Detail produktu

Prototyp indikátoru zemních spojení a zkratových proudů

MLÝNEK, P. MIŠUREC, J. KUBÍČEK, P. KOUTNÝ, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Prototyp indikátoru zemních spojení a zkratových proudů MEg61.4 je navržen pro indikaci úseku vzdušného vn vedení se zemním spojením příp. zkratem a dálkovou signalizaci. Prototyp indikátoru MEg61.4 lze instalovat na stožáry vzdušného vn vedení s rovinným uspořádáním fázových vodičů. Indikuje kovová, oblouková a nízko impedanční zemní spojení a všechny typy zkratů. Je určen především pro použití v kompenzovaných vn sítích, lze však použít i ve vn sítích s uzemněným středem. Indikace výše uvedených stavů se děje snímáním a vyhodnocováním magnetických a elektrických polí fázových vodičů, k tomu slouží tři samostatné snímače umístěné pod fázovými vodiči. Pro obousměrný dálkový přenos dat slouží GPRS komunikace, která může být aktivována jak ze strany indikátoru, tak nadřazeným systémem. Standardním způsobem napájení jsou solární články se zdrojem zajištěného napájení. Lze použít napájení z vn vedení pomocí kapacitního děliče.

Klíčová slova

zemní spojení, zkratový proud, GPRS, vzdušné vedení, dálková signalizace

Datum vzniku

30.11.2010

Umístění

Prototyp uložen na pracovišti: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Okružní 834/29a, 638 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty