Detail produktu

Program pro řízení digitálních potenciometrů

KUBÁNEK, D.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program pro řízení digitálních potenciometrů vytvořený v Borland Delphi 6.0 a zkompilovaný do exe souboru. Ke komunikaci používá paralelního portu a je uzpůsoben pro potenciometry AD5242 se sběrnicí I2C a DS1867 se sběrnicí SPI.

Klíčová slova

řízení digitálních potenciometrů, I2C, SPI, LPT

Datum vzniku

06.12.2010

Umístění

www.utko.feec.vutbr.cz/~kubanek/Rizeni-Digpot/

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty