Detail produktu

Nanostrukturovaná pracovní elektroda pro elektrochemické senzory

HRDÝ, R. KYNCLOVÁ, H. DRBOHLAVOVÁ, J. SVATOŠ, V. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Elektroda modifikovaná zlatými nanotyčinkami slouží jako pracovní elektroda pro elektrochemickou detekci látek v roztocích. Elektroda je vyrobená elektrochemickou oxidací (anodizací) tenkovrstvě naneseného hliníku na vodivý povrch. Anodickou oxidací je hliník transformován na oxid hlinitý rostoucí ve formě uspořádaných pórů, do kterých se následně elektrochemicky deponuje zlato. Po odstranění Al2O3 masky je získán povrch s uspořádanými zlatými nanotyčinkami. Elektroda je kruhového tvaru s průměrem 3 mm a byla analyzována skenovacím elektronovým mikroskopem.

Klíčová slova

elektroda, elektrochemické senzory, nanostruktury

Datum vzniku

14. 12. 2012

Umístění

T10 0.66

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www