Detail produktu

Autonomní kolorimetrický modul pro detekci fosforu, amoniaku a uranu ve vodě

HUBÁLEK, J. ASHRAFI, A. ARM, J. BAŠTÁN, O. VESELÝ, J. RICHTERA, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o analyzátor, resp. optický chemický senzor určený pro detekci fosforu, amoniaku a uranu, který je jedním z měřicích modulů autonomního plovoucího systému pro měření kvality vody v řekách. Modul pro detekci využívá reagenčních roztoků, který po smísení s odebraným vzorkem vody mění zabarvení vzorku v závislosti na přítomnosti a koncentraci sledovaných látek.

Klíčová slova

kolorimetrie; fosfor; amoniak; uran; analýza vody

Datum vzniku

19. 12. 2022

Umístění

Umístěno v plovoucí jednotce na přítocích řeky Dyje (Želetavka a Fugnitz), popř. na VUT, laboratoře Mikrosenzorů a nanotechnologií, Technická 10 či Dunajská univerzita v Kremži.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www