Detail produktu

Funkční vzorek integrovaného obvodu širokopásmový řiditelný čtyřnásobný Current Operational Amplifier (COAK)

JEŘÁBEK, J. VRBA, K. KOUDAR, I.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

COAK jsou čtyři proudové operační zesilovače pro širokopásmové systémy, proudové sběrnice a analogové zpracování signál. Jeden čip obsahuje čtyři nezávislé plně diferenční zesilovače značené jako A, B, C, D. Zesílení každého z obvodů lze nezávislé na ostatních nastavovat prostřednictvím čtyř-bitové sběrnice s maximálním zesílením 48. COAK byl vyroben v CMOS 0.35um technologii a jeho spotřeba je pouze 4 mA na celý čip. Maximální výstupní proud je 700 uA, čemuž odpovídá maximální vstupní proud 230 uA pro nejnižší zesílení 3. COAK je interně postaven z plně diferenčního proudového zesilovače (FD-CF) a transkonduktancí řízeného sledovače (TCCF) se symetrickými výstupy. Zesílení je nastavováno plovoucí impedancí na vstupu TCCF. Vstupní FD-CF vytváří rozdíl proudů mezi vstupními proudy s nízkou vstupní impedancí.

Klíčová slova

řiditelný proudový zesilovač, diferenční proudový zesilovač, digitální přelaďování, COAK

Datum vzniku

25. 1. 2010

Umístění

Funkční vzorky jsou uloženy na pracovištích: 1) ON Semiconductor, Design Centre Brno, Vídeňská 125, Brno. 2) Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118 61200 Brno. 3) http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/coak.pdf

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www