Detail produktu

Prototyp komunikační jednotky pro indikátory zemních spojení a zkratových proudů

MLÝNEK, P. MIŠUREC, J. KUBÍČEK, P. KOUTNÝ, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Prototyp komunikační jednotky pro indikátory zemních spojení a zkratových proudů MEg202.2 zajišťuje prostřednictvím sítě GSM, konkrétně technologie GPRS mobilních operátorů, dálkový přenos stavů či změn stavů z 5 číslicových vstupů pro indikátory zkratových proudů a dvou seriových rozhraní RS485 pro indikátory zemních spojení. Implementuje standardizovaný komunikační protokol dle normy ČSN EN 60870-5-104 a umožňuje tak zařadit připojené indikátory do systému SCADA buď přímo, nebo prostřednictvím koncentrátorů. Jednotka MEg202.2 obsahuje procesor, který komunikuje s připojenými indikátory, optimalizuje a řídí přenos dat, umožňuje předzpracování vyčtených dat z indikátorů, dozoruje připojené indikátory a v případě události automaticky předává informace do nadřízeného systému. Umožňuje vytvoření až 4 nezávislých komunikačních IP kanálů při použití jediné SIM karty.

Klíčová slova

zemní spojení, zkratový proud, komunikační jednotka, GSM, GPRS

Datum vzniku

29.11.2010

Umístění

Prototyp uložen na pracovišti: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Okružní 834/29a, 638 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty