prof. Ing.

Jaromír Hubálek

Ph.D.

FEKT, UMEL – profesor

+420 54114 6195
hubalek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.

Patenty

 • 2020

  užitný vzor
  ZAHRADNÍK, P.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P.; PEKÁREK, J.; PROKOP, R.; České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně: Hyperspektrální kamera. 36974, užitný vzor. (2020)
  Detail

  užitný vzor
  HUBÁLEK, J.; ŠIK, O.; MÜNZ, F.; VOBORNÝ, S.; GABLECH, I.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Optický detektor viditelného a blízkého infračerveného spektra záření. 33879, užitný vzor. (2020)
  Detail

  užitný vzor
  NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.; PEKÁREK, J.; PROKOP, R.; Vysoké učení technické v Brně: Optický snímací modul s hyperspektrálním rozsahem detekce optického záření. 33863, užitný vzor. (2020)
  Detail

 • 2019

  průmyslový vzor
  HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Kryt automatické depoziční stanice. 37337, průmyslový vzor. (2019)
  Detail

 • 2018

  patent
  MOHAN, R.; HUBÁLEK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob přípravy hydrogelu grafenu. 307220, patent. (2018)
  Detail

 • 2016

  patent
  NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.; FUJCIK, L.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob zpracování signálu z bolometru z pole bolometrů a elektronický systém k jeho provádění. 306216, patent. (2016)
  Detail

  patent
  NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Membrána miniaturního bolometru se zvýšenou absorpcí a způsob vytvoření absorpční vrstvy bolometru. 306065, patent. (2016)
  Detail

 • 2015

  užitný vzor
  NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.; FUJCIK, L.; Vysoké učení technické v Brně: Elektronický systém pro detekci IR záření pomocí pole bolometrů. 28903, užitný vzor. (2015)
  Detail

  užitný vzor
  BENDOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Membrána pro senzor vodíku a senzor vodíku osazený touto membránou, a membrána pro PEM palivový článek a PEM palivový článek osazený touto membránou. 28682, užitný vzor. (2015)
  Detail

  užitný vzor
  NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Membrána miniaturního bolometru se zvýšenou absorpcí. 28484, užitný vzor. (2015)
  Detail

  patent
  HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V.; Vysoké učení technické v Brně: Konstrukce chemického nanosenzoru. 305229, patent. (2015)
  Detail

  patent
  HUBÁLEK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob depozice mikroelektrod čipů, rozmístěných na desce, pomocí chemických roztoků a zařízení k provádění tohoto způsobu. 305166, patent. (2015)
  Detail

 • 2014

  patent
  HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V.; ZÍTKA, O.; SOCHOR, J.; KOUDELKA, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení pro čištění vzduchu a způsob čištění vzduchu. 304956, patent. (2014)
  Detail

 • 2013

  užitný vzor
  HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V.; SOCHOR, J.; ZÍTKA, O.; KOUDELKA, P.; VUT v Brně: Zařízení pro čištění vzduchu. 25724, užitný vzor. (2013)
  Detail

 • 2012

  patent
  KIZEK, R.; ADAM, V.; HÚSKA, D.; VACULOVIČOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; Vysoké učení technické v Brně: Dvojdimenzionální způsob izolace a analýzy látek z biologických vzorků. 303383, patent. (2012)
  Detail

  užitný vzor
  KIZEK, R.; ADAM, V.; HÚSKA, D.; RYVOLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Sestava pro selektivní izolaci a analýzu látek z biologických vzorků. 23748, užitný vzor. Brno (2012)
  Detail

  užitný vzor
  HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Konstrukce chemického pole nanosenzorů a prostorové struktury nanosenzorů. 23548, užitný vzor. (2012)
  Detail

 • 2010

  užitný vzor
  Zařízení k provádění depozice mikroelektrod čipů, rozmístěných na desce, pomocí chemických roztoků. 20398, užitný vzor. Brno (2010)
  Detail

 • 2001

  patent
  Jaromír Hubálek Daniel Bečvář Jiří Stehlík; Krejčí Engineering, Tišnov: ZPŮSOB MĚŘENÍ MĚRNÉ VODIVOSTI A ZAŘÍZENÍ PRO JEHO PROVÁDĚNÍ. PV 2001-3227, patent. Brno (2001)