Detail produktu

Vysokonapěťový proudový pulsní generátor H02

HANÁK, P. VRBA, K.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Proudový pulsní generátor H02 je jednovýstupový výkonový číslicově řízený zdroj proudových pulsů určený pro buzení velkých cívek používaných při experimentální magnetoterapii. Protože experimenty vyžadují pouze rychlé změny proudu v cívkách, je generátor H02 navržen pro generování krátkých jehlových pulsů. Generátor pracuje ve spínaném režimu, přičemž aplikační cívka je zapojena do plného mostu složeného z tranzistorů IGBT. Pro dosažení rychlých změn proudu je most napájen z interního galvanicky odděleného zdroje napětí 600 V. Generátor je opatřen příjemným uživatelským rozhraním s alfanumerickým LCD displejem, které usnadňuje změnu parametrů pulsů jako je amplituda, perioda a další.

Klíčová slova

generátor proudových pulsů, velký proud, magnetoterapie, tranzistorový můstek, jehlový puls

Datum vzniku

30. 9. 2010

Umístění

Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www