Detail produktu

Optický detekční systém na bázi zlatých nanoteček

DRBOHLAVOVÁ, J. MOZALEV, A. BEDLEK, M. HUBÁLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Pole samouspořádaných zlatých nanoteček je určeno pro in vitro optickou detekci významných biogenních analytů, jako jsou proteiny či nukleové kyseliny, pomocí fluorescenční spektroskopie. Povrch zlata je díky své afinitě k aminovým a thiolovým funkčním skupinám snadno modifikovatelný biomolekulami, které zajišťují selektivní navázání sledovaného analytu na povrch optického převodníku. Principem měření je sledování změny intenzity fluorescence (zvýšení či snížení) zlatých nanostruktur ve viditelné oblasti elektromagnetického spektra po navázání biomolekul na jejich povrch. Zlaté nanotečky byly připraveny pulzní unipolární galvanickou depozicí na křemíkový wafer s nanostrukturovanou kovovou adhezní vrstvou (Ti/W) přes nanoporézní masku z aluminy. Jejich velikost je snadno nastavitelná volbou výrobních podmínek jak při přípravě nanoporézní šablony, tak při vlastní galvanické depozici zlata.

Klíčová slova

zlato, nanotečky, nanoporézní šablony, detekce biomolekul

Datum vzniku

28. 6. 2013

Umístění

LabSensNano, UMEL T10, N0.66

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www