Detail produktu

Mikrofluidní systém pro měření vodivosti

SEDLÁČEK, J. ŽÁK, J. PEKÁREK, J. CHOMOUCKÁ, J. HUBÁLEK, J. KIZEK, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o systém pro měření vodivosti v separačních mikrokanálcích. Celý systém se skládá z elektrod naprášených na skle (NiCr/Au) a PDMS čipu, který je výměnný a přidělává se na předem určené místo. Vývody měřicích a napěťových elektrod jsou pomocí mikrodrátku připojeny na DPS s konektory. V prvním kroku měření vodivosti se pod tlakem zavede pufr do celého systému. V druhém kroku se napipetuje vzorek určený k separaci do rezervoáru C a poté pomocí napěťového zdroje dojde k usměrnění toku částic mezi rezervoáry C a D. Následuje fáze separace, při níž dojde k přepnutí napěťového zdroje k rezervoárům A a B. Separované látky resp. jejich vodivost lze poté detekovat pomocí až tří měřicích elektrod.

Klíčová slova

měření vodivosti, mikrofluidika

Datum vzniku

15. 10. 2012

Umístění

LabSensNano T10-0.66

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www