Detail produktu

Univerzální klasifikační rozhraní pro programové prostředí MATLAB

SVOBODA, O. ODSTRČILÍK, J. PROVAZNÍK, I. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software slouží pro klasifikaci vstupních dat ve vektorovém formátu pomocí klasifikačních funkcí Matlab a dalších obsažených klasifikátorů. Uživatel má rovněž možnost jednoduše importovat své vlastní klasifikační funkce a tyto otestovat. Software může být použit pro klasifikaci jakýchkoli vstupních dat v požadovaném formátu.

Klíčová slova

rozpoznávání vzorů, MATLAB, klasifikace, klasifikační software

Datum vzniku

31. 5. 2014

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Technická 10, Brno.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www