Detail produktu

Si elektroda s přímo rostlými uhlíkovými nanotrubicemi

PEKÁREK, J. PRÁŠEK, J. JAŠEK, O. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Elektroda s přímo rostlými vícestěnnými uhlíkovými nanotrubicemi (MWNTs) slouží jako pracovní elektroda pro elektrochemickou detekci látek v roztocích. Aktivní povrch elektrody tvořený MWNTs byl realizován pomocí termální chemické depozice na křemíkovém substrátu. Připravené elektrody byly analyzovány pomocí skenovací elektronové mikroskopie s relativně dobrou a homogenní vrstvou MWCNTs. Elektroda spolehlivě detekuje těžké kovy od koncentrací 1E-6 mol/l. Průměr kruhové elektrody je 3 mm. Celkový rozměr Si destičky 5 x 30 mm.

Klíčová slova

Uhlíkové nanotrubice, T-CVD, elektroda, voltametrie

Datum vzniku

15. 11. 2011

Umístění

LabSensNano T10-N0.66

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www