prof. Ing.

Jaromír Hubálek

Ph.D.

FEKT, UMEL – profesor

+420 54114 6195
hubalek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1996-01-01 - 2003-06-04

  FEKT VUT v Brně
  PhD studium

 • 2003-06-09 - 2003-06-09

  FEKT VUT v Brně
  Udělení titulu Ph.D. obhajobou práce s názvem "Chemical Microsensor: Precise Conductivity Measurements using Planar Electrodes"

 • 2004-03-05 - 2004-12-15

  VUT v Brně
  Doplňující pedagogické studium zakončené obhajobou práce s názvem "Problematika vyučovacích metod v technicky zaměřeném semináři"

 • 2008-11-19 - 2008-11-19

  VUT v Brně
  Jmenování docentem pro obor Elektrotechnická a elektronická technologie

Přehled zaměstnání

 • 2001-01-01 - 2003-12-31

  UMEL FEKT VUT v Brně
  Technický pracovník

 • 2001-06-15 - 2003-09-30

  DEEEA URV Tarragona Španělsko
  Profesor Visitante

 • 2003-01-01 - 2008-11-18

  UMEL FEKT VUT v Brně
  Odborný asistent

 • 2008-11-19 - ...

  UMEL FEKT VUT v Brně
  Docent

 • 2010-06-01 - ...

  SIX FEKT VUT v Brně
  Vedoucí laboratoře mikrosenzorů a nanotechnologií v programu "Senzorových systémů" projektu SIX.

 • 2011-07-01 - 2021-09-30

  STI VUT v Brně
  Vedoucí skupiny "Chytré nanonástroje" programu "Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie" v projektu CEITEC.

 • 2021-12-11 - ...

  FEKT VUT v Brně
  profesor

Doplňující informace:

Po absolvování vysokoškolského studia v oboru Elektronické součástky a systémy na FEI VUT v Brně v roce 1996 nastoupil jako interní doktorand oboru Mikroelektronika a technologie. V roce 2000 působil na katalánské univerzitě Rovira i Virgili v Tarragoně ve Španělsku na základě získání ročního stipendia od španělské vlády. Od poloviny roku 2001 se stal výzkumným pracovníkem na téže univerzitě, kde pracoval až do září 2003 na projektech v oblasti senzorů plynů. Doktorskou práci s názvem Chemical sensor – Precise measurement using planar electrodes úspěšně obhájil v roce 2003. Na počátku listopadu 2008 obhájil habilitační práci na téma Elektrochemické mikrosenzory.

Pedagogická činnost

Přednáší i cvičí předmět bakalářského studia Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy a předmětu Biosenzory. Pro doktorské studium garantuje předmět Mikroelektronické technologie. Ve starém magisterském oboru EVM přednášel předmět Digitální obvody. V minulosti také Návrh elektronických přístrojů

Vědeckovýzkumná činnost

Od roku 1996 pracoval na několika projektech GAČR: GA102/97/S078 MOSAIC Modelování, simulace a syntéza mikrosystémů, GA102/95/0875 TANTAL Testability of Analog and Analog/Digital Integrated Circuits, GA102/00/0939 INTIM Integrated Intelligent Microsystems, GA102/00/0938 TLAKAN Pressure Analyzer . Dále na výzkumných záměrech: MSM 262200022 Výzkum mikroelektronických systémů a technologií, a MSM0021630503 Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN). Projektů MPO FD-K2/53 ANTOPE Výzkum nových metod přístrojové analýzy toxicity pro integrální měření toxicity v potravinářském průmyslu a jejich ověření na prototypu analyzátoru toxicity pesticidů, a FT-TA/089 IBIS Inteligentní biosenzorický systém pro detekci pesticidů a herbicidů v životním prostředí.

Po návratu z pracovní stáže ve Španělsku získal jako řešitel projekt GAČR GP102/04/P162 „Mikro- a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiích“ a GA102/08/1546 „Miniaturizované inteligentní systémy a nanostrukturované elektrody pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace“, projekt GAAV Národního programu podpory výzkumu a vývoje 1QS201710508 „Impedimetrické chemické senzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod“, dále programu Nanotechnologie pro společnost KAN208130801 „Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosenzorů v medicíně“, a 4 projekty FRVŠ.

Od roku 2010 je zapojen v Centru SIX jako vedoucí laboratoře Mikrosenzorů a nanotechnologií a od 2016 jako vedoucí sekce Senzory. Od roku 2011 vede výzkunou skupinu "Smart nanodevices" v rámci Centra excelence CEITEC.

V této době se podílí na řešení řady národních projektů GAČR a TAČR a dvou evropských projektů. 

Autor a spoluautor 177 publikací v impaktovaných časopisech s více jak 4500 citacemi,  143 na mezinárodních konferencích, několika kapitolách knih, 6 patentů a 7 užitných vzorů. H-index 37 (podle WOS).

Akademické stáže v zahraničí

 • 2000-01-01 - 2000-12-31

  Španělsko, Universitat Rovira i Virgili
  PhD výzkumná stáž

 • 2017-09-16 - 2017-10-06

  Universidad National de Colombia, Medellín
  Výuka celého předmětu v intenzivní formě (4 hod/den) s názvem Sensors and Technology for Sensing

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

4551