Detail produktu

Snímací modul hyperspektrální kamery založený na řádkovém detektoru

HUBÁLEK, J. NEUŽIL, P. PEKÁREK, J. PROKOP, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Snímací modul hyperspektrální kamery je založen na řádkovém snímači, který obsahuje mikrobolometrické membrány překryté vrstvou uhlíkových nanotrubic (Carbon NanoTubes), které zajišťují absorpci dopadajícího záření blízkou 100 % v širokém spektrálním pásmu. Tyto bolometry tvoří řádek o 100 mikrobolometrech (membránách) a 10 referenčních. Modul dále obsahuje vyčítací obvod v integrované podobě, který je zde zapojen 10x a tvoří tak 10 kanálů. Detektor i vyčítací obvod je propojen tak, aby čas pro snímání ze všech mikrobolometrů byl co nejkratší a zároveň samozahřívání referenčních bolometrů nemělo negativní vliv na přesnost. Obvod snímá signály postupně z každého desátého bolometru a jednoho referenčního. Tímto je v řádu jednotek až desítek ms k dispozici na výstupu 10 hodnot z deseti bolometrů. Toto se opakuje pro další desítku s další referencí, dokud není přečteno všech 100 bolometrů. Pro automatické čtení všech 100 snímačů je nutná externí řídící logika.

Klíčová slova

Bolometr, uhlíkové nanotrubice, vyčítací obvod, mikro-elektro-mechanické systémy

Datum vzniku

14. 1. 2019

Umístění

Laboratoř senzorů a nanotechnologií, UMEL FEKT VUT, Technická 3058/10, 616 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www