prof. Ing.

Jaromír Hubálek

Ph.D.

FEKT, UMEL – profesor

+420 54114 6195
hubalek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.

Projekty

 • 2022

  Advanced chemoresistive device based on gas sensitive single-1D nanostructures (1D-SENS), zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2021

  Preparation and thorough characterization of novel hydrogels based on PEDOT: Materials for next generation of bioelectronics, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  NextPerception, zahájení: 01.05.2020, ukončení: 30.04.2023
  Detail

  Nanotechnologies and novel materials I., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  Vývoj citlivého buněčného biosenzoru na bázi nanočástic z 2D materiálů pro elektrochemickou detekci H2O2 , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  FV20480, Vytvoření nové materiálové základny pro 3D printing z Hydal PHA, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Využití nových poznatků z mikro- a nanotechnologií pro komplexní elektronické obvody a senzoriku, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Modulation of graphene physical properties due to controlled induced mechanical strain, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  GA17-27340S, Uchovávání energie na čipu pro autonomní senzorové pole (CAPoC), zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH02020926, Experimentální vývoj MOCVD aparatur pro vysokoteplotní růst A(III)B(V) polovodičů a aplikovaný výzkum růstu metal-nitridových epitaxních tenkých vrstev , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  8A16003, ASTONISH - Advancing Smart Optical Imaging and Sensing for Health, zahájení: 01.06.2016, ukončení: 31.05.2019
  Detail

  Automatizované depoziční pracoviště pro povrchovou modifikaci pomocí nanostruktur, zahájení: 01.05.2016, ukončení: 30.06.2018
  Detail

  Advanced Materials and Nanosciences, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  GA16-11140S, Na mikrofludice založená velmi rychlá diferenční fluometrie pro výzkum léků (μDSF), zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  VI20152019043, Unikátní všestranná bezpečnostní kamera založená na nanotechnologiích., zahájení: 01.09.2015, ukončení: 31.08.2019
  Detail

 • 2014

  Nanomaterials for advanced applications (NanoApp), zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Pokročilé nanotechnologie a materiály, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Nové typy elektronických obvodů a senzorů pro specifické aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  GA13-19947S, Nový nanostrukturovaný systém pro detekci infračerveného záření (NanoIR), zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  OD62200023; Si desky, zahájení: 18.10.2012, ukončení: 14.12.2012
  Detail

  OD62200016; Řezání Si desek, zahájení: 11.09.2012, ukončení: 31.10.2012
  Detail

  7AMB12SK099, Příprava nanostrukturovaných funkčích vrstev s použitím masek (NANOTEM), zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  Teoretické studium a experimenty vedoucí k přípravě nanostruktur dielektrika Ta2O5 a jejich následné implementaci do kondenzátoru, zahájení: 01.07.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Synthesis of Self-Organized, Templated and Surface-Supported Metal and Metal-Oxide Nanostructuresfor Being Used in Advanced Micro- and Nanodevices (AnoNaS), zahájení: 01.06.2011, ukončení: 31.07.2013
  Detail

  EE2.3.09.0224, Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM), zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Inovace výuky v předmětu Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  GAP102/11/1068, Nano-elektro-bio-nástroje pro biochemické a molekulárně-biologické studie eukaryotických buněk (NanoBioTECell), zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  TA01010088, Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2010

  GAP205/10/1374, Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Polovodičové struktury připravené s využitím nanotechnologií , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Vytvoření multimediálních pomůcek a laboratorních cvičení pro nový předmět Biosenzory, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Zřízení laboratoře pro charakterizace polovodičových součástek, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  KAN208130801, Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosenzorů v medicíně (NANOSEMED) , zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  GA102/08/1546, Miniaturizované inteligentní systémy a nanostrukturované elektrody pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace (NANIMEL), zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2005

  1QS201710508, Impedimetrické chemické senzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  1K05018, Aplikace nanotechnik a nanomateriálů v chemických senzorech , zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  Inovace laboratoří předmětu Mikrosenzory a mikromechanické systémy, zahájení: 07.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2003

  GP102/04/P162, Mikro- a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiích, zahájení: 06.09.2003, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Modernizace výuky digitálních obvodů o úlohy technologie Bluetooth, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  FD-K2/53, ANTOPE Výzkum nových metod přístrojové analýzy toxicity pro integrální měření toxicity v potravinářském průmyslu a jejich ověření na prototypu analyzátoru toxicity pesticidů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Umožnění výroby studentského čipu v rámci diplomové práce, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2001

  GA102/00/0939, Integrované inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2000

  GA102/00/0938, Tlakový analyzátor, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2001
  Detail