Detail produktu

Rozdělovač kapalin pro depoziční zařízení

HRDÝ, R. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Rozdělovač kapalin je konstruován jako rotační zařízení pro možnosti bezobslužné výměny až 21 druhů kapalin, které jsou využívány při sériové výrobě nanočástic a modifikací povrchů senzorů. Rozdělovač je pohánen elektromotorem s pevným převodovým stupněm a jeho chod je řízen pomocí PC.

Datum vzniku

25. 11. 2010

Umístění

Ústav mikroelektroniky, laboratoř 0.65 Technická 3058/10, 616 00, Brno, Česká republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www