Detail produktu

Software pro detekci rychlosti zhášení v mikrofluidních systémech

ŽÁK, J. SEDLÁČEK, J. PEKÁREK, J. CHOMOUCKÁ, J. HUBÁLEK, J. HORNA, A.

Typ produktu

software

Abstrakt

Pomocí programu lze nastavovat časy rozsvícení a zhasnutí LED umístěných v detekčním systému. Poté lze monitorovat časovou závislost počtu fotonů. Naměřené hodnoty lze sledovat v grafické podobě přímo v okně programu nebo lze celý průběh následně exportovat v ASCII formátu do souboru typu csv. Software běží na OS Windows 7 a komunikuje s elektronikou pro měření fluorescenčních signálů přes sběrnici USB.

Klíčová slova

rychlost zhášení, mikrofluidní systém

Datum vzniku

17. 10. 2012

Umístění

LabSensNano T10-0.66

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www