvětlení, vlhkost, CO2, vodivost, pH

Datum vzniku

2. 6. 2008

Umístění

MZLU

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek