Detail produktu

Miniaturizovaný mikrofluidní systém pro optickou detekci a měření vodivosti

SLAVÍK, J. PEKÁREK, J. CHOMOUCKÁ, J. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o systém pro měření v separačních mikrokanálcích. Celý systém se skládá z elektrod naprášených na skle (NiCr/Au) a PDMS čipu, který je výměnný a přidělává se na předem určené místo. Velikost čipu i elektrod je 1,8 x 1,8 cm a celý miniaturizovaný systém se dá připojit do pouzdra LCCC 84.

Klíčová slova

miniaturizovaný mikrofluidní systém, optická detekce, měření vodivosti

Datum vzniku

1. 11. 2012

Umístění

LabSensNano T10-0.66

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www