Detail produktu

Osvitová jednotka pro fluorescenční měření

ŽÁK, J. KOSINA, P. CHOMOUCKÁ, J. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jednotka je využita především pro lokální osvit vzorku roztoku obsahujícího fluorescenční nanočástice v mikrofluidním kanálku při elektroforetickém měření. Jednotka využívá úzkopásmovou UV LED diodu, jejíž spektrum je ještě dodatečně upraveno dvojící optických filtrů. Regulace vyzářeného výkonu probíhá pomocí opto-elektronické zpětné vazby. Excitační paprsek je na vzorek přenesen přímo, nebo pomocí připojeného světlovodu, kterým je omezen do definovaného prostoru.

Klíčová slova

Fluorescenční měření;Mikrofluidika;UV osvitová jednotka

Datum vzniku

3. 10. 2013

Umístění

Technická 10, 0.68

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www