Detail produktu

Pole nanosloupků oxidů kovů pro senzorické aplikace

MOZALEV, A. BENDOVÁ, M. PYTLÍČEK, Z. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Vzorky sestávají z nanostrukturovaných vrstev oxidů kovů (WOx, NbOx) složených z pole vertikálně uspořádaných nanosloupků. Nanosloupky dlouhé přibližně 1 mikrometr jsou elektricky kontaktovány paralelně, což umožňuje transport elektronů podél každého nanosloupku. Pole jsou připravena anodickou oxidací volframových a niobiových vrstev přes masku z nanoporézní aluminy a jsou upevněny na pouzdro obsahující vyhřívací platničku. V elektrickém poli vykazují chování typické pro polovodiče a citlivost na plyny.

Klíčová slova

senzor plynů, nanostrukturovaný povrch, nanosloupky, anodická oxidace

Datum vzniku

12. 11. 2013

Umístění

LabSensNano T10-N0.66

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www