Detail produktu

Autonomní plovoucí stanice s řídicím modulem a power managementem

BAŠTÁN, O. ARM, J. HARVÁNEK, M. POSPÍŠIL, M. VESELÝ, J. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o základní prvek plovoucího měřicího systému určeného pro samostatnou analýzu a monitoring kvality vody v říčních tocích. Systém je koncipován jako plně autonomní s možností umístění off-grid a minimální dobou bezobslužného provozu po 31 dní. Dohled nad plovoucí jednotkou je zajištěn za pomoci datového spojení s nadřazeným cloudovým systémem, který vyhodnocuje jak měřená, tak provozní data.

Klíčová slova

monitorování vody; autonomní jednotka; řízení spotřeby; dálkové ovládání

Datum vzniku

18. 12. 2022

Umístění

Umístěno na přítocích řeky Dyje (Želetavka a Fugnitz), popř. na VUT, laboratoře Mikrosenzorů a nanotechnologií, Technická 10 či Dunajská univerzita v Kremži.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www