Detail produktu

Univerzální optický systém s automatizovanou závěrkou pro záření v THz oblastech

ŠIK, O. VESELÝ, J. HUBÁLEK, J. HOLCMAN, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Předmětem je univerzální optická soustava pro kolimaci záření z výstupu zrcadlového dalekohledu (reflektoru) Newtonova typu. Kolimace záření je podstatná pro zajištění dobrého prostorového rozlišení snímací soustavy bolometrů a odstínění záření dopadajícího na „chladné“ referenční bolometry. Dalším pracovním režimem soustavy je režim čočka, kdy je předmět o daleko větší velikosti než rozměr matice detekčních bolometrů - zde dochází k fokusaci THz záření do stopy rozměrově podobné ploše detekčních elementů. Motorizovaná závěrka s automatizovaným řízením doby otevření je nezbytná pro rastrování při pořizování výsledného obrazu. Pro dodržení požadavků na propustnost materiálu ve vzdálené infračervené oblasti (FIR) a THz oblasti byl zvolen speciální polymer (polyIR) pro konstrukci optického členu a diamant pro okénko evakuovaného pouzdra snímacích elementů. Materiály na bázi solí KBr a BaF se projevily jako konstrukčně nevhodné kvůli jejich křehkosti (nemožnost udržení bolometrického pole v podtlaku) a hydroskopičnosti (povlakování znemožnilo jejich použití pro velké vlnové délky). Systém se vykazuje značnou modulatitou. Jednoduchou výměnou čoček Fresnelovské konstrukce lze dosáhnout různých efektivních fokálních vzdáleností (0.9 - 7 cm) a tím měnit zorné pole optického systému. Jednoduché přeuspořádání členů systému, včetně polohy závěrky, lze volit funkci systému mezi THz kolimátorem a THz čočkou. Navíc, systém je možno osadit optickými elementy z běžnějších IR materiálů jako je Ge.

Klíčová slova

kolimace; fokusace; THz záření, objektiv, automatická motorizovaná závěrka

Datum vzniku

12. 11. 2019

Umístění

FEKT UMEL, Technická 10, 61600 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek