Detail produktu

Nanomechanizovaná elektroda pro elektrochemická měření

HRDÝ, R. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná je o tenkovrsvou zlatou pracovní elektrodu 5 x 10 mm, vyrobenou na N typu křemíkovém substrátu. Velikos pracovní plochy elektrody je 7.06 mm2. Povrch elektrody je modifikován zlatými nanočásticemi, které mnohonásobně zvětšují její povrch. Ty byly vyrobeny pomocí elektrodepozice přes nanostrukturovanou nevodivou masku. Elektroda se užívá pro elektrochemická měření biologických vzorků především DNA.

Klíčová slova

electroda, zlaté nanočástice, elektrochemická měření, DNA

Datum vzniku

23. 12. 2011

Umístění

Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www