Detail produktu

Softwarové rozhraní MATLAB-WEKA pro klasifikaci obrazu

SVOBODA, O. ODSTRČILÍK, J. HUBÁLEK, J. PROVAZNÍK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software umožňuje uživateli klasifikaci vstupních dat v programovém prostředí Matlab pomocí importovaných knihoven klasifikačního software WEKA. Software je primárně určen pro klasifikaci retinálních MFR, ale může být použit pro klasifikaci jakýchkoli vstupních dat ve specifickém formátu.

Klíčová slova

klasifikace obrazu, WEKA, Matlab, rozhraní MATLAB-WEKA, klasifikační software

Datum vzniku

11. 6. 2013

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www