Detail produktu

Kontrolér pro měření 100 pixelového MEMS bolometru

PEKÁREK, J. GABLECH, I. SVATOŠ, V. NEUŽIL, P. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Testovací deska plošných spojů byla navržena a vyrobena pro ověření základních vlastností automaticky kalibrovaného integrovaného obvodu pro měření velmi malých signálů ze 100 pixelového MEMS bolometru s nestandardním užitím sigma-delta modulátoru. Pomocí DPS je možné generovat signály pro řízení a nastavení integrovaného obvodu, tzn. generuje signály SWCTRL, CRES, CLK, AGND, VSETI a další). Časování je možné nastavit pomocí ovládacího software, který je součástí zařízení.

Klíčová slova

DPS, kontrolér, bolometr, vyčítací obvod

Datum vzniku

13. 11. 2017

Umístění

Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www