Detail produktu

Optický převodník pro detekci biomolekul in vitro

DRBOHLAVOVÁ, J. DZURO, M. HRDÝ, R. SVATOŠ, V. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Převodník je tvořen polem vysoce uspořádaných kvantových teček z oxidu titaničitého vyrobených nelitografickou elektrochemickou metodou pomocí nanoporézní masky z oxidu hlinitého. TiO2 kvantové tečky jsou připraveny rychlou a přesnou anodickou oxidací tenké titanové vrstvy napařené na křemíkový, případně jiný substrát. Volbou anodizačních podmínek lze nastavit velikost kvantových teček a tím určit vlnovou délku jejich emise (v případě TiO2 v rozmezí UV/VIS). Povrch těchto kvantových teček lze dále modifikovat (např. tenkou zlatou slupkou) či funkcionalizovat (např. streptavidinem a následně biotinylovaným oligonukleotidem) pro cílené navázání biomolekul jako jsou peptidy, proteiny či nukleové kyseliny, za účelem jejich selektivní detekce. Detekce probíhá spektroskopicky sledováním intenzity fluorescenčního záření TiO2 kvantových teček ve viditelné oblasti elektromagnetického záření před a po navázání biomolekul na jejich povrch.

Klíčová slova

kvantové tečky, oxid titaničitý, nanoporézní šablona, anodizace, fluorescence, detekce biomolekul

Datum vzniku

14. 12. 2012

Umístění

LabSensNano, UMEL T10, N0.66

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www