Detail produktu

Elektrochemický detekční systém wolframové elektrody se zlatým nanostrukturovaným povrchem

HRDÝ, R. DRBOHLAVOVÁ, J. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Pole samouspořádaných zlatých nanotyčinek je primárně určeno pro elektrochemickou detekci biologických látek speciálně proteinů a aminokyselin s thiolovou vazbou. Povrch zlata je díky své afinitě k aminovým a thiolovým funkčním skupinám snadno modifikovatelný biomolekulami, které zajišťují selektivní navázání sledovaného analytu na povrch nanotyčinek. Principem měření je sledování změny (snížení) impedance povrchu zlatých nanostruktur v porovnání s množstvím navázaného analytu na jejich povrch. Detekci je prováděna pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie a voltametrických technik. Zlaté nanotyčinky byly připraveny pulzní unipolární galvanickou depozicí na křemíkový wafer s nanostrukturovanou kovovou wolframovou vrstvou přes hexagonálně uspořádanou nanoporézní maska z amorfního oxidu hlinitého. Geometrické parametry, výška a průměr jsou snadno nastavitelná pomocí výrobních podmínek jak při přípravě nanoporézní šablony, tak při vlastní galvanické depozici zlata.

Datum vzniku

6. 11. 2013

Umístění

Laboratoře LabSensNano (VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky 0,66, Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www